Home

Jernutvinning i norge

Jernvinne er betegnelse på en innretning og en tidlig form for industri til framstilling av jern.Teknikken har vært nyttet i Norge fra førromersk jernalder og helt fram til sent på 1700-tallet.Flere ulike framstillingsteknikker har vært brukt, men prinsippet har likevel vært det samme helt fram til den moderne masovnen tok over for ca. 200 år siden Bakgrunn Gullalderen for jernutvinning i Norge begynte på 1500-tallet og vàrte til midten av 1800-tallet. Riktignok hadde de utvunnet jern i Norge helt siden 300 år f. Kr., men det var først da masovnen og bergmalmen ble tatt i bruk, at framstilling av jern skjøt fart Jernutvinning begynte i Kina, Lilleasia og Midt-Østen ca. 1500 år f.Kr. I Hellas og Italia kom jernet i bruk kort etter 1000 f.Kr. I Italia utviklet et betydelig innenlandsk jernhåndverk seg i Etruria. I Norge begynte vi å utvinne jern av myrmalm 200-300 år f.Kr., og rundt 400 e.Kr. var virksomheten alminnelig

Jernvinne i Norge - Wikipedi

 1. Jernutvinning i Norge. Gruvedrift Fyrsetting, mange ble forgiftet av røyken. Innhold: Innledning Gruve Fyrsetting Krutt Vannlensing og hestevandring Heise opp malm Innledning Hvorfor er gruvedriften i Arendalsområdet så lite omtalt? Grunnen til dette kan være at jernverkene var de viktige produsentene
 2. Jernutvinning i Norge. Metode og undervisningsopplegg Figur 1: Elever i gang med en gruvemodell Jernutvinning i Norge egner seg svært godt for et tema og prosjektarbeid. Vi begynner med et temaarbeid som går over i et prosjektarbeid. Aldersblanding er gunstig
 3. Jernutvinning i Norge MÅL: Elevene skal få kjennskap til jernutvinning og gruvedrift som er en vesentlig del av Norges nasjonale og lokale historie. De skal få innsikt i prosessen fra uttak av malm til ferdig produkt og samfunnet rundt.. L97 (Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen)
 4. st i Snertingdal, men også på Toten, i Land, Torpa, Gausdal, Valdres og Gudbrandsdalen
 5. Jernalderen i Norge regnes som perioden mellom ca. 500 f.Kr.-1030 e.Kr. Som kulturepoke regnes den fra slutten av bronsealderen til begynnelsen av historisk tid. Det vil si det tidsrommet fra jernet fortrenger bronsen som material i redskaper og våpen, og fram til skriftlige kilder (og ikke kun arkeologisk materiale) blir de vesentlige kilder for vår viten
 6. Jernvinna er utvinning av jern fra myrmalm. I Norden har det vært vunnet ut jern fra myrmalm fra omkring 500 fvt. De eldste jernvinneanleggene kjennes fra Sverige, der studiet av forhistorisk jernfremstilling har vært drevet mer intensivt enn i de andre nordiske landene. I Norge er de eldste daterte jernvinneanleggene fra førromersk jernalder (fra 500 fvt
 7. Merovingertidens jernutvinning i Norge 245 materialet. Arne Espelund har senere kommet med en annen tolkning der hellegrytene representerer en konstruksjon for forbehandling av malm (Espelund 2009:68). Teorien er omstridd og har, med unntak av enkelte slagganalyser, ingen støtte i det arkeologisk

