Home

Ndla stråling

Kosmisk stråling. Kosmisk stråling er ioniserende stråling fra verdensrommet og fra sola. Denne strålingen ble oppdaget av en prest i 1910. Han ville vise at bakgrunnsstrålingen fra bakken avtok med høyden og klatret derfor opp i Eiffeltårnet med en geigerteller. Men han fant det motsatte av hva han ventet. Strålingen økte i stedet for. Ioniserende stråling - høy energi gir nytte og fare. Bruk av ioniserende stråling. Stråling fra verdensrommet. Velg målform: Bokmål. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid. Andre NDLA nettsteder. Om NDLA. I naturfag jobber vi både praktisk og teoretisk, i laboratoriet og ute i naturen. Med naturvitenskapelige metoder gjør vi undersøkelser og finner ut hvordan vi kan ta vare på naturressursene, bevare biologisk mangfold og få en bærekraftig framtid

Hensikten med dette forsøket er å få et innblikk i hvor mye stråling som de tre forskjellige typene radioaktiv stråling (alfa, beta og gamma) slipper ut og om hvordan de spesielle materialene (aluminium, kobber og bly, samt papir, glass og kjøtt) reagerer med de ulike strålingene Elektromagnetisk stråling er energi som overføres i form av elektromagnetiske bølger. Elektromagnetisk stråling brukes også delvis for å betegne utsendelse og forplantning av slike bølger. Både synlig lys, radiobølger og røntgenstråler er eksempler på elektromagnetisk stråling Radioaktivitet er en egenskap enkelte stoffer har som består av at de sender ut stråling fra atomkjernen. Denne strålingen kalles nukleær stråling, også ofte feilaktig kalt radioaktiv stråling (det er jo ikke strålingen selv som er radioaktiv). De tre vanligste strålingstypene er alfastråling, betastråling og gammastråling. Atomene strålingen kommer fra kalles radionuklider (figur 2) Målet med strålebehandling er å gi en stråledose som rammer kreftcellene uten å skade friskt vev. Ved å gi behandlingen over flere ganger (fraksjoner), får de normale cellene tid til å reparere seg selv. Normale celler er mer robuste og har større evne til å reparere seg selv enn kreftcellene. Derfor kommer de fleste normale cellene seg etter bestrålingen. Strålene [

NDLA film er en tjeneste i samarbeid med Norgesfilm. Denne tjenesten lar deg se en rekke spillefilmer, kortfilmer, dokumentarer og serier. Du kan også se undervisningsfilm og filmklipp. Velkommen inn i filmens verden! Velkommen inn i filmens verden Kosmisk stråling er atomkjerner og elektroner som utbrer seg i det interstellare rom med meget høy energi.En del av partiklene kommer fra Solen, solar kosmisk stråling, men hoveddelen, den galaktiske kosmiske stråling, har sin opprinnelse utenfor vårt solsystem.De partiklene som treffer Jordens atmosfære, kalles primærstråling. Gjennom kollisjoner mellom disse primærpartiklene og.

Stråling og radioaktivitet Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . forklare hvordan nordlys oppstår, og gi eksempler på hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet; forklare ozonlagets betydning for innstrålingen fra sol Ioniserende stråling er stråling som har stor nok energi til at den kan ionisere atomer og molekyler i materialer den passerer gjennom. Det vil si at strålingen kan slå bort elektroner fra de atomene og molekylene den treffer, slik at de blir til ioner

Det elektromagnetiske spektrum med de ulike EM-strålene som består av fotoner. Tar med atomenes energinivåer. Neste video handler om emisjons- og absorpsjons.. Vi kan bruke energirik stråling til medisinske formål. Røntgen brukes til undersøkelser, andre strålingstyper brukes til å drepe kreftceller. BM: http://ndla.. Elektromagnetisk stråling benyttes også for å varme mat i mikrobølgeovner (som har vist seg å interferere med trådløse datanett). Det er liten tvil om betydningen av elektromagnetisk stråling for universet slik vi kjenner det. Den kosmiske bakgrunnsstrålingen er nok et eksempel på elektromagnetisk stråling • beskrive hvordan nordlys oppstår, og hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet • forklare ozonlagets betydning for innstrålingen fra sola • forklare hva drivhuseffekt er og gjøre rede for og analysere hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt, blant annet i. UVB-stråling kan nemlig trenge så langt ned som 10-20m ned i klart vann, som er det område der planktonalgene hoder til. Noen av artene som lever her vil bli utsatt for skade. Dersom fotosyntesen til planktonalgene, som er produsent ledd i en stor næringskjede, reduseres, vil dette ha en dominoeffekt oppover i en stor og viktig næringskjede hvor plantealgene er produsent

