Home

Derivasjon regler

Video: Matematikk for realfag - Derivasjonsregler - NDL

Derivasjonsregler Regelbok Matt

 1. Etter oversikten følger eksempler og/eller forklaringer på hvordan reglene brukes. Ved CAS i GeoGebra kan du også derivere alle uttrykk. Det gjør du enten ved å klikke på «Derivertknappen» på verktøylinjen, som det er gjort i linje 2 nedenfor, eller ved å skrive kommandoen som vist i linje 3
 2. Derivasjon. Derivasjon kalles også differensiering. De to begrepene betyr det samme, og i denne artikkelen brukes de to begrepene som synonymer. Derivasjon foregår ved at man, ved å bruke de forskjellige reglene for derivasjon, skaper en avledet funksjon av den funksjonen man deriverer
 3. Derivasjon . Definisjon Den deriverte av en funksjon beskriver hastigheten funksjonene forandrer seg med, med hensyn på en uavhengig variabel. Den deriverte er også stigningen til tangenten av kurven. La oss anta at vi har funksjonen f(x) i et koordinatsystem

Etter å ha gjort dette kan du igjen bruke regelen for derivasjon av potenser. Eksempel: hvordan derivere en brøk. Har du dermed en brøk, gjør du den først om til en potensfunksjon: Dermed kan du regne ut den deriverte slik: Under følger en tabell med regneregler for derivasjon Derivasjon. Vi trenger derivasjon blant annet for å si noe om hvor raskt en funksjon endrer seg. LK06. Vis kompetansemål. Denne lisensen gir deg rett til Regler for bruk av bildet. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår Her viser vi hvordan vi bruker kjerneregelen ved derivasjon av sammensatte funksjoner. Hopp til innhold. Velg målform: Bokmål. Matematikk for realfag. Funksjoner og modellering Derivasjon Det kan bevises at følgende regel gjelder for derivasjon av sammensatte funksjoner Eksempel på derivasjon med produktregelen . Eksempler for derivering med produktregelen. $\big[f(x)\cdot g(x)\big]^{\small\prime} = f^{\small\prime}(x)\cdot g(x) + f(x)\cdot g^{\small\prime}(x)$ Eksempel 1. La oss si vi ønsker å derivere funksjonen $2x\cdot \text{e}^x$ Når du skal lære deg regelen for den deriverte av en brøkfunksjon, kan det være greit å huske at vi starter med den deriverte av starten, dvs. telleren

Da bruker vi en nyttig og viktig regel som heter kjerneregelen. Vi vil derivere utrykket f x = x 2 + cos x 2. Derivasjon av vektorfunksjoner 3; Ansvarlig for denne siden er matematikk.org Kontakt oss: post@matematikk.org Nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom OsloMet. Ved hjelp av definisjonen for den deriverte: Vi har: $f(x)= \frac{u(x)}{v(x)}, \quad f´(x)= \frac{u´(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v´(x)}{(v(x))^2}, \quad f´(x. Det er flere måter å få informasjon om en funksjon på. Et eksempel kan være å tegne grafen. I dette lynkurset skal vi se på hvordan teknikken som kalles derivasjon kan brukes for å få mer informasjon om funksjoner og deres grafer.. Et naturlig spørsmål å stille seg når man har en funksjon f (x), er: Hvor bratt er grafen til f på ulike steder

Derivasjon - matematikk

Hvordan derivere? Derivasjon og derivasjonsregler

Produktregelen er en regel som benyttes i differensialregning. Den gjør det enklere å derivere en funksjon som er et produkt av to funksjoner. Dette gjøres ved å betrakte funksjonen som to funksjoner som ganges sammen. Som eksempel kan vi se på en funksjon h(x), som er et produkt av de to funksjonene f og g Da kan vi bruke regelen for kvotientderivasjon igjen, Her ser du igjen at (2x+3) finnes i alle leddene i telleren og i nevneren, så hvis vi deler med (2x+3) både oppe og nede får vi forkortet brøken: Som du ser fikk jeg samme svar som deg. Eneste du trenger å gjøre er å trekke sammen 2x-4x til -2x Hentet fra «https://no.wikibooks.org/w/index.php?title=Formelsamling/Derivasjon&oldid=9254 Derivasjon har ekstremt mange anvendelser innenfor matematikk, og deriverte funksjoner dukker opp innenfor alle realfagene. Innholdsfortegnelse: men det gir oss ingen eksakte regler for hvilke punkt som er maksimumspunkt, hvilke som er minimumspunkt osv Derivasjon av eksponentialfunksjoner $\fbox{ $(a^x)' = a^x \ln a$}$ Vi deriverer altså en eksponentialfunksjon ved å la funksjonen stå, og multiplisere med den naturlige logaritmen til vekstfaktoren. Eksempel 1: Vi har f(x) = 3 x og skal finne den deriverte. Vi bruker regelen for derivasjon av eksponentialfunksjoner og får f ′(x) = 3 x.