Jernutvinning i Norge - Botanik

 1. Jernutvinning i stor skala. Den mørke skiferen er fra vest­kysten av Norge, mens den lyse er fra Eidsborg i Telemark. Brynesteiner fra Eidsborg i Telemark (lys) og fra vestkysten av Norge (mørk). Foto: Eirik Irgens Johnsen/Kulturhistorisk museum, UiO/CC BY-NC 3.0
 2. Teknologien for å utvinne jernmalm og foredle denne ble innført i Norge fra Tyskland i siste del av 1500-tallet. De viktige jerngruvene i Arendalsfeltet ble åpnet i 1585, og de la grunnlaget for bygging av mange jernverk, et av de første var Barbu Jernverk i Nedenes
 3. Myrmalm er en uren form av jernhydroksid (limonitt, (FeO(OH)· n H 2 O), som hentes frem fra forekomster i myr for å utvinne jern.Utvinning av myrmalm ble brukt fra den tidsperioden som kalles jernalder i forhistorisk tid frem til middelalderen, da metoder for å utvinne jern fra malm i fast fjell ble utviklet. Likevel var myrmalm-metoden for jernutvinning stadig i bruk enkelte steder i.
 4. Jernutvinning. Kelterne var de første som utvant jern. I Norge finner vi spor etter dette i gravfunn fra denne perioden: Romerske gullmynter, sverd, glassbeger, kjeler, øser og statuetter av bronse. I folkevandringstiden (400 - 570) gikk Vest-Romerriket i oppløsning og handelsveiene ble lagt om
 5. Jern er et metall og et grunnstoff. Det er det teknisk og økonomisk viktigste av alle metaller, spesielt siden det brukes til å produsere stål. I grunnstoffenes periodesystem hører jern til gruppe 8. Jernmetaller er en fellesbetegnelse på jern, kobolt og nikkel. Jern spiller en viktig rolle i kroppen. Et menneske trenger en daglig tilførsel av 5-20 mg jern gjennom maten
 6. Jernalderen er den yngste av de forhistoriske periodene. Perioden karakteriseres ved at jern i stor utstrekning ble nyttet til våpen og redskap. Jernalderen er altså først og fremst et stadium som angir et teknologisk nivå et samfunn befinner seg på, og det er ikke en enhetlig kronologisk periode som er lik over alt. Overgangen fra bronsealder til jernalder fant i Midtøsten sted ca
 7. Home romersk jernutvinning i Norge romersk jernutvinning i Norge. Historie Norge under Roma 7. mai 2019 Jostemikk 15. I går dukket det opp en trivelig og svært interessant E-post fra Sveinung Gihle Raddum. Hans bok om romerrikets behov for den norske jernmalmen har endelig funnet sin utgiver

Jernutvinning fra myrmalm i Numedal helt tilbake i eldre jernalder må ha vært svært omfattende og må kunne benevnes som industriproduksjon. Sett i nasjonal målestokk heter det at Numedal var et sentralområde for jernutvinning. Ved anlegget på Dammogen i Smådøl kan det ha blitt produsert mellom 50 og 100 tonn jern i eldre jernalder I det 4.-5.- århundre da Norges første store jernalder begynte, og til den slutter med samfunnets nedgang på 1300-tallet, var det jernutvinning over så å si hele det bebodde Norge. Har det vært jernutvinning i Borre Norge. Jernutvinning i skytefelt. Cato Guhnfeldt, journalist . 28. juni 2005 00:25 19. okt. 2011 13:48. smp-stories-top-widget. På Forsvarets skytefelt i Åmot kommune i Hedmark, et over 180 kvadratkilometer stort område, er det siden 2003 registrert 2000 fredede kulturminner.

Jernutvinning i Norge - botanikk Vi skreddersyr gruppeopplevelser omkring museumsbesøk, kultursti, nasjonalpark, elg, steinalder, jernutvinning og servering av seterlunsj på Volden seter Kulturarv - Vestfold har nå fyldig omtale Det har lenge vært kjent blant gamle Hof-sokninger at det må ha foregått jernutvinning av myrmalm på en plass ved Øksne Bautahaugen samlinger Den industrielle revolusjon er en betegnelse for den hurtige industrialiseringen som begynte i Europa på slutten av 1700-tallet, og de forandringene i samfunnsforholdene som fulgte med denne. Begrepet er særlig brukt om industrialiseringen i England på slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet. Den industrielle revolusjon var ingen brå overgang fra tradisjonelt håndverk til.