Naturfag Påbygg - Ioniserende stråling slår løs - NDLA

Cellegift, også kalt cytostatika eller kjemoterapi, er medisiner som brukes for å svekke og drepe kreftcellene. Det finnes mange forskjellige typer cellegift, men alle virker hemmende på celledelingen i kroppen. Cellegiften fraktes med blodet ut til celler og vev. Når cellegiften kommer frem til kreftsvulsten, tas den opp i kreftcellene. Dette fører til at celledelingen [ Gammastrålingene viste i gjennomsnitt høyest stråling ved alle observasjonene og dette viser også at gamma er vanskeligst å beskytte seg mot. Alfrastrålingen, derimot, viste lavest stråling i alle målingene og er altså den letteste strålingskilden å beskytte seg mot Ioniserende stråling er farligere enn ikke-ioniserende stråling. Ikke-ioniserende stråling har ikke høy nok energi på strålingen til å ionisere atomene i et materiale, derav navnet. Ikke-ioniserende stråling deles i to hovedområder, optisk stråling og elektromagnetiske felt Stråling som ioniserande stråling frå ustabile atomkjernar er strålar i form av alfastråling, nøytronstråling, betastråling eller gammastråling.Strålinga oppstår når ustabile atomkjernar blir spalta til andre atomkjernar og samstundes sender ut energi.Dei mest kjende radioaktive stoffa er uran og radium.. Måleininga for radioaktivitet er becquerel (Bq), der 1 Bq svarer til ein. Fotoner er en type elementærpartikler som alt lys og annen elektromagnetisk stråling består av. På samme måte som alle gjenstander med masse er bygget opp av atomer, er lys bygget opp av fotoner.Egenskapene ved fotoner er av stor praktisk betydning innenfor områder som kommunikasjonsteknologi og laserteknologi.

Den farligste type stråling i denne sammenheng er såkalte alfastråler. Disse strålene kan skade celler i vårt lungevev, noe som kan føre til omdannelse av friske celler til kreftceller. Helserisiko. Verdens helseorganisasjon (WHO) påpeker at radon er den nest viktigste årsaken til lungekreft Når stoff sender ut lys med en bestemt farge, kaller vi det emisjon. Her får du se hvordan dette skjer. BM: http://ndla.no/nb/node/44794?fag=7 NN: http://ndl..

Naturfag Påbygg - NDLA

Bakgrunnsstråling er ioniserende stråling som er til stede i omgivelsene, når det ikke er noen kunstige radioaktive kilder i nærheten.Bakgrunnsstråling kommer fra mange kilder, både naturlige og menneskeskapte. Den naturlige bakgrunnsstrålingen omfatter blant annet kosmisk stråling og stråling fra naturlig forekommende, radioaktive grunnstoffer i bakken ‎ > ‎The Funky Town Monkey Pimps‎ > ‎Stråling og radioaktivitet‎ > ‎ Virtuell lab om radioaktivitet Dette førsøket vi gjorde på ndla.no om virtuell lab gikk ut på å teste radioaktivitet fra ulike strålingskilder og se hvordan forskjellige stoffer absorberer strålingen

