Home

Veiledningstime trinn 2 skjema

2. Frakobling 3. Sikkerhetskontroll spørsmål Svinging og kjøring i variert miljø God nivå Bør forbedres 1. Vurderer plassbehov ved svinging - låner for mye/lite plass/ eller passe 2. Planlegger kjøring i mot og utforbakke 3. Vurderer framkommeligheten 4. Sporvalg Trinnvurdering skjema - Trinn 2 og 3 Klasse BE - Log Trinn 2 skjema Trinn 2 - Avviksanalyse. Personvern og GDPR. Logg inn for å laste ned. Kontakt Lukk. Ring Skriv Chat. Chat med oss. Ditt navn: Skriv ikke inn personlige opplysninger som for eksempel personnummer eller helseopplysninger. Start chat. Skriv til oss Trinn 2: Grunnleggende opplæring. Nå skal du lære å beherske bilen kjøreteknisk og få mer kunnskap om bilistens ansvar, miljøvennlig kjøring og kjøretøyet. Etter øvelseskjøring og kjøretimer på trafikkskolen må du gjennomføre en obligatorisk veiledningstime med kjørelærer - Trinn 1 Trafikalt grunnkurs - Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse - Trinn 3 Trafikal opplæring - Trinn 4 Avsluttende opplæring. Hovedmål for klasse B . Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse B skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil på en ansvarlig måte . Trinn 2 Veiledningstime trinn 2 NYTT TEMA. Chelsea-guy93 Innlegg: 3813. 17.12.13 13:40. Del. Hei! Jeg driver med lappen for bil, men jeg er veldig forvirret. Jeg har nylig byttet kjøreskole pga. at jeg rett og slett ikke likte læreren, og jeg ble overnervøs da jeg kjørte med henne

Trinn 2 - Avviksanalys

 1. Veiledningstime trinn 2 NYTT TEMA. Chelsea-guy93 Innlegg: 3819. 17.12.13 13:40. Del. Hei! Jeg driver med lappen for bil, men jeg er veldig forvirret. Jeg har nylig byttet kjøreskole pga. at jeg rett og slett ikke likte læreren, og jeg ble overnervøs da jeg kjørte med henne
 2. For deg som er elev Sikkerhetskurs vei -4.1.3 rute Skjema for veiledningstime trinn 2 Skjema for veiledningstime trinn 3 Kjøreruter for øvingskjøring Lagt inn 23. feb. 2009, 02:30 av Aleksander Avsnes Søknad om førerkort Søknad om førerkort - elektronisk Lagt inn 5. nov. 2008, 12:55 av Aleksander Avsne
 3. Trinn 4 og 5: tverrfaglig og tverretatlig simulering; Lommekort og skjema; Tips en venn: Send til e-post: Fra e-post: Melding: Lommekort og skjema. Publisert 15. juni 2020 | Oppdatert 23. juni 2020. Klikk her for å laste ned lommekort og skjema som kan brukes i daglig praksis. Lommekort og skjema er tilgjengelig som filer for trykk eller print.
 4. Legeattesten må være på skjema NA 0202 utarbeidet av Vegdirektoratet. Trinn 2 Veiledningstime (1 time) Trinn 3 Veiledningstime (1 time) Trinn 4 Kurs i ulykkesberedskap (9 timer) - Sikkerhetskurs på veg (6 timer) - Sikkerhetskurs på bane (9 timer) glattkjøring; Krav klasse E til D Buss m/henger . Trinn 2 Veiledningstime (1 time
 5. Trinn 4 og 5: tverrfaglig og tverretatlig simulering. Målsetningen med trinn 4 er å kunne trene sammen på tvers av faggrupper i kommunehelsetjenesten, og på trinn 5 på tvers av helsetjenestenivå. Trening på dette nivået avhenger av at helsepersonell har tilegnet seg kompetanse beskrevet på trinn 1, 2 og 3
 6. Målene for trinn 2-4 angir samlet den kompetansen som kreves for å kunne få førerkort i klasse B kode 96 etter innmeldt obligatorisk opplæring, og for å bestå førerprøven i klasse BE. Trinn 2 På trinn 2 skal eleven lære å mestre kjøretøyene rent kjøreteknisk, i hovedsak uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter
 7. Trinnvurdering - Trinn 2 Klasse B Elev Navn Dato *Kryss av for selvevaluering X Tema Gjøre seg klar for kjøring God nivå Bør forbedres 1. Sittestilling 2. Sikt 3. Tilpassing og bruk av bilbelte og hodestøtten 4. Start og stopp av motor Igangsetting og stans 5. Observasjon og tegn ved igangsetting og stans. 6. Myk igangsetting 7. Bakkestart.