De første tiltak for å starte jernutvinning i Norge for Rom ble gjort av keiser Augustus som sendte hadiske jernutvinnere fra områder ved Bibracte i Gallia til Norge, sammen med Carnuter, kort før Kr.f.. 400 år senere fantes i Norge to romerske provinser, en på Østlandet og en i Trøndelag Norge under Roma forteller hva som kan ha foregått da romerne gjennomførte en langsiktige strategiske investering og bygget opp stålproduserende samfunn i Norge. De første mass-ovner i den vestlige verden produserte her fra år 120 e.Kr.. Boken siterer fra det som skrevet om Norge i siste årtusen f.Kr. Sveriges historie begynner i tidlig middelalder. De svenske kjerneområdene - Svealand og Götaland - ble samlet under en felles konge på 1100-tallet. Under stormaktstiden på 1600-tallet hadde Sverige besittelser rundt hele Østersjøen. Etter tapet av Finland i 1809 har Sveriges grenser vært som i dag. I perioden 1814 til 1905 var Sverige i union med Norge.Sverige var nøytralt under. Nordmenn sugde kunnskapen om jernutvinning fra eget bryst, og skal en snakke om industriell utvinning, Vi ser en produksjon i Norge som starter nesten fra intet ved år 0 og antar store dimensjoner på kort tid. Fra år 450 stanser produksjonen i Norge

Jernalderen er i arkeologien regnet som den tids- eller utviklingsepoken der bruken av jern er framtredende i produksjonen av våpen og redskap i et samfunn. Jernalderen ble innledet på ulike tidspunkt i Midtøsten, Egypt, Kina og Europa. I Norge begynte jernalderen omkring 500 f.Kr., mens de tidligste sporene av jernutvinning, i Midtøsten, går betydelig lengre tilbake Informasjon til kulturlivet om koronasituasjonen. Her finner du informasjon og tiltak fra Kulturrådet knyttet til koronaviruset Jernframstillinga i Noreg har føregått i over 2000 år. Dei fyrste spora etter denne verksemda er restar etter jernvinneomnar datert til før-romersk jernalder. Ein har nytta fleire ulike framstillingsteknikkar, men prinsippet har likevel vore det same heilt til den moderne masomnen tok over for fullt i Noreg for rundt 200 år sidan.. Spor etter jernproduksjonen utgjer ein stor del av.

Jern fra Hedmark ga Norge økonomisk vekst. Av Kamilla Simonnes. Jern fra Hedmark var en viktig handelsvare for Norge i middelalderen. Helt til utvinningen brått tok slutt. Så mye som 130 000 tonn jern kan ha blitt produsert i Hedmark mellom år 950 og 1300. Det viser arkeolog Bernt Rundberget i sin doktorgradsavhandling Jernvinner og spor etter jernutvinning tilhører per i dag de mest tallrike faste fornminner her til lands. Oppgaven tar for seg jernvinner i jernalderen og deres samfunnsmessige betydning. Den er basert på de sentrale undersøkelsene som er gjort omkring jernvinner i Norge, men også forskning fra andre områder

Jernutvinning i Norge: Undervisningsoppleg

 1. Mer info : http://www.lofotr.no Filmen viser hvordan vikingene kunne utvinne jern fra myrmalm. Prosjektet var et arkeologisk eksperiment utført ved Lofotr Vi..
 2. Jernalderen i Norge regnes som perioden mellom ca. 500 f.Kr.-1030 e.Kr. Som kulturepoke regnes den fra slutten av bronsealderen til begynnelsen av historisk tid. Det vil si det tidsrommet fra jernet fortrenger bronsen som material i redskaper og våpen , og fram til skriftlige kilder (og ikke kun arkeologisk materiale) blir de vesentlige kilder for vår viten
 3. Sjå videoen Elverum: Jernutvinning ved Skogbruksmuseet frå Elverum kommune, i år 198

Jernutvinning i Norge: Målsetninge

 1. Home jernutvinning jernutvinning. Historie Norge under Roma 7. mai 2019 Jostemikk 15. I går dukket det opp en trivelig og svært interessant E-post fra Sveinung Gihle Raddum. Hans bok om romerrikets behov for den norske jernmalmen har endelig funnet sin utgiver
 2. I Norge begynte jernalderen omkring år 500 f.Kr., men de tidligste sporene av jernutvinning er mye eldre, kanskje så tidlig som år 3.000 f.Kr
 3. Keltisk innflytelse i Norge. Også i Norge finner vi gjenstander som opprinnelig stammer fra keltiske områder. Flere såkalte La Tène-fibler fant veien til graver på våre bred­de­grad­er. Også typiske keltiske halsringer og andre små gjenstander med La Tène-ornamentikk er funnet. Sannsynligvis kom kunnskapen om jernutvinning fr