 1. Ioniserende stråling ndla. Ioniserende stråling har nok energi til å rive løs elektroner i de atomene og molekylene som blir truffet. Da blir de ionisert Fagstoff: Ioniserende stråling er energirik stråling som slår løs elektroner i atomer eller molekyler strålingen treffer på
 2. Stråling og radioaktivitet forklare hvordan nordlys oppstår, og gi eksempler på hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon om verdensromme
 3. beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og forklare hvordan disse utnyttes til teknisk og medisinsk bruk; forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon om verdensromme
 4. NDLA: Stråling. NDLA: Stråling fra verdensrommet. Dopplereffekten. Universet. Radioaktiv stråling. Wikipedia: Radioaktivitet. Fisjon og fusjon. Kjernespalting = Fisjon . Urankjernen spaltes. Det dannes lettere atomkjerner og 3 nøytroner. Energi frigis. Likning. 235 92 U → 138 56 Ba + 95 36 Ba + 3 1 0 n

Forsøk om radioaktiv stråling (VirtualLab) - Naturfagsiden

 1. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
 2. Stråling fra verdensrommet: Forsker på forskjellige deler av EM-spekteret, finner forskjellige ting med tanke på forskjellige deler. Radio og mikro fra 1mm til titals meter. Tror det er fra skapelsen av universet for ca. 13.7 mrd år siden. IR-stråling kan vise hvilken fase en stjerne er i
 3. Naturfag - Radioaktiv stråling - NDLA. Naturfag Påbygg - Sammendrag - Bruk av ioniserende stråling Elisabeth's fantastiske naturfagblogg!: 2014. PPT - Plugin for NDLA i it's learning PowerPoint Rapport om radioaktivitet - Naturfag VG1 - StuDocu. radioaktivitet - Store norske leksikon
 4. Infrarød stråling ndla. Infrarød stråling, varmestråling, absorberes blant annet av vanndamp i atmosfæren.De fleste teleskoper på jordoverflaten som skal se infrarød Spør NDLA..Optisk stråling kan være skadelig ved for høy eksponering
 5. Naturfag - Radioaktiv stråling - NDLA. Radioaktivitet og Atomkraft | geeksofbrandbu. radioaktivitet - Store norske leksikon. Radioaktivitet by Frida Midjord Fiksdal. Halveringstid by teys ahmed. Radioaktiv- og kosmisk stråling by Sindre Kristiansen

elektromagnetisk stråling - Store norske leksiko

 1. Kreftbehandling kan for eksempel bestå av kirurgi, strålebehandling, cellegiftbehandling eller immunterapi. Behandlingen varierer fra pasient til pasient og fra kreftform til kreftform, og kreftpasienter behandles ofte med en kombinasjon av ulike metoder.
 2. • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling og forklare fenomenene • beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og forklare hvordan disse utnyttes til teknisk og medisinsk bru
 3. NDLA på Faceboo Bakgrunnsstråling er ioniserende stråling fra bakken eller verdensrommet. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid
 4. Radioaktiv stråling brukes i industri og innen konstruksjonsarbeid. Det kan skje at slike radioaktive kilder brukes i nærheten av en Radnettstasjon som dermed kan måle forhøyde doserater. Bruk av slike kilder er strengt regulert og skal ikke være til fare for folk flest
 5. Ultrafiolett stråling eller UV-stråling har høyere frekvens enn synlig lys. Omtrent 7 % av den elektromagnetiske strålingen fra sola er denne typen stråling. Vi hører ofte om advarsler mot UV-stråling, spesielt i sommerhalvåret. Det er fordi for mye UV-stråling kan skade cellene i kroppen vår - og kan forårsake hudkreft
 6. 9 Stråling fra sola og universet. 10 Energirik stråling - naturlig og menneskeskapt. 11 Miljøet omkring oss. Rettelser. Lydbok. Programmering. Velkommen til Kosmos SF fra 2017. Gå til nytt nettsted hvis du bruker Kosmos SF fra 2020. Kosmos SF nettstedet er gratis for både lærere og elever
 7. Temperaturregulering, omfatter de prosessene som sammen søker å holde kroppstemperaturen konstant. Menneskets dype kroppstemperatur (det vil si temperatur målt lengst mulig vekk fra kroppens overflate, vanligvis i endetarmen) holdes nær konstant på 37 °C. Det kan bare skje ved at varmeproduksjonen og varmeavgivelsen balanseres nøyaktig, under vekslende forhold: i arbeid og hvile, i.