Eleven skal gjennomføre en obligatorisk veiledningstime som avslutning på trinn 2. Temaer og hovedmomenter i trinn 2 forutsettes å bli videreført i trinn 3 og 4, samtidig som de vil være en del av grunnlaget for oppgavene som blir gitt til førerprøven Bil Trinn 2 Trinnvurdering Eleven skal, med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig. Læreren skal gi eleven en tilråding i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt utbytte av opplæringen i neste trinn

Veiledningstime trinn 2, 1 time à 45min kr 750,-Veiledningstime trinn 3,1 time à 45min kr 750,-Lastsikring kurs trinn 4, 2 timer à 45min: kr 1 500.-Sikkerhetskurs vei trinn 4, 3 timer a 45min : kr 2 500,-Leie av bil og henger til praktisk prøve kr 2 500.-Vanlig kjøretime med bil og henger (a 45min) kr 750, Trinn 2 veiledningstime. Trinn 3 veiledningstime. Sikkerhetskurs på bane. Sikkerhetskurs på vei. Leie av MC til førerprøve. 14 500,-Vi underviser p. Birkeland skole i Birkenes kommune. Elevens navn og klasse: Dato for samtale: Elevens tilbakemelding: Kontaktlærers kommentar

2.7.9 Valg av rett gir etter nedbremsing. 2.8. Rygging, vending og parkering. 2.9 Anvendelse og sammenknytning av grunnleggende kjøreferdigheter. 2.10 Sikkerhetskontroll. 2.11 Obligatorisk veiledningstime. Trinn 2: avsluttes med en obligatorisk veiledningstime hvor lærer og elev i samråd skal vurdere om eleven er dyktig nok til å gå videre. Trinnvurdering trinn 3 - egenvurdering kjøredyktighet Du skal vurdere din egen kjøredyktighet utfra følgende kriterier, og sammen med lærer vurdere om du er klar, og god nok, for å kunne gå videre til neste trinn. Når jeg kjører; Svak. Veiledningstime trinn. 2 (45 min) 650,-Veiledningstime trinn. 3 (45 min) 650,-Sikkerhetskurs på bane (4x45 min) inkl. baneleie: 4 700,-Bilkjøringens risiko, teori (90 min) 450,-Sikkerhetskurs på veg (5x45 min) 3 900,-Kjøring i variert trafikkmiljø m/ teori (4x45 min) 2 800,-Refleksjon og oppsummering, teori (90 min) 450,- Leie av bil til. Trinn 3: Trafikal opplæring - klasse B . Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4. Eleven skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk. I tillegg skal eleven kunne vurdere sin egen kompetanse til å kjøre bil i trafikk

Mange tar kontakt med NMCU og spør om reglene for førerkort for motorsykkel. Seniorrådgiver Lars-Inge Haslie i Vegdirektoratet har hjulpet til med å gå gjennom alle tenkelige innfallsvinkler til opplæring og førerprøve for motorsykkel i Norge. Artikkel er tidligere utgitt i MC-bladet #3-14. Revidert januar 2020 De nokså kompliserte rammebetingelsene for førerkort er ikke pønsket [ Trinn 2 Søknad om godkjenning av elevers arbeidsmiljø etter § 6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Hjelp. Lukk. Hvordan fylle ut skjema. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen; Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen Trinnvurdering skjema - Trinn 2 Klasse A/A1. Igangsetting Mestrer godt Bør forbedres 1. Myk igangsetting rett fram og ser langt fram (gass før clutch) 2. Myk igangsetting i bakke og ser langt framover 3. God obervasjon og tegn ved igangsetting (speil og blindsone) 4 Trinn 1 - Melding; Trinn 2 - Konsekvensutredning; Trinn 3 - Søknad; Trinn 4 - Vedtak; Trinn 5 - Klagebehandling; Trinn 6 - Oppfølging av innvilget konsesjon; Veiledere og rapporter; Skjema- og rapporteringsordninger; Publisert 11.06.2015 , sist oppdatert 27.08.2020.