Oppland Arbeiderblad - Jernutvinning i Norge av

Jernalderen i Norge - Wikipedi

 1. Den eldre jernalderen i Norge I Skandinavia tok det et par hundre år før jernet også var vanlig der, og i Norge begynte jernalder 500 år f.kf. et er oppdaget spor etter jernutvinning ca. 400-300 f.kr, men stein forble det viktigste råstoffet fram til jernteknologien var allmennkjent i Norge 200 f.k
 2. I Norge er det bare en runestein til som ikke er flyttet, og denne er yngre enn Einangsteinen. Runer ble tatt i bruk for 2000 år siden, og var i bruk til omkring år 1400. Runeinnskriften på Einangsteinen er i de eldre runer, og innskriften lyder slik
 3. Gardbergfeltet i Vestre Slidre i Valdres er et område på mer enn 2 km2. Her er det registrert over 550 gravrøyser og mer enn 900 funn fra romersk jernalder og fram til vikingtiden. Hele området har blitt brukt som gravfelt i gjennom hele perioden fra eldre og yngre jernalder. Det var ellers ikke vanlig å ha offentlige gravplasser i førkristen tid
 4. Første spor etter jernutvinning fra 300 år f. Kr. Produksjonen var stor, både under romertid og i middelalderen. I tidligere tider ble bare myrmalm benyttet. Man produserte både jern og stål.Mest utbredt i Sør-Norge, bare enkeltvis i Nord-Norge
 5. Utdanning. I Norge i dag er utdannelsen til dette yrket innen utdanningsprogrammet Design og håndverk.Du må gå to år på skole og to år i lære ute i bedrift. Første skoleåret er Vg1 Design og håndverk eller Vg1 TIP og andre skoleåret er Vg2 Smed. Ønsker du å utdanne deg til gullsmed eller sølvsmed må du ta andre året Vg2 Design og gullsmedhåndverk
 6. Kjøpesentertomten i Etne sentrum skjulte en stor bosetning fra cirka 500 f.Kr. - Her ser vi detaljer fra småfolkets hverdag som aldri tidligere er sett i Norge, jubler forsker Søren Diinhoff.
 7. Numedal er det dalføret i Norge med flest bevarte trebygninger fra tiden før reformasjonen (1537). En viktig og variert del av Norges kulturskatt ligger spredt gjennom det vakre dalføret

jernvinna - Store norske leksiko

Grimsrud ser for seg at det er bønder i området som har hatt jernutvinning som attåtnæring i stille sesonger. det vil si fra 500 f.Kr. til 500 e.Kr. De fleste funn vi har gjort i Norge tidligere skriver seg fra yngre jernalder og middelalderen, sier Grimsrud Jernproduksjon i Norge fra den spede begynnelse. Hvilken betydning hadde jernet for samfunnet? Myrmalm til bergmalm. - Redskap og verktøy, våpen, personlige dekorasjoner. Skisse og forklaring av besterovn. - Det skjedde her i landet i første halvdel av 1500-tallet. - Det fante Samfunnet i Norge under vikingtiden er en tid som ikke er så veldig godt beskrevet. Det finnes allikevel historier der bl.a. engelskmenn har seilt opp til Norge, og kalt landet for et kaldt og ugjestmildt sted, fult av fjell og daler, og landet der solen aldri går ned. Dette hinter selvsagt til midnattssolen, noe som betyr a Jernutvinning fra myr og berg . Kunnskapen om å blestre jern i utmark kom til våre områder for omtrent 2300 år siden. Det er over 2000 år siden denne metoden ble brukt i Norge første gang. På skogsbruksmuseet i Elverum skal en skoleklasse lære å lage jern av myrmalm