Derivasjon er en teknikk som brukes for å finne et generelt uttrykk for stigningsverdien i et hvilket som helst punkt på en graf. Konseptet bygger på kjennskap til stigningstallet til rette linjer, og grenseverdier http://UDL.no http://twitter.com/UDLno http://www.facebook.com/UDLn

Matematikk for realfag - Derivasjon - NDL

 1. Derivasjon er en matematisk operasjon som forteller om hvordan en funksjon endrer seg, altså hvordan funksjonsverdien stiger eller synker. Det å utføre en derivasjon kalles å derivere funksjonen. For en funksjon f(x) er den deriverte funksjonen ekvivalent (likeverdig) med Den momentane vekstraten til funksjonen f(x) Stigningstallet til tangenten til funksjonen f(x) i punktet x Derivasjon.
 2. f , g og u er deriverbare funkjsoner.a, b og r er konstanter.. Generelle derivasjonsregler. TYPE: FUNKSJON DERIVERT : EKSEMPEL (Klikk for å se løsninger) Linearite
 3. Derivasjon av utvalgte funksjoner. Tabellen under viser hvordan vi bestemmer den deriverte til noen utvalgte funksjoner. Nr.f(x)f '(x)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oversikt.
 4. 5.3 Derivasjon av logaritmefunksjoner 144 KB Last ned; 5.4 Drøfting av logaritmefunksjoner 310 KB Last ned; 5.5 Derivasjon av eksponentialfunksjoner 122 KB Last ned; 5.6 Drøfting av eksponentialfunksjoner 311 KB Last ned; 5.7 Derivasjon av et produkt 284 KB Last ned; 5.8 Derivasjon av en kvotient 220 KB Last ned; 5.9 Vekstfarten ved logistisk.
 5. Et greit prinsipp er da, på samme måte som ved kjerneregelen, å se etter uttrykk som vi har regler for å derivere. Eksempel 1: Vi skal derivere funksjonen f(x) = x · ln 2x. Dette er et produkt, som vi kjenner regelen for å derivere: f ′(x) = x′ · ln 2x + x · (ln 2x)′. Men vi har ingen regel for å derivere ln 2x
 6. Derivasjonsregler i R1. Kun en rask oppramsing av de grunnleggende reglene uten eksempler eller spesialregler

Matematikk for realfag - Kjerneregelen - NDL

Forstår du ikke hva derivasjon er, så gjør du det etter å ha sett denne videoen. Vår superflinke lærer, Bjørn Terje fra Sonans Tromsø, forklarer derivasjon p.. Problem La \(f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}}\). Avgjør om funksjonen har ekstremalverdier og bestem disse i så tilfelle. Løsning. Det kan være lurt å starte med å kikke på verdier av x der nevneren er null, i og med at funksjoner med rotuttrykk ofte kan gå mot uendelig eller minus uendelig nær slike punkt, og i så tilfelle har ikke funksjonen maksimumspunkt eller eventuelt minimumspunkt

8.6 Derivasjon av en kvotient (kvotientregelen) Teori. Eksempel 1. Eksempel 2. Kontrollspørsmål. Avgjør hvilken metode (kjerneregelen, produktregelen eller kvotientregelen) du bør bruke for å derivere følgende uttrykk. 4/(3x^3-e^x) 4x^5*(3x-2)^-1; x^2*ln(x^2+1) Kontrolloppgaver. 8.262 Derivasjon. Bjørn Davidsen, Universitetet i Tromsø. Derivasjon. 1. Definisjon av derivert. Vi har stor nytte av å vite hvor raskt en funksjon vokser eller avtar. Mer presist: Vi ønsker å bestemme stigningstallet til tangenten til funksjonsgrafen. P Q Vi velger et annet punkt Q et lite stykke fra P, trekker e I denne teorivideoen repeterer vi reglene for derivasjon. Fra matematikk R2 pensum Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes. Søk i VG Nett Debatt Hvorfor dette stemmer kan kanskje enklest forklares hvis man ser på Leibniz' notasjon for derivasjon

Derivasjon med produktregel og brøkregel (R1 Eksamen Våren 2008 - 1e1) - Duration: 5:45. UDL.no 6,318 views. 5:45. 8.3 - Derivasjon av logaritmer 1 - Eksempel (R1) - Duration: 5:17 Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube 8 Vekstfart og derivasjon. 9 Sannsynlighetsregning. Eldre utgave 2009. 1 (eldre versjon) Geometri. 2 (eldre versjon) Tallregning og algebra. 3 (eldre versjon) Formler, likninger og ulikheter. Sammendragene inneholder de viktigste reglene og formlene i hvert kapittel..