Det gikk minst stråling gjennom bly. Da det ble målt på en cm avstand gikk 56,1 % av strålingen gjennom, altså strålingen ble nesten halvert da vi hadde bly imellom. Legg inn din oppgave! Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større. Stråling i Norge Bidraget til strålingsmiljøet i Norge kommer i første rekke fra naturlige kilder. Radongass i boliger er den største enkeltkilden til stråling i Norge. Det vil også være mindre bidrag fra inntak av naturlige isotoper (f.eks. 40 K) gjennom matvarer, kosmisk stråling og naturlig gammastråling fra berggrunnen Elektromagnetisk stråling har ulike bølgjelengder. Menneskeaugene kan registrera synleg lys med bølgjelengd mellom ca. 380 og 700 nanometer. Radiobølgjer har til dømes mykje lengre bølgjelengd, og er dermed svakare enn synleg lys UV-stråling er usynlig for våre øyne, men spesielle instrumenter kan fange opp denne strålingen. Det vi ser på bildet er solas kromosfære - gasslaget som ligger over den synlige overflaten. Her ser vi lyse områder som kalles aktive områder, der det sendes ut ekstra mye UV-stråling Les om hvilke symptomer du skal se etter ved mistanke om lungekreft. Pakkeforløp for lungekreft gir forutsigbarhet og trygghet i utredningen

radioaktivitet - Store norske leksiko

Bakgrunnsstråling er kjernestråling fra verdensrommet, elektromagnetisk stråling fra Solen og stråling fra radioaktive grunnstoffer på Jorden som man konstant blir utsatt for. De naturlige typene av kjernestråling er alfa-, beta-og gammastråling.I områder med uranholdig alunskifer eller granitt i berggrunnen, kan radongass sive inn i bygninger nedenfra Stråling, som ild, er en ressurs som kan være både nyttig og, hvis de brukes på feil måte, ekstremt farlig. Stråleterapi, en prosedyre som kreftpasienter motta målte doser av stråling, har vist seg å være et effektivt middel for behandling av en rekke forskjellige maligniteter Denne isotopen lages i atmosfæren ved hjelp av stråling fra verdensrommet. Det er en veldig liten del av alt karbonet som er C14, bare 0,0000000001%

Naturfag - Ioniserende stråling slår løs elektroner - NDLA

Ndla Naturfag Rapport; Ndla Naturfag Rapport Mal; Ndla Naturfag Påbygg; Ndla Naturfag Rapportgenerator; Ndla Naturfag Stråling; Ndla Naturfag Fordøyelsen; Ndla Naturfag Varmepumpe; Ndla Naturfag Yrkesfag; Za Warudo; Nieguemelo; Vorwahl 0211; Ghostbusters Train; Bonk Business; 5r Marketing; систерс каталог; The Legend Of The. Jeopardy spill i radioaktiv stråling. gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninge Brystkreft, cancer mammae, er en ondartet svulst i brystkjertelen. Det er den hyppigste kreftsykdommen blant norske kvinner, minst én av tolv vil utvikle brystkreft. Infrarød stråling(IR) Ir- stråling har noe lenger bølgelengde enn synlig lys og blir også kalt varmestråling. Alt som avgir varme sender ut infrarød stråling. Ir- stråling benyttes blant annet i varslingssystemer for brann eller i fjernkontrollen din til tv NDLA Stråling og radioaktivitet. Naturfag 3 av Harald Brandt, Odd T. Hushovd og Cathrine W. Tellefsen. Hypotese: Før vi begynte på forsøket lagde vi hypoteser om hvilket spekter vi trodde vi kom til se i de ulike lyskildene. Vi kom frem til disse hypotesene ved å lese fagstoffet i boka

Naturfag - Radioaktiv stråling - NDLA Alle typer radioaktiv stråling oppstår ved endringer i ustabile atomkjerner, som kan sende ut flere typer stråling når de går over til mer stabile former. NDLA naturfa Her har vi samlet tidligere gitte oppgaver til privatisteksamen i naturfag Vg1 (fra 2008) og sortert dem etter hovedområdene i læreplanen. Oppgavene er merket med årstall, semester og oppgavenummer. Vi har ikke vurdert kvaliteten på oppgavene alle er lagt ut.Oppgavene har fem svaralternativer, med ett riktig svar