13. Merovingertidens Jernutvinning I Norge

Fangst, jern og serieproduksjon - Norgeshistori

Jernverk - Wikipedi

Kulturminner i Norge er et unikt oppslagsverk om 44 av de klassiske kulturminnetypene du finner rundt om i hele landet. Hvert kulturminne presenteres med foto, alder, typer, funksjon, beliggenhet i terrenget og kart over utbredelsen i landet. Dette gjør deg i stand til selv å identifisere I bokas forste del gir seks forfattere bidrag som dekker tema som spenner fra jernutvinning i Midt-Norge i eldre tid, middelalderens myntproduksjon i Trondheim, villreinfangst og verdensarv, livssituasjonen for enker og enkemenn pa 16-, 17- og 1800-tallet, vi kan lese om granmeisens vintertilvarelse og menneskets atferdsbiologi, foruten altsa om karolinernes mislykkede forsok pa a innta. I 2015 gjennomføre Kulturhistorisk museum utgravninger i Løten og Elverum kommuner, region Innlandet. Bakgrunnen var Statens vegvesens planer om å bygge ut riksveiene 3 og 25 for å skape en bedre veiforbindelse mellom skogene i Østerdalen og jordbruksbygdene på Hedmarken. Hele 79 kulturminneområder fra yngre steinalder til middelalder ble gravd ut, blant annet gravminner på det store. Kulturminner i Norge er et unikt oppslagsverk om 44 av de klassiske kulturminnetypene du finner rundt om i hele landet. Forfattere: Harald Jacobsen, Jørn-R. Follum Hvert kulturminne presenteres med foto, alder, typer, funksjon, beliggenhet i terrenget og kart over utbredelsen i landet Jernvinne i Norge og Johan Herman Lie Vogt · Se mer » Kølabonn. En kølabonn er restene etter en gammel kullmile. Ny!!: Jernvinne i Norge og Kølabonn · Se mer » Kull. Kullbiter Kull eller kol er en fellesbetegnelse på en rekke karbonholdige organiske bergarter, stort sett dannet av planterester. Ny!!: Jernvinne i Norge og Kull · Se mer.

Kjøp 'Byen og kunnskapen' av Merete Røskaft fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 978824501741 DanCenter - din feriehusekspert i Norge. Norgesbooking - finn en koselig hytte til norgesferien. Offers elg, steinalder, jernutvinning og servering av seterlunsj på Volden seter. Overnatting Trenger du overnatting på Kittilbu så har museet en større hytte til utleie, men hjelper også med kontakt til andre hytter i området DigitaltMuseum found 4 hit

Myrmalm - Wikipedi

Vannet fra Hardangervidda rant gjennom Rjukanfossen. Fossen og vannet har vært kilde til musikk, energi, turisme, industri og sagn om kjærlighet.Sagnet om Mari, og slåtten Rjukanfossen knytter fossen til den tidlige kulturen her, med rosemaling, treskurd, musikk og kveding, ljåsmiing og jernutvinning. Og litt sølvsmed-arbeide i smug.Turismens vugge i Norge sto i grunnen her i Tinn, på. Kommunevåpen (tabell) er en sorterbar oversikt over norske kommunevåpen.Den omfatter både nåværende og tidligere våpen, og har kolonner for farge, metall og symbol, samt informasjon om motivvalg

Video: Jernalderen - Maihaugen - Maihauge

jern - Store norske leksiko

Undertegnede holdt et foredrag om jerngruvene i Arendalsfeltet for Sørlandets Geologiforening onsdag 11. mars, et foredrag som var ment å gjentas som et onsdagsforedrag ved Naturmuseet 1. april, men har blitt satt på vent i disse koronatider. Innledning Jerngruvedriften i Arendalsområdet er et av de viktigste kapitlene i norsk bergverkshistorie Han ble stamfar til kongene av Ynglingeætten som styrte landet i vikingetiden. Han startet ny jernproduksjonen i Norge ca. år 700 med prosessfolk fra Sverige. Jernutvinning kom igang der den tidligere var drevet på Østlandet. Intektene Halvdan hadde fra jernsalget ble brukt til å bygge opp en stående hær med gode våpen Tilgang på ulike na­tur­res­sur­s­er førte til en viss spesialisering, for eksempel var det en rekke bønder som baserte seg på fiske eller jernutvinning. De regionale forskjellene i gårdsdriften var store. Fiske var av størst be­tyd­ning i Nord-Norge, og åkerbruk i Trøndelag, på Østlandet og Jæren Det er også gjort store funn av jernutvinning på Haglebu. I løpet av en hektisk periode sensommeren 2006 ble seks jernvinneanlegg og mellom 20 - 30 kullgroper fra ca. 600 -1450 e.kr på Haglebu registrert. Vårt fjellområde er rikt på forminner i forbindelse med jern- og kullproduksjon