Trinn 4 Samlet risiko for underernæring Legg sammen scorene for å beregne samlet risiko for underernæring Score 0 Lav risiko Score1 Middels risiko Score 2 eller mer Høy risiko *Med mindre man forventer at ernæringsterapi ikke har noe positiv effekt, f.eks. ved umiddelbar død Skjema for elevkontrakt; Skadeskjema; Erstating med priser; Skole-pc i sommerferien? Hva skjer med pc-en etter 10.klasse? IT-support. Dette kan du sjekke selv; Support - kontaktinformasjon; Fjernhjelp; Innlevering; 2. trinn; 2. trinn. Ukeplan; Nytt fra 2. trinn; Kontakt. Trinn 1 - 2030; Trinn 2 - 2029; Trinn 3 - 2028; Trinn 4 - 2027; Trinn 5 - 2026; Trinn 6 - 2025; Trinn 7 - 2024; Leksehjelp; TL-sida; Skolehagen; Elevrådet . Elevrådets egne sider; Planer . Timeplanramme alle trinn 2019-2020; Elevenes skolemiljø; Regler for bruk av akebakken; Rutiner for uteområdet - vinter; Sikkerhet i akebakken; Spes.ped. Vi har en todelt søknadsprosess (ulike skjema for trinn 1 og trinn 2) og begge søknadene skal være innsendt før oppstart av endringene eller ny virksomhet. I begge innsendingene må det legges ved utfylt sjekkliste som finnes under i excel-format. Utfylt sjekkliste legges ved trinn 1-søknaden

Skal du fylle ut elektronisk? Last ned skjemaet og husk å lagre det. Hvis du ikke lagrer, kan utregninger bli feil. Er du privatperson? Du kan bruke enklere skjemaer hvis du skal nabovarsle og bygge en frittliggende bygning mindre enn 70 m 2 eller et tilbygg mindre enn 50 m 2.Du kan også bruke et enklere skjema hvis du skal søke om bruksendring Trinn 2 Registrer andel ufrivillig vekttap (%) og finn score i vedlagte tabell. Trinn 3 Identifiser effekten av akutt sykdom og noter score. Trinn 4 Legg sammen scorene fra trinn 1, 2 og 3 for å finne samlet risiko for underernæring. Trinn 5 Bruk MUSTs egen retningslinjer for tiltak og/eller lokale retningslinjer for å utarbeide en. Skjema for badeanlegg, bassengbad og badstu - Miljørettet helsevern.docx Skole - søknad til miljørettet helsevern trinn 1 _ juni 2020.doc Skole - søknad til miljørettet helsevern trinn 2 _ juni 2020.do Alle de 2 (3) skjemaene sendes direkte til Montebellosenteret. OBS: Til familiekurset Mor eller far død av kreft har vi eget søknadskjema hvor den etterlatte er søkeren. Legeerklæring må påføres navn og fødselnr (11 siffer) på den avdøde. Søknadsskjema Familiekurs Mor eller far død av kref