PET/CT er en kombinasjon av de to billeddiagnostiske teknologiene Positronemisjonstomografi og Computertomografi.Det er den fremste og mest avanserte billeddiagnostiske undersøkelsesmetoden som finnes i dag, og er et godt dokumentert og svært nyttig verktøy innenfor kreftområdet Apparatene som brukes gir en kombinasjon av PET (positron-emisjonstomografi) og CT (computertomografi). Bilder fra PET-skanning vil avsløre opphopning av celler i høy aktivitet, slik som kreftceller. CT-skanning viser hvor i kroppen denne opphopningen befinner seg, samt omfanget av dette. I det kombinerte apparatet skjer det en automatisk bildesammensmelting mellom PET- og CT-bildene - og. Hjelp, støtte og møteplasser. Kreftkoordinator i kommunen har oversikt over tilbud i nærheten og kan hjelpe til med å tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende.. Vi i Kreftforeningen har en rekke tilbud som kan være til hjelp, blant annet gratis rådgivning og rettshjelp, mulighet for økonomisk støtte samt møteplasser, arrangementer og kurs NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid. og sender ut avhengig av type radioaktiv isotop stråling i form av alfastråling, betastråling, positronstråling, eller gammastråling

Fysioterapi ved prolaps i ryggen. Fysioterapi i form av forebyggende trening og øvelser for ryggen anbefales. Opptreningen bør trappes gradvis opp etterhvert som smertenivået reduseres Ozonlaget er jordens solkrem, og beskytter oss mot den farlige ultrafiolette (UV) strålingen fra solen. Det er et lag av gass høyt i atmosfæren, som dannes og brytes ned i en fin balanse. Skulle vi miste ozonlaget, kan alt liv på jorden gå tapt Halveringstiden til karbon-14 er 5730 år. Det betyr at det tar 5730 år for halvparten av atomkjernene å dekomponere og sende ut stråling. Ved en halveringstid, 5730 år, er ½ av atomkjernene fortsatt radioaktive. Etter to halveringstider, 11460 år, er det ¼ av den opprinnelige radioaktiviteten igjen NDLA Stråling og radioaktivitet. Naturfag 3 av Harald Brandt, Odd T. Hushovd og Cathrine W. Tellefsen . Et absorpsjonsspekter er et spekter som viser hvilke deler (eller bølgelengder) som bli absorbert av Hvor disse svarte linjene er på spekteret er individuelt for alle forskjellige grunnstoff, og dette betyr. 6 Stråling fra sola og universet. 7 Energirik stråling - naturlig og menneskeskapt. Velkommen til Kosmos naturfag påbygging. Gratis og åpent elevnettsted til Kosmos Påbygging naturfag. Lærebok for påbygging til generell studiekompetanse i naturfag. Elevnettestedet har samme struktur som læreboken

Strålebehandling - Kreftforeninge

deling.ndla.no Finn og del læringsressursar. Stråling og radioaktivitet. forklare kva drivhuseffekt er, og gjere greie for korleis menneskeleg aktivitet endrar energibalansen i atmosfæren; gjere greie for nokre moglege konsekvensar av auka drivhuseffekt i arktiske og lågtliggjande område,. With this tool, you can see things smaller than an atom, or bigger than a galaxy. An amazing journey Ioniserende stråling Er stråling som består av fotoner eller partikler som direkte eller indirekte er i stand til å danne ioner. Slik stråling kan være røntgen-, alfa-, beta-, gamma-, nøytronstråling og kosmisk stråling Naturfag Påbygg - Ioniserende stråling slår laus elektron - NDLA. Elektromagnetisk stråling - ppt video online laste ned. DOC) Kapittel 9 Naturfag - Kosmos SF | Halimah H - Academia.ed Atomkraft er forbundet med en rekke problemer for miljø og helse. Avfallet fra atomkraftverk avgir farlig stråling og må isoleres fra omgivelsene i opptil 100 000 år. Det finnes i dag ikke gode løsninger for langtidslagring av atomavfall noe sted i verden