Gamletida / oldtida / Historie / Om Stordal / Tema

Kulturminner i skog Kulturminner er alle slags spor etter menneskelig aktivitet gjennom tidene. Det omfatter blant annet dyrkingsspor, fangstgroper, forhistoriske graver, veger og vegfar, spor etter jernutvinning, kullproduksjon og tjærebrenning, spor etter nyere tids skogbruk, samt tro, tradisjon og stedsnavn Spor etter jernutvinning forteller om lang næringsaktivitet på Støren, Midtre Gaulda «Få steder i Sør-Norge kan man stå i et stort landskapsrom og ha et intakt skogbilde på alle kanter. I den breie Skjervedalen kan man oppleve nettopp dette» skriver professor i natur- og miljøvern Sigmund Hågvar i DOT-årbok 1994. Området er noe for seg selv, og derfor ble barskogreservatet i Skjervedalen opprettet i 1993 Vikingtidens samfunn var velregulert av lov og orden gjennom tingordningen som var tidlig utbygd i Norge. Hvert fritt menneske sto under loven og det gjaldt også for høvdingen og kongen. Samfunnet var gjennomsyret av religionen, men vikingene hadde ikke et eget ord for religion, men man omtalte religion, meget betegnende, som siðr , som betyr sed eller skikk

Nordmenn sugde kunnskapen om jernutvinning fra eget bryst, og skal en snakke om industriell utvinning, Vi ser en produksjon i Norge som starter nesten fra intet ved år 0 og antar store dimensjoner på kort tid. Fra år 450 stanser produksjonen i Norge Numedal er det dalføret i Norge med flest bevarte trebygninger fra tiden før reformasjonen (1537). En viktig og variert del av Norges kulturskatt ligger spredt gjennom det vakre dalføret. Her ligger over 40 bevarte private hus og fire stavkirker, som utgjør rundt 20 prosent av alle norske trebygninger fra middelalderen

Fjord Tours - opplev Norge i et nøtteskall® med kun én billett. Discover Norway - opplevelser i Norge. Ferdigpakka ski-, nærmere bestemt over Stølsvidda, der spor etter jakt, jernutvinning, slått og annen menneskelig aktivitet er spredd utover hele vandreruta. Denne sommeren har Riksantikvaren og Den Norske Turistforeningen. Det er en fortelling om hvem som først kom til Norge med kunnskaper om jernutvinning og videreforedling, og hvordan kravet til kvalitet førte med seg nye innvandringer av fagfolk og arbeidskraft. Utgravinger har vist at jernproduksjonen i Norge gikk fra omtrent null i perioden rundt starten på vår tidsregning, for deretter å eksplodere i omfang fram til det mer eller mindre var slutt. Han viser til at tidligere tiders jernutvinning og produksjon i Norge var langt mer avansert enn vi tidligere har trodd. Trolig kom påvirkningen fra områdene rundt Svartehavet. Kunnskapsdimensjonen er viktig, mye tyder på en godt organisert industri oppe i fjellene, med store transportavstander og eksport av jern med svært høy kvalitet Den rekonstruerte jernaldergården . Befolkningen i Norge i jernalderen. Før vikingtiden vet vi lite eller ingenting om hvor mange mennesker som bodde i Norge. Vi vet at mange gårder ble ryddet i . Jernalderens begynnelse i Norge var mer preget av at bronsen forsvant, enn av at jernet kom. De første spor av jernutvinning er datert til 400‒3f

Vikingene

Jernalderen - Store norske leksiko

Bernt Rundberget har omtalt Arne Espelunds siste bok om jernutvinning i Norge i eldre jernalder. Boka er resultat av Espelunds 35-årig interesse for dette. Med utgangspunkt som metallurg har Espelund gjennom mange år organisert og deltatt i utgravninger og kartlegging av eldre jernvinneanlegg I tillegg møtte trolig norsk jernutvinning økt konkurranse. - En kan tenke seg at Norge i en periode hadde nytt godt av inntekter fra Sverige. Nå sto Norge på bar bakke og måtte sikre sine egne inntekter, sier han. Noen ny jernproduksjon ble likevel aldri en realitet Fjellet har for øvrig alltid vært en velbrukt ressurs i Norge, til samferdsel, seterdrift, jernutvinning, jakt og fiske. Fjellet som næringsvei har tusenårige tradisjoner for folket i fjellbygdene. Men i begynnelsen av det forrige århundret våknet for alvor en ny nasjonal bevissthet,. Et annet sted langs jernalderveien hadde det foregått jernutvinning i stor skala. Torbjørn fortalte også om et stort vitenskapelig prosjekt på Hoset først på 1970-tallet, kalt «Det nordiske Ødegårdsprosjektet.» Her deltok Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island I perioden 900 til ca 1200 var Finnskogsområdet den største produsenten av stål i Norge. Da utvunnet av myrmalm, smeltet frem i ovner fyrt med trekull, fremskaffet gjennom kullminer drevet av all skogen som ble hugd. Men storpolitikk og ny teknologi i jernutvinning gjorde at de ble utkonkurrert