Eksempel på derivasjon med produktregelen - matematikk

Reglene for 10-logaritmen (log) gjelder også for den naturlige logaritmen (ln) Her er noen eksempler som viser hvordan du kan bruke dette. Eksempel 4. Løs likningene: a) Flytt 2-tallet og skriv som potens. Sett inn basetallet e på begge sider av likningen Derivasjon har ekstremt mange anvendelser innenfor matematikk, og deriverte funksjoner dukker opp innenfor alle realfagene. Derivasjon modelerer raten ulike størrelsen endres med i forhold til hverandre - ett av de mest klassiske eksemplene er hvordan posisjonen til et objekt endres etter som tiden går - men derivasjon er et mye sterkere verktøy enn man får øye på i dette eksempelet Wikipendium for TMA4100: Matematikk 1 1) Partiell derivasjon av 2. orden, da særlig f''xy. 2) Hvordan man bruker de ulike x og y verdiene og bestemmer de stasjonære punktene. Får det ikke til å stemme. Skal lese gjennom boken en gang til i morgen og se om det gir mening da. Nå er det ut i sola en tur derivasjon av brøk. Derivere funksjonskombinasjoner. I artikkelen om å derivere potensfunksjoner og artikkelen om å derivere ulike typer funksjoner har vi sett hvordan vi deriverer potensfunksjoner, trigonometriske funksjoner, I alle reglene bruker vi en funksjon som vi kaller.

I artikkelen om derivasjonsbegrepet så vi at (x 2)′ = 2x.To-tallet i eksponenten har kommet ned og står som en koeffisient foran x.Dette er et spesialtilfelle av en regel som sier at vi for alle eksponenter, r, har følgende sammenheng: $\fbox{Derivasjon av potens: $(x^r)' = r x^{r-1}$} Derivasjon for en konstant. Henter innhold... Eksempel på derivasjon for en konstant funksjon. Henter innhold... Opåsummering. Henter innhold... Adresse. Emdrupvej 115A, 3. og 4. sal DK - 2400 København NV. Support +45 26 35 53 93 support@mattemestern.no. Salg. EduLab ApS +45 88 82 66 7 Derivasjon av trigonometriske funksjoner. Lineær tilnærming. Sekantsetningen. Uke 37: Derivasjon II. Implisitt derivasjon. Koblede hastigheter. Ubestemte uttrykk og l'Hôpitals regel. Globale og lokale ekstremalverdier. Uke 38: Transcendente funksjoner. Inverse funksjoner. Eksponentialfunksjoner og logaritmer. Inverse trigonometriske funksjoner

Derivasjonsregler

Logg inn. Logg inn. Reset Passwor Problemstillingen som differensialregningen betrakter var kjent som tangentproblemet helt siden antikken. Den nærliggende løsningen var å approksimere tangenten ved hjelp av s 8 Vekstfart og derivasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beregne nullpunkter, ekstremalpunkter, skjæringspunkter og gjennomsnittlig vekstfart, finne tilnærmede verdier for momentan vekstfart og gi noen praktiske tolkinger av disse aspekten

Matematikk for realfag - Den deriverte til en kvotient

Derivasjon og funksjonsanalyse: Grenser, kontinuitet, derivasjonsregler, derivasjon av sammensatte funksjoner, Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5 regelen; Realkompetanse; I tillegg bør du ha forkunnskaper tilsvarende matematikk 1T + S1 8.9 Derivasjon av vektorfunksjoner. 9 Sirkellikningen. Sirkellikningen - Del 1. Sirkellikningen - Del 2. Sirkellikningen - Del 3. Egenvurdering. Nettkart. 8 Derivasjonsregler‎ > ‎ 8.2 Sammensatte funksjoner (kjerneregelen) Hvilken regel kan vi bruke for å derivere dette uttrykket? Kontrolloppgaver