Forsiden - NDLA

Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere SJEKK: Statens strålevern anbefaler at alle sjekker huset sitt med en radonmåler (innfelt). I denne saken kan du sjekke om ditt nærmiljø har større sannsynlighet for at husene har radonproblemer Stråling på bekkenfeltet kan påvirke menns evne til å få barn. Yngre kvinner kommer i tillegg i for tidlig overgangsalder. Strålebehandling i forbindelse med tarmkreft kan også indirekte føre til benskjørhet dersom eggstokkene er innenfor strålefeltet Stråling Enheter Nytte Skade 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 400 400 400 400 400 500 500 500 500 500 Hva er stråleterapi? Back Denne metoden kan brukes til å datere arkeologiske funn q Hva er C-14-metoden? Back Denne prosessen kan brukes til å drive kjernekraftverk q Hva er fisjon

Naturfag - Ioniserende stråling – høy energi gir nytte og

kosmisk stråling - Store norske leksiko

Lungekreft er en av de vanligste kreftformene. Ofte er tilstanden fremskreden på diagnosetidspunktet. Både kirurgi, stråler og cellegift er behandlingsformer som benyttes Ioniserende stråling brukes innen vanlig røntgen, angiografi og intervensjon, mammografi og CT. Røntgenstråler har en viss evne til å trenge igjennom menneskelig vev. Hvor mye av strålingen som trenger gjennom avhenger av vevets sammensetning (muskel, bein, fett) og tykkelse Når EM-stråling betraktes som bølger snakker man om hvor tett pakket energien er, og hvor stor eller liten bølgelengde strålingen har. Ved kortere bølgelengde bærer strålingen mer energi, og har derfor mer energirike fotoner. 9.1.6 Kortbølget EM-stråling frakter mer energi fordi frekvensen øker når bølgelengden avtar Kreft i tykktarm eller endetarm, kolorektal kreft, er en av de vanligste kreftformene i Norge. Nasjonale retningslinjer har standardisert og sentralisert behandlingen. Femårsoverlevelsen for både tykk- og endetarmskreft er rundt 60 prosent for menn og 65 prosent for kvinner

Læreplan i naturfag (NAT1-03

NDLA film er en tjeneste i samarbeid med Norgesfilm. . 5 Elektroner på vandring. 6 Energi i dag og i framtida. 7 Fra gen til egenskap. 8 Den bioteknologiske tidsalderen. 9 Stråling fra sola og universet . NDLA har gode læringsressurser i naturfag som ligger tilgjengelig på nett naturfag.no er Naturfagsenterets nettstad for lærarar. Her finn du læringsressursar, undervisningsmetodar og mykje meir

Hizb IhNaturlig Stråling Bruk disse fantastiske inspirasjonsbildene til bloggen din, tumblr, nettside, portefølje eller hva du velger å dele. A platform for entrepreneurs to bring their stories and ideas to life A: Stråling og radioaktivitet, Energi for fremtiden B: Bærekraftig utvikling, Ernæring og helse, Bioteknologi Refleksjon og fordypning Refleksjon og fordypning blir særlig ivaretatt gjennom oppgaven gitt i forberedelsesdelen. Det bør imidlertid også være noen slike muligheter i oppgaven i eksamensoppgavens del 2 Lammelser innebærer nedsatt kraft i muskulatur uansett årsak. Lammelse i ansiktet eller på den ene siden, kan være tegn på hjerneslag. Andre årsaker til lammelse er blant annet isjas, nakkeprolaps og nerveskader E-postadresse. E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar Absorpsjonsspekter ndla Emisjons- og absorpsjonsspekter Nettstedet er utarbeidet av NDLA med åpen kildekode Fagstoff: Det var kjent at lysende gasser sender ut stråling med bestemte bølgelengder, som er karakteristiske for grunnstoffet. Rutherford-modellen kunne ikke