Larsen, Jan Henning (2016). Jernutvinning og utmarksbruk i Gudbrandsdalen, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.), Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-101-6. 6. s 48 - 61 Rundberget, Bernt & Larsen, Jan Henning (2014) Myrmalmbasert jernutvinning er kjent fra store deler av landet, og har fått stor oppmerksomhet i forskningssammenheng. 1 Denne formen for jernframstilling, også kalt jernvinna, går i Norge tilbake til førromersk jernalder Har en liten topp av et berg stikkende opp i plenen, kjedelig for gressklipperen :). Det er ikke mere en 3-4 cam. opp i plenen, og ca. 10 cm. i diameter Fjellet har for øvrig alltid vært en velbrukt ressurs i Norge, til samferdsel, seterdrift, jernutvinning, jakt og fiske. Fjellet som næringsvei har tusenårige tradisjoner for folket i fjellbygdene Da bruken av jern ble kjent, og man begynte med jernutvinning og framstilling av redskaper, hadde man allerede grunnleggende kunnskaper om bearbeiding av metaller. Jernsmiing kan i Norge spores tilbake til begynnelsen av jernalderen (500 f.kr.-1000 e.kr.), da man begynte å utvinne jern fra myrmalm

Dunderlandsverket i Dunderlandsdalen - Sverresborg

romersk jernutvinning i Norge - Jostemik

Fjellet har alltid vært en velbrukt og rik ressurs for det norske folk, til samferdsel, seterdrift, jernutvinning, jakt og fiske. Fjellet som næringsvei har tusenårige tradisjoner for folket DNT har vært aktiv med å få satt i gang et samarbeid mellom de ulike fjellsportmiljøene i Norge. Dette har resultert i samarbeidsforumet Norsk. Jernutvinning. I området Svarkevatna og Kråkhuggu er det funnet spor etter jernutvinning av myrmalm. Disse daterer seg til de siste to-tre hundreårene f. Kr. Man finner spor etter denne aktiviteten fram til omkring 1200-tallet, slik at det har vært kontinuerlig virksomhet med jernutvinning i omtrent 1 500 år i området Både i Norge og Sverige vitner kull-produksjonen om stor aktivitet i utmarksområder fra denne tidsperioden. I Norge er det registrert over 27 000 kullgroper i Askeladden, og i Sverige er det registrert i underkant av 10 000 «kolningsgropar» i FMIS per 2019. En samlet oversikt over kullgroper i Norge og Sverige viser at forekomsten og tetthe

Konsert i Gamle Skoger kirke

Med jern som råstoff Næringsliv - Mitt Numeda

Da treningssentre skulle åpnes og arrangementer utvides, var usikkerheten stor blant regjeringens eksperter. Det ble diskutert om tilliten i befolkningen kunne svekkes ved å åpne for høy risiko Jeg har vært mer interessert i kulturelle aspekter ved faget, sier Espelund, som har påvist at det foregikk førindustriell jernutvinning i Norge så tidlig som for 2300 år siden. I flere år var han et fast innslag på arkeologiske utgravinger, men opplevde motstand også der, fra arkeologer med det han kaller en «humanistisk tilnærming» Sten Porse Myrmalm er en uren form av jernhydroksid (limonitt, (FeO(OH)·nH2O), som hentes frem fra forekomster i myr for å utvinne jern. Utvinning av myrmalm ble brukt fra den tidsperioden som kalles jernalder i forhistorisk tid frem til middelalderen, da metoder for å utvinne jern fra malm i fast fjell ble utviklet. Likevel var myrmalm-metoden for jernutvinning stadig i bruk enkelte steder. Hovden i Setesdal Hovden er den største skidestinasjonen i Sør-Norge med aktiviteter for store og små gjennom hele året. Området ligger i Bykle kommune som er en del av Aust-Agder Fylke.For å komme hit kan man kjøre riksvei 9 opp Setesdalen