Veien til førerkortet • Trygg Trafik

Når lærere plasserer elevene på ulike trinn i leseutviklingsskjemaet, vil det ligge implisitt hva eleven mestrer, og hva eleven ikke mestrer i lesesituasjonen. På den måten kan LUS være et utgangspunkt for endring og utvikling. På Ila skole luser vi 2-3 ganger i året Redusert foreldrebetaling i SFO - 1. og 2. trinn med heltidsplass Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage Skoleskyss på grunn av særlig farlig skoleve Obl. sikkerhetskurs på vei, trinn 4 8 600 kr Leie av bil til førerprøve 1 800 kr Vurderingsprøve 2 000 kr Kommende kurs. 9. Her finner du ulike søknadsskjema. Alle skjemaene er i PDF-format om annet ikke er oppgitt. Skriv ut aktuelt skjemaet og levér det til skolen TRINN 2: Kjøreteknisk trening, kjøretimer etter individuelt behov, 1 veiledningstime er obligatorisk. Hensikten er at eleven skal lære å beherske kjøretøyet rent kjøreteknisk, også rygging og sikkerhetskontroll. TRINN 3: Hensikten er at eleven tilnærmet skal beherske kjøring i variert trafikk. Timeantallet vil være individuelt

Tollans Trafikkskole er en sentrumsnær trafikkskole på Bragernes i Drammen. Vi har spesialisert oss på rask intensiv opplæring for deg som vil bli ferdig med kjøreopplæringen på 1-2-3. Ønsker du en trygg, rimelig og svært effektiv opplæring? Ta turen innom for en hyggelig og uforpliktende prat eller ta kontakt på 913 28 556. Les me Trinn 2 bli avsluttet med en veiledningstime; Du og din trafikklærer skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3; Trinn 3 Trafikal del. På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig Trinn 1 BMI-score Trinn 2 + Vekttap-score Trinn 3 Score for akutt sykdom + Se i MUSTBrosjyren for alternative målemetoder og bruk av subjektive kriteria ved tilfeller der det ikke er mulig å fastslå høyde og vekt. Trinn 4 Samlet risiko for underernæring Legg sammen scorene for å beregne samlet risiko for underernærin Regelverk og skjema Publisert 30.11.2015 , sist oppdatert 05.10.2020 Energiloven kap. 9 og kraftberedskapsforskriften har bestemmelser om beredskap og sikkerhet for virksomheter som inngår i Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon TRINN 2: Teknisk kompetanse, dvs kjøring: (4 t) Praktisk kjøring rettet mot teknisk kjøring av moped. Avsluttes med veiledningstime; TRINN 3: Trafikal kompetanse: 6 timer kjøring i variert trafikk og miljø. Avsluttes med veiledningstime; TRINN 4: Kjøring i tettsted og landevegsmiljø (4 t) 3 timer kjøring; 1 time planlegging og oppsummerin

Fyll inn fullt navn Fyll inn telefonnummer Fyll inn e-post Jeg samtykker til å bli kontaktet av megler i henhold til denne personvernerklæringe Veiledningstime (trinn 2) - obligatorisk: kr 700,-Veiledningstime (trinn 3) - obligatorisk: kr 700,-Leie av bil til førerprøve: kr 2 300,-Total: kr 23 750,-Pakkerabatt -kr 1000,-Du betaler kr 22 750,-Pakke 2 16 kjøretimer kr 11 200,- Sikkerhetskurs på bane (4 t a 45 min) kr 4 950,- Sikkerhetskurs på veg (13 t a 45 min) kr 8 100.

Kurs: Kjøretimer - trinn 2 202

Video: Veiledningstime trinn 2 - Bil - VG Nett Debat

Grunnkurs AM 1460: 950,-Kjøregård: 750,-Trinn 2 trinnvurdering: 660,-Trinn 3 trinnvurdering: 660,-Sikkerhetskurs trafikk: 2000,-Sikkerhetskurs på veg AM 14 Veiledningstime: 850,-Lastsikringskurs: 1 400,-Sikkerhetskurs på vei: 2 550,-Leie av bil/henger til førerprøven: 2 300,-Pakker. Trinnvurderingstime, trinn 2 Trinnvurderingstime, trinn 3 Forbikjøringskurs inkl. teori og transport Sikkerhetskurs på bane Sikkerhetskurs på vei Prøveoppkjørin Reglement og skjema. Permisjonsreglement. Ordensregler. Råd og regler for bruk av skolens IKT-utstyr. Erstatning. Skjemaer. Søknad om sletting av fravær på vitnemålet. Søknad skolebytte. Skoleskyss. Hjem-skole samarbeid. Skolemelding. Hjem-skolesamarbeid i Osloskolen. Slik bruker du mobilskole. IST Everyday (timeplan, fraværsoversikt. Tema for samtalen er trivsel og faglig utvikling eller forventninger alt etter hvilket trinn eleven går på. På ungdomstrinnet finner denne samtalen som regel sted tidlig i terminen, slik at fokuset vil ligge på hvordan eleven kan utvikle seg best mulig