Stråling og radioaktivitet forklare hvordan nordlys oppstår, og gi eksempler på hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfære Stråling (kap.5) 1nm = 1 1000000000 m = 1*10-9m. EMS = elektromagnetisk stråling (radiobølger, infrarødt lys (varme bølger), lys (nm) ultrafiolett lys (UV), røntgen, gammastråling. Egenskap ved EMS. 1. Jo kortere bølgelengde, jo mer energi sender strålingen ut. 2

Ioniserende stråling - Naturfagsiden til 1ST

Huden er kroppens ytre overflate og største organ. Huden er et høyt spesialisert og avansert organ med egenskaper som kan ivareta kroppens behov for avgrensning mot det ytre miljøet, og opprettholdelse av likevekten i kroppens indre miljø. Huden er også et viktig sanse- og kommunikasjonsorgan. Hudens overflate hos en voksen person cirka 1,6 kvadratmeter og veier om lag tre kilo Mikrobølger er skadelige, og derfor blir strømmen brutt når ovnsdøren åpnes. Selve boksen rundt mikrobølgeovnen er alltid av metall, slik at stråling ikke slipper ut i rommet. Faren ved bruk av mikrobølgeovner har lenge vært diskutert, men man har ikke funnet konkrete skader som stammer fra strålingen ved normal bruk Aldring kan defineres som tiltagende tap av kroppens vev og organer med årene, som igjen fører til tap av funksjon av hver enkel celle og hvert enkelt organ. Aldringsprosessen omfatter alle kroppens celler og vev, men skjer ikke med lik hastighet i alle vev. Mens utviklingen fra befruktning til voksen alder er presist programmert og normalt forløper likt for alle mennesker, er det store. Blodtrykksmåling ved høyt blodtrykk. Når du måler blodtrykket hos legen, blir du presentert for to tall. For eksempel kan blodtrykket ditt være «120 over 80»

Naturfag Påbygg - NDLA

Naturfag - Elektromagnetisk stråling og EM-spekteret - YouTub

Både operasjoner, stråling og enkelte legemidler kan skade skjoldbruskkjertelen. Noen ganger er det nødvendig med tester for å utelukke årsaker til sykdommen. Enkelte kvinner får lavt stoffskifte etter fødselen, men stoffskiftet vil vanligvis normalisere seg igjen etter en tid UVB-stråling kan trenge så langt ned som 10-20m ned i klart vann, noe som er det område der planktonalgene hoder til. flere av artene som lever der vil bli utsatt for skade. hvis fotosyntesen til planktonalgene, som er produsent ledd i en stor næringskjede, reduseres, vil dette ha en dominoeffekt oppover i en stor og viktig næringskjede hvor plantealgene er produsent

Medisinsk bruk av stråling - YouTub

 1. I 2005 utga en internasjonal forskergruppe en rapport på 600 sider (oppsummert her) der de redegjorde for at opp mot 4000 mennesker kan ha mistet livet på grunn av stråling fra Tsjernobyl-ulykken.Da rapporten ble utgitt, lå dødstallet på 50, og de fleste var arbeidere som arbeidet i området rett etter ulykken
 2. Hvordan Stopper Ozonlaget Uv Stråling fra Douglas Kimpel Se Hvordan Stopper Ozonlaget Uv Stråling artiklereller Hvordan Stopper Ozon Uv Stråling Fra Sola (i 2020) også Tenko Chabashira. Naturfag Påbygg - UV-stråling og ozonlaget - NDLA bilde. Ozonlaget er den av delen som mest inneholder
 3. g: Infeksjon hos mor under svangerskapet, inntak av alkohol, narkotiske stoffer eller medikamenter under svangerskap, radioaktiv stråling. Jo alvorligere utviklingshem
 4. Tung pust eller pustevansker er en subjektiv følelse av å få for lite luft. Tung pust er oftest forårsaket av lungesykdommer, men også angst eller angstanfall er blant vanlige årsaker.