Norge og Sveits troner på kostnadstoppen i Europa. Så man kan forvente at varer og tjenester i Storbritannia er rimeligere enn det man finnes her hjemme. Hvis du ønsker å finansiere turen med et lån, kan du hos Norsk Kreditt AS sammenligne forbrukslån og lånegivere, men til ferieturer anbefaler vi å kikke på deres sammenligningstjeneste av kredittkort hvor du kan låne rentefritt i. Kjøp Byen og kunnskapen fra Bokklubber Da Trondheim by feiret sitt 1000-arsjubileum i 1997, valgte Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) a markere dette med formidlingsprosjektet «Byen, elven og kunnskapen». Med ukentlige arrangementer onsket man a formidle kunnskap overfor et bredt publikum Gårdbruker og lensmann. Foreldre: Gårdbruker Ole Nilsen Evenstad (1703-69) og Kari Olsdatter (1713-73). Gift 28.6.1765 med Gjertrud Helgesdatter Søstu Stai (28.11.1745-7.8.1820), datter av gårdbruker Helge Olsen Stai (1710-52) og Siri Tollefsdatter Hornset (1715-62). Far til Ole Olsen Evenstad 2 (1766-1833). Ole Olsen Evenstad 1 var den første av fem generasjoner Ole Olsen i.

Jern fra Hedmark ga Norge økonomisk vekst

At skogen har hatt en viktig rolle i Norge er det ingen tvil om, det har blitt brukt til mange forskjellige formål.Ting som tjærebrenning, saltkoking og jernutvinning var avhengig av trevirke. Barken ble også brukt til å garve med, da hud og skinn jernutvinning i sysendalen let in tamil 10/01/2019 leker i bryllup Søndag 6. januar var det en gull har og de tre bjørnene tekst (betalingsmur) om at Hadsel hallpark ønsket å starte opp med sjakk, og at de skulle arrangere en åpen turnering i slutten av januar (søndag 27. januar) Fjord Tours - opplev Norge i et nøtteskall® med kun én billett. Discover Norway - opplevelser i Norge. Ferdigpakka ski-, sykkel- og fotturer. Norwegian Holidays - pakkereiser til lave Norwegian-priser. Fly, hotell og leiebi Kulturminner i Norge er et unikt oppslagsverk om 44 av de klassiske kulturminnetypene du finner rundt om i hele landet. Hvert kulturminne presenteres med foto, alder, typer, funksjon, beliggenhet i terrenget og kart over utbredelsen i landet. Dette gjør deg i stand til selv å identifisere forskjellige typer kulturminner i landskapet

 • Serien two and a half men.
 • Zwiebelbaguette selber backen.
 • Svampar i gräsmattan bilder.
 • Direktefly til gazipasa 2017.
 • Wu tang members.
 • Imagenes hondureñas.
 • Breerosjon i norge.
 • Drivhus lamper.
 • Skipjack fish.
 • Aioli majones.
 • Expressen nöje melodifestivalen.
 • Malwarebytes com free version.
 • Sjokoladekrem med fløte og kakao.
 • God atmosfære kryssord.
 • Hvit avføring etter omgangssyke.
 • Linedance södermalm.
 • Portugisisk vannhund voss.
 • Wertstoffhof höfen.
 • Pris bytte registerreim ford focus.
 • Regne brøk med kalkulator.
 • Adam brody 2017.
 • Time out new york april.
 • Chrissy teigen i oslo.
 • App 40gold.
 • Nye leiligheter tønsberg.
 • Nachtdienst englisch.
 • Naturlig vaskemiddel klær.
 • Fakta om bier.
 • Barokken undervisning.
 • Fotograf utdanning trondheim.
 • 6l v8.
 • Skalv kryssord.
 • Hellig birma gemytt.
 • Spring break cancun.
 • Musikkbutikk tønsberg.
 • Adobe acrobat versions.
 • Enduro strecken rheinland pfalz.
 • Prestegård til salgs.
 • Botox ålesund.
 • Psoriasis arthritis hws.
 • Morvik hjemmebakeri ba.