Vurderingstips 2: 3,2,1-skjema - Vurderingspraksi

Veiledningstime trinn 2 - eleven skal ved avslut

Skjema for informasjon og samtykke for vaksinasjon i

Læreplanene inneholder tydelige mål for hva elevene skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Målene er i hovedsak angitt etter 2., 4., 7. og 10. trinn i grunnskolen. Det betyr at elevene på første og annet årstrinn arbeider i forhold til mål på 2. årstrinn osv Jåtten i Skoleporten Foreldreundersøkelsen 3., og 6. trinn Foreldreundersøkelsen, SFO Elevundersøkelsen Udirs kartleggingsprøver på 1.-4.trinn Nasjonale prøver Skjema IST SFO, av/på-melding og endring av SFO-plass Søknad om friplass/moderasjon SFO-plass Underskriftsskjem 2. trinn. 3. trinn. 4. trinn. Aktivitetsskolen i Oslo. Hva er Aktivitetsskolen. Priser. Heldagsplass eller halvdagsplass. Søk om plass for ditt barn. Oppsigelse av plass. Reglement og skjema. Ordensregler. Råd og regler for bruk av IKT-utstyr. Permisjonsreglement. Offentlige prøver og kartlegginger. Regler for bruk av IKT-utstyr

Dette må du gjennom for å få førerkort for bi

Nettsider til Nesheim skole i Arendal. Diverse skjema. Tillatelse til skøytin Temaside for foreldre og helsepersonell. Alt om vaksiner og vaksinasjon av barn fra fødsel til de er 16 år Trinn 2 - fareanalyse Fareanalysen er det første av sju HACCP-prinsipper. I fareanalysen skal dere vurdere farer knyttet til de ulike matvarene dere lager, og finne ut hvilke styringstiltak som er nødvendige for å kontrollere farene Trinn 1- 2030; Trinn 2 - 2029; Trinn 3 - 2028; Trinn 4 - 2027; Trinn 5 - 2026; Trinn 6 - 2025; Trinn 7 Referat FAU-møter; Vedtekter FAU; Biblioteket; Skolehelsetjenesten; Skjema. Elektronisk søknad om elevpermisjon: Flerspråklige barn i skolen: Friplass SFO ved funksjonshemning: Melding om flytting: Skjema for leksehjelp: Skjema for ny.

Pakkepriser sandtrafikkskole

Skjema; Tegnspråk; SFO . SFO; Retningslinjer og vedtekter; Søknader; Friplasser i SFO; iMovie; Bæ, bæ lille lam superlaget; Pris og søknad; Elever . Om læringsrommene; Trinn 1- 2030; Trinn 2 - 2029; Trinn 3 - 2028; I dag har elevene på 1. trinn laget kunstverk av ting de fant i fjæra Skjema for melding av side 2 Dato: 19.10.06 avvik, ulykker og nestenulykker Erstatter: 29.09.04 Skriv kort og tydelig. Eventuelle utfyllende opplysninger vedlegges på eget ark. • Fylles ut av leder 2: Skjema arkiveres i lokalt avviksregister og danner grunnlag for intern behandling og rapportering til overordnet nivå

Lesesidene - Lesetrenin

Vårt mål er å få stadig fleire elektroniske søknadsskjema. Foreløpig er dei i ulike format som du fyller ut og sender på følgjande måte: Elektronisk skjema: fyll ut på skjerm og trykk på Send. PDF-format: Skriv ut skjema, fyll ut og send til kommunen pr. post eller lever i servicetorget Skjema for direkte innbetalinger NO 090320 EUROPE ™ Telefonnummer: Vennligst oppgi en bankkonto med et IBAN-nummer og en SWIFT-kode for det landet der dōTERRA-kontoen din er registrert, og som vil akseptere provisjon i den valutaen som du betaler produktbestillinger med (dvs. EUR), ellers vil ikke betalingen gå gjennom