Kapittel 8 - Derivasjon og grenseverdier. Jeg tør påstå at dette er kapitlet som har størst betydning for videre matematisk utdanning. Grenseverdier er grunnlaget for matematisk analyse (calculus), og er det vi bruker til å analysere endringer som skjer over uendelig små, og uendelig store verdier Partiell derivasjon brøk. derivasjon av brøk.Derivere funksjonskombinasjoner. I artikkelen om å derivere potensfunksjoner og artikkelen om å derivere ulike typer funksjoner har vi sett hvordan vi deriverer potensfunksjoner, trigonometriske funksjoner, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner Derivasjon av brøk: Det kan være nyttig å vite at en brøk kan gjøres om: Etter å ha. Generelt har vi ingen regel for å integrere et produkt. Men delvis integrasjon gir oss et verktøy som kan gjøre det mulig å integrere produkter der en faktor blir enklere når den blir derivert eller integrert.. Delvis integrasjon baserer seg på produktregelen for derivasjon: (uv)′ = (u)′v + u(v)′Integrerer vi begge sider i produktregelen, får vi

Derivasjon-2 Arbeidshefte Derivasjon - 2 Regler : (lnx)0= 1 x (ex)0= ex (ax)0= axlna Produktregelen : (uv)0= u0v+uv Kvotientregelen : u v 0 = u0v uv0 v2 Kjerneregelen : f g(x) 0 = f0 g(x) g0(x) 4. desember 2018 Matte er g˝y! Elevene som var med på derivasjonsprosjektet så gjennomgående ut til å oppfatte derivasjon som vanskelig. Det virket dessuten som at de først og fremst forbandt derivasjon med regel-bruk og prosedyrer for å finne ekstremalpunkt. Jentene som jobbet med alternative læringsmåter så ut til å ha en bedre utvikling på testene enn guttene

Jaauda: For relativt mange år siden satt jeg og svettet over regler for derivasjon. Det var omtrent på den tiden jeg gikk på radio/tv-linja, tenker jeg. Vi hadde derivasjon, integraler, imaginære tall og i det hele tatt mer avansert matematikk enn de hadde på naturfaglinja Arbeidshefte Derivasjon R1 Bruk de nisjonen til a nne den deriverte : Oppgave 1 f(x) = 2x Oppgave 2 f(x) = x2 + x 7. august 2020 Matte er g˝y!

Kjerneregelen - Matematikk

Her finner du sammendrag av alle kapitlene i Sinus R1 (2017) Sammendragene inneholder de viktigste reglene og formlene i hvert kapittel. Vedlegg. 1 Algebra 722 KB Last ned; 2 Derivasjon 248 KB Last ned; 3 Rasjonale funksjoner og potensfunksjone Derivasjon av eksponentialfunksjonen og logaritmefunksjonen Derivasjonsregelene for ex og ln(x)er d dx ex = ex d dx ln(x)= 1 x Oppgave 3 Deriver følgende funksjoner: a) f(x)=2ex −x, g(x)=xex b) h(x)=1/ex,i(x)=xln(x) −x Oppgave 4 Kjerneregelen m˚a ofte brukes i sammenhen med derivasjon av eksponentialfunksjonen, f(x) Naturlig logaritme til et positivt, reelt tall er logaritmen til tallet når grunntallet i logaritmen er Eulers tall e = 2.71828 1828 459... . I tillegg til å være reelt, er dette tallet også transcendentalt.. Generelt skrives den naturlige logaritmen av tallet x som ln x, log e x eller noen ganger når grunntallet e er underforstått, bare log x Integrasjon er på mange måter det motsatte av derivasjon, og kalles i noen sammenhenger også for antiderivasjon. For reelle funksjoner er sammenhengen mellom det ubestemte og det bestemte integralet gitt ved den såkalte fundamentalsatsen for matematisk analyse. Sammen med derivasjon utgjør integrasjon det området man kaller matematisk. 8.9 Derivasjon av vektorfunksjoner. 9 Sirkellikningen. Sirkellikningen - Del 1. Sirkellikningen - Del 2. Sirkellikningen - Del 3. Egenvurdering. Nettkart. 8 Derivasjonsregler‎ > ‎ 8.1 Fart og akselerasjon. Teori. Eksempel. Kontrollspørsmål. Dersom v(t) øker i en periode, hva kan du si om a(t) i perioden