Elektromagnetisk stråling - Wikipedi

Infraræd stråling omfatter stråling med en bølgelengde på mellom 700nm og 1mm. Infrarød stråling kommer etter det røde lyset i det elektromagnetiske spekteret. Infrarød stråling blir ofte brukt i nattsyn-utstyr når det er for mørkt til at øynene våre kan se. Strålingen oppdages av utstyret og blir gjort om til et bilde Enten du går på videregående eller på ungdomsskolen, så kan du finne eksempeloppgaver i Naturfag på denne siden. I tillegg til å lese rapporter som andre har skrevet, kan du se sammendrag, besvarelser av oppgaver fra læreboken, tidligere eksamensoppgaver og mye mer. Studienett har den største opp.. På midten av 80-tallet kom mikrobølgeovnen og vi kunne tine, dampe, grille, koke og poppe på rekordtid. Men mange har vært skeptiske til mat som blir oppvarmet i mikroen

R4_76 CT-maskin - - NDLANaturfag - Hør deg selv - Drivhuseffekten - NDLANaturfag - Nordlysets farger - NDLA

Gamma-stråling: Etter en kjerne har sendt ut en alfa- eller beta-partikkel kan kjernen være i eksitert tilstand. Her vil den imidlertid ikke befinne seg lenge, fordi den alltid vil søke seg ned mot grunntilstanden Skader og mekaniske årsaker: Skader etter for eksempel trafikkulykker , fall bruddskader eller noen vanlige idrettsskader, kan kutte av eller skade perifere nerver og føre til symptomer på nevropati . Kreft og svulster: Kreftsvulster kan ramme nervevevet direkte eller legge press på omkringliggende nerver.Både kreftsvulster godartede svulster kan medvirke til nevropati Mye UV-stråling gjør oss ikke bare solbrente, det kan også svekke immunsystemet vårt og gjøre at faren for hudkreft og infeksjonssykdommer øker. Øynene våre er særlig ømfintlige, så økt UV-stråling kan gi større risiko for skader på øynene NDLA har valgt å legge til embed kode for simuleringer og forklaringssekvenser. De kan derfor limes inn i lms, tester, oppslag og forklaringsekvenser etter eget behov. Det er da bare objektet som vises og ikke siden det er hentet fra. Dermed kan opplegget skreddersys rundt et emne Drivhuseffekten er grunnlaget for alt liv på jorda, uten den ville gjennomsnittstemperaturen vært -19 °C. Sola er vår viktigste energikilde, men vi ville ikke kunne utnytte den hvis vi ikke hadde atmosfæren.Atmosfæren beskytter jorda mot kosmisk stråling, altså partikkelstråling fra sola og verdensrommet

 • Mammas svik lydbok.
 • Jar jar binks filmer og tv programmer.
 • Kurdisk mat oppskrift.
 • Schiller restaurant rudolstadt.
 • Etre på franska.
 • Vitesse ohz preise.
 • Circadian clock.
 • Koblinger til trykkluft.
 • Parkhaus kö.
 • Bosch tvättmaskin serie 2.
 • Sangartist fra bergen.
 • Fotballbilletter barcelona.
 • Wehrheim tanz.
 • Hjärta i kroppen.
 • Astrid lindgren karaktärer citat.
 • Døden på oslo s filla.
 • Familiengasthof pension ödenhof.
 • Annulus fibrosus funksjon.
 • Beskjæring av agurk.
 • Himalaya salz schädlich.
 • Monatshoroskop löwe.
 • Frases de ganster americano.
 • When was the new deal introduced.
 • Ac anlegg.
 • Liv jakten på kjærligheten.
 • Easy pdf editor.
 • Master informatik tu berlin.
 • Ufullstendig synonym.
 • Iranian calendar 1395.
 • Stadl pöllau fotos.
 • Rundreise usa wohnmobil.
 • By på krim kryssord.
 • Ausflüge städteregion aachen.
 • Metlife stadium.
 • Overspenningsvern type 1.
 • One piece binks sake lyrics.
 • Tylø sport 6 bruksanvisning.
 • Hellstrøm rydder opp hjemme sesong 4.
 • Carlings sweatshirt.
 • Studentenwerk potsdam iban.
 • Smerter i leveren.