Nedlastning - J.P. Trafikkskole - Google Site

Forklaring på beregning av gruppestørrelse 2 Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018 gjort følgende vedtak om lærernorm, jf. Innst. 2 S (2017-2018): Stortinget ber regjeringen innføre en norm for lærertetthet på skolenivå. Målet er at det høsten 2018 skal være 1 lærer per 16 elever i 1.-4 2. Trekk tall. Finn i med 10-er staver og enere. Alle på gruppa sjekker om det er riktig. 3. Spill med posisjonsterninger. Det spilles tre runder. Hver spiller kaster 100. terningen, 10. terningen og 1. terningen. Tallet skrives ned på vedlagt skjema. Den som får det høyeste tallet i hver runde, får et poeng. 4 Skjema. Leksehjelp; Innskrivning av barn i grunnskolen; Skjema for utskriving av grunnskolen ved fravær over to uker; Rett til fritak fra aktiviteter i opplæringen; Søknad om fratrekk av fravær på vitnemålet; Klage på psykososialt arbeidsmiljø; Søknad om permisjon for elever; Klage på standpunktkarakter; Info. Bruk av transponder.

Trinn 1: Fyll ut → Trinn 2: Se igjennom → Trinn 3: Bekreftelse Fyll ut alle feltene i skjemaet, og kryss av for alle ønskede kurs/aktiviteter. Fyll ut ett skjema pr. person Besøks- og leveringsadresse: Toftes gate 44, 0556 Oslo. Postadresse: Oslo kommune, Utdanningsetaten, Grünerløkka skole, Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSL 2. Hevn er det motsatte av tilgivelse. Hva kan hevn føre til? Si én ting hver, etter tur. Felles i klassen: Talspersonene fra tre grupper gir et eksempel på hvorfor det er viktig å tilgi. Bruk sekretærens stikkord. Deretter er det talspersonene fra tre nye grupper som gir et eksempel på hva hevn kan føre til. Bruk sekretærens stikkord Trykk her for å finne skjema innen tjenesteområde skole. Trykk på lenken over for å finne skjema for å... Starte på skolen SFO; 2.trinn. 3.trinn. 4.trinn. 5.trinn. 6.trinn. 7.trinn. Elevrådet. Informasjon. Referat FAU. Referat SU og SMU. Flere dokumenter / Skjema (SFO, permisjon.

 • Läufe saarland 2018.
 • Funny snapchat users.
 • Landesamt für soziale dienste schleswig holstein lübeck.
 • Ruine käfernburg.
 • Rumstation iss over danmark 2018.
 • Nwz goldhoorn.
 • Silvester erfurt domplatz 2017.
 • Sterilisering av kvinner trondheim.
 • Oksehalesuppe oppskrift.
 • Trening håndledd.
 • Stellenangebote stadtverwaltung düsseldorf.
 • Patrick bruel film.
 • Fotos vom pc auf ipad ohne icloud.
 • Vokter synonym.
 • Süße hunde sprüche englisch.
 • Cu2s.
 • Rafinha hjk.
 • Lounasravintolat pasila.
 • Riese & müller gmbh weiterstadt.
 • Grønn kontakt app.
 • Polska noc kabaretowa 2018 bilety.
 • Kokosris.
 • Lillemor östlin 2017.
 • Monter kontakt.
 • Skipjack fish.
 • Nye leiligheter tønsberg.
 • Havørn vekt.
 • Mrcp kontrast.
 • Yamaha mt 125 tuning.
 • Italiener frankfurt bornheim.
 • Grorud skole loppemarked.
 • Min nabo totoro leie.
 • Langt hår over 50.
 • Alex och sigge live.
 • Regierungsbezirke bayern.
 • Ulike former for mobbing.
 • Golf gti mk1 wiki.
 • Stückwerk wetzlar karte.
 • Slalom marcus og martinus tekst.
 • Bolig forsikring.
 • Schuberth c4 legacy.