1T - Matematikk fellesfag - Vekstfart til lineære

Kort om de hyperbolske funksjonene (kap.3.6), før vi går inn i kapittel 4 og ser på noen anvendelser av derivasjon. Først ut er koblede hastigheter (4.1) og L'Hopitals regel for grensebetraktninger (kap.4.3) (NB! kap.4.9 i sjetteutgaven av boka) Numerisk derivasjon og integrasjon utledning av feilestimater Knut M˝rken 6. oktober 2007 1 Innledning P a forelesningen 2/10 brukte vi litt tid p a a repetere inhomogene di erens-ligninger og rakk dermed ikke gjennomg a alt sto et som var planlagt. Dette notatet oppsummerer hovedtrekkene i forelesningen, ogs a den delen jeg ikke rakk

Kvotient regel derivasjon-bevis - matematikk

Dobbel derivasjon brøk. Derivasjon av brøk: Det kan være nyttig å vite at en brøk kan gjøres om: Etter å ha gjort dette kan du igjen bruke regelen for derivasjon av potenser. Eksempel: hvordan derivere en brøk. Har du dermed en brøk, gjør du den først om til en potensfunksjon I dette eksempelet har man en brøk og et produkt i. Derivasjon av potens De tre reglene (1)0= 0 (x)0= 1 x2 0 = 2x er tre spesialtilfeller av engenerell regel: Regel For potenser er den deriverte gitt ved xn 0 = n xn 1: Huskeregelen er «Sett eksponenten foran og gjør den én mindre.» Eksempler: x7 0 = 7x6 x4 0 = 4x3 x2 0 = 2x1 x1 0 = 1x0 = 1: Nikolai Bjørnestøl Hansen Derivasjon 27. juli. Derivasjon er en operasjon i matematikk der en bestemmer den deriverte av en funksjon. 92 relasjoner Derivasjon logaritmer. 8.3 - Derivasjon av logaritmer 1 - Eksempel.Tilbake til Kapittel 8 - Derivasjon og vektorfunksjoner. 8.2 - Derivasjon, kjerneregel 3 - Bevis 5.6 - Logaritmer 1 - Hva er en logaritme?(1T). 7:28. Derivasjon 1/3: Logaritmisk derivasjon. Derivasjon. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO Av regler for logaritmer har vi at Eksempel 2, derivasjon av rotfunksjon. Skriv som brøkpotens, med potenser i teller og røtter i nevneren i eksponenten: Bruk så potensregelen, regel 6, som ikke bare gjelder for heltatt r, for å derivere dette: Negativt tall i eksponenten tilsvarer samme positive potensen flyttet ned i nevner

Derivasjon - Matematikk

Avsnitt 4A De reglene som er her er akkurat de samme som i 1T. Derivasjon av konstanter. k´=0 Derivasjon av potenser. xrxr´=rxr-1Eksempelf(x)=x3f´(x)=3x3-1=3x2 Derivasjons av potenser kxrkxr´=k (xr)´=k·rxr-1Eksempelf(x)=4x3f´(x)=4x3´=4·3x3-1=12x2 Du må også kunne reglene for potenser og n-terøtter fra 1T, når du deriverer Derivasjon Definisjon f (x)=lim h→0 f(x+h)− f(x) h Regler (cf) = cf (f +g) = f +g (fg) = f g+ fg f g = f g− fg 2 4 Kjerneregelen (g f) (x)=(g f)(x)· f (x) Når y=g(u) og u= f(x) dy dx = dy du du dx Derivasjon Derivasjon omhandler studiet av endringer Def. Derivasjon Regler. Stigningstallet til sekanten Ay + Ax) — f(x) Stigningstallet til tangenten dy lim — lim f(x + Ax) — f(x) d.x Den deriverte til funksjonen y = f(x) i punktet x er stigningstallet til tangenten i punktet (x,f(x)) A Ukeoppgaver, uke 39, i Matematikk 10, Anvendelser av derivasjon. 7 Oppgave 5 a) E.ln(x) har en vertikal assymptoete nedover ved x = 0 (dette er D(x)).Ved ˚a erstatte x med 1+x blir grafen forskjøvet 1 til venstre. b) A. Denne er positiv der F er voksende og negativ derF er avtagende. c) C. Denne er negativ derF krummer nedover og positiv der F krummer oppover. Kan og˚a DERIVASJON MED LITT TEKNISK HJELP Vi skal nå se på hvordan vi kan undersøke en funksjon ved noe som vi kaller derivasjon. Funksjoner er en sammenhengen mellom størrelser. Det kan være antall solgte biler per (som regel er dette vi kaller en x-verdi) som vi ønsker.

8 Derivasjon (eldre versjon) Mål for opplæringen er at eleven skal kunne • gjøre rede for definisjonen av den deriverte, bruke definisjonen til å utlede en derivasjonsregel for polynomfunksjoner og anvende denne regelen til funksjonsdrøftin derivasjon. Den deriverte av en sum er summen av de deriverte, den deriverte av en konstant er 0 og produktregelen gjelder. Den regelen som trenger noe presisering er kjerneregelen. Vi skal formulere resultatet i den konteksten vi kommer til˚a trenge det, men det lar seg ogs˚a generalisere ytterligere I dette kapitlet skal vi se på grenseverdier og asymptoter, i tillegg til å se nærmere på derivasjon (som du sannsynligvis har vært litt borti i 1T). Det repeteres litt derivasjon, og i tillegg introduseres noen nye regneregler. Vi beveger oss også over på funksjonsdrøfting, som betyr at vi skal finne nullpunkter, ekstremalpunkter (toppunkter og bunnpunkter), samt krumning og vendepunkter Terskelbegrepet derivasjon Derivasjon er et sentralt begrep i differensial- og integralregning. Sammen med begrepene grenseverdi, kontinuitet og integral legger derivasjon grunnlaget for teorien. Derivasjon handler om å beskrive forandring, om differenser og lineær tilnærming. Begrepet integral handler om uendelige summer Derivasjon er en teknikk som brukes for å finne et generelt uttrykk for stigningsverdien i et hvilket som helst punkt på en graf. Oppsummering av regler Derivasjonsregler 7 - Eksempel med alle regneregler Derivasjonsregler 8 - Derivere 1/x Derivasjon, kjerneregel 1 - Eksempel Derivasjon, kjerneregel 2.

Matematikk for realfag - Den deriverte til en konstant1T - Matematikk fellesfag - Drøfting av polynomfunksjonerMatematikk for realfag - Hvordan finne den deriverteMatematikk for realfag - Drøfting av funksjoner - NDLA

1 Derivasjon Den deriverte av en sum er summen av de deriverte (side 256). Potensregelen (xn)0 = nxn−1 for derivasjon (side 260). 1. f 0(x) = (x3 −3x2 −105x+107) = 3x2 −6x−105. 2. f0(x) = (5x2 +8x−4)0 = 10x+8. 3. f0(x) = (x2 −1) = 2x. 4. Her brukes regelen for derivasjon av brøkfunksjoner (side 259). Vi setter u = 5x2 + 8x − Oversiktsforelesning 3 Nøkkelbegreper — uke 36. Implisitt derivasjon; Koblede hastigheter; Ubestemte uttrykk og l'Hôpitals regel; Globale og lokale ekstremalverdie Derivasjon og funksjonsanalyse: Grenser, kontinuitet, derivasjonsregler, derivasjon av sammensatte funksjoner, anvendelse av derivasjon i økonomiske problemstillinger, funksjonsdrøfting, elastisiteter; Studiet er godkjent for tildeling av støtte fra Statens lånekasse for utdanning etter reglene for høyere og annen utdanning. Kursansvarli

 • Emma hjorth skole sfo.
 • Home away.
 • Meca brumunddal.
 • Expressjs github.
 • Feinkost leipzig heute.
 • Bioingeniør master lønn.
 • Legejobber psykiatri.
 • Am sonntag bist du tot besetzung.
 • Vorfahren der wölfe.
 • Get jet boeing 737 400.
 • Ranunkel bukett.
 • Radio salzburg nachrichten.
 • Rocker singles.
 • Sm town.
 • Pcdoktor ski.
 • Parship agb widerruf.
 • Glasfaser spleißen kosten.
 • Fpv drone test.
 • Kindergeburtstag kletterhalle frankfurt.
 • Alle interjeksjoner.
 • Skytematter selges.
 • Smestadgynekologene.
 • Mondkalender online.de haare schneiden.
 • Nahexophorie bedeutung.
 • Popstar auf umwegen stream.
 • Runescape wiki quests.
 • Joe countdown.
 • Plattformheis pris.
 • Mcdonalds östersund stänger.
 • Pro familia lörrach.
 • Zellulitis bekämpfung.
 • Blomsternavn latin.
 • Xbox one mkv dts.
 • Netflix 4k hdr series.
 • Aufreizend kreuzworträtsel.
 • Bønes postnummer.
 • Lano refill.
 • Utsending kryssord.
 • Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling committee of european economic co operation.
 • Atv utleie buskerud.
 • Ravnafloke.