Home

Kristendommens syn på andre religioner

Kristendommen - en oversikt Religioner

Kristendommens tyngdepunkt flyttes til Europa. Den arabiske ekspansjonen gjennom Iberia, Det finnes likevel ulike syn på hvilke muligheter mennesket selv har for å påvirke sine frelsesmuligheter. I likhet med mange andre religioner er også kristendommen preget av en spenning mellom en intellektuell elite og følelsesorienterte,. Kristningen av Norge - fra ca. 900-tallet med Håkon den gode. - eks: Olav den helliges kristning av norge. -loven om kristendommen (1024): «Det første i vår lov er at vi skal bøye oss mot aust og be til Kvite Krist om godt år og fred, at vi må halde landet vårt bygd og drotte

Kristendommens syn på Islam Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Kristendommens syn på Islam. Av Jariz, Det mest riktige blir å forklare det slik at de ser på det slik man vanligvis ser på mytologier eller andre religioner man ikke har noe forhold til.. drøfte kristendommens syn på kjønn og kjønnsroller; drøfte kristendommens syn på andre religioner og livssyn ; sammenligne kristendommen med andre religioner og livssyn ; Filosofi, etikk og livssynshumanisme Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . presentere noen sentrale temaer i europeisk filosofihistorie fra antikken til i da Sammenlikning: Hvilke likheter og forskjeller er det i religionenes syn på mennesket? Jødedommen: Jødene ser på mennesket som skapt i Guds bilde, men det behøver ikke så se ut som Gud. Alle mennesker har en guddommelig gnist i seg, og muligheten til å leve et godt liv

livssyn | Karibua

Synet på Jesus som den høyeste åpenbaringen av Guds vesen, blir i den tidligste kirken fastsatt som dogme: Jesus skiller seg fra alle andre mennesker ved å ha to naturer - en menneskelig og en guddommelig.I kraft av sin guddommelige natur er han fullt og helt Gud, på linje med Faderen. Les mer: kristologi Gudsbegrepet i kristendommen fastlegges i den tidligste kristne kirken gjennom den. Kristendommens syn på kvinner og seksualitet NYTT TEMA Det er sant, men jeg har brukt *noen* timer på å tre den bittelille innrømmelsen nedover hue på veldig mange andre - da er det litt gøy å se Derfor faller også argumentet du tilnærmelsesvis førte mot naturvitenskapelig holdning sammen med et slikt syn på egen.

Kristendommen ble dermed misjonerende og universal, åpen for alle, i motsetning til jødedommen, som er en etnisk ikke-misjonerende religion.Det vil si at det ligger i kristendommens natur å spre læren til alle mennesker på jorden. Dette er en av grunnene til at kristendommen har blitt verdens største religion Synet på kvinner i islam og kristendom har endret seg opp gjennom historien, og er forskjellig innenfor ulike religiøse miljøer og retninger. Det er ulike fortolkninger av både koranen og bibelen, og ikke minst er kulturen og samfunnet ellers viktig for hvordan en bruker religionen På 1500 tallet fantes kristendommen bare i Europa mens den nå på litt over 500 år finnes over hele verden. Kristendommen blir sett på som den viktigste religionen i Norge i snart 1000 år, og de fleste som bor her føler seg knyttet til den. Hellige bøker/tekster. Den hellige boken i Kristendommen kalles Bibelen Religioner.no er et virtuelt møtested for religionsinteresserte. Her finner du også informasjon om de ulike religionene. Ved å registrere deg og få deg din egen blogg kan du dele tanker og erfaringer om religion med andre. Det er helt gratis

Video: kristendommens syn på andre religioner by Synne Smith

Islams syn på andre religioner: For at muslimer skal akseptere en annen religion, må religionen ha kun èn gud. Allah er den eneste guden i islam, og så lenge andre religioner har noe som ligner på Allah, om det er den eneste guden i denne religionen, eller om denne guden utgjør det samme som Allah utgjør, møter muslimene religionen med åpen armer På en nettside med bibelsk innhold kan man stille spørsmål til Gud. Her får man også svar på hva man spør om. Ang. onani svarer Gud på følgende spørsmål: Kjære Gud: Hvorfor er det galt og onanere?Det føles jo så godt, (hvis dette er veldig galt så vil jeg gjerne at du hjelper meg med å slutte. Kristendommens historie Det rådde et optimistisk syn menneskets muligheter og et positivt syn kulturlivet. Mange av innvandrerne tilhører andre religioner. Dette har vært med å sette preg landet. I dag er alle verdensreligionene representert i Norge I. Innledning. Da jeg fikk denne innbydelsen til å holde et foredrag om Den katolske kirkes syn på andre religioner og kirkesamfunn, var det tydelig at Vatikanets skriv, Dominus Jesus (Jesus er Herre) lå og spøkte i bakgrunnen.Dokumentet ble utgitt av Vatikanets Troskongregasjon den 6. august år 2000 og vakte adskillig både kritikk og ros i øst og i vest Kristendommens syn på Gud. 1. Han er fra evighet av, Skaperen av universet og alt liv. ER allmektig. 2. Han er Kjærlighet og alt liv utgår fra Ham. 3. Han er Ånd - og vi kan komunisere med Ham gjennom bønn og tro på Hans Ord 4. Hans vilje finner vi åpenbart gjennom Bibelens Budskap 5

Kristendommens syn på Islam - Religion, filosofi og

Hva er likheter og forskjeller mellom buddhismen og kristendommen med tanke på verden og universet, Gud og gudene, menneskesyn, frelse og etikk? Utdrag fra Tro som bærer kap. 3 fra Møte med andre religioner og livssyn Likevel reagerer jeg ofte på at det nevnes tro når man omtaler religioner, fordi det er bare kristendommen som har troen i sin dybde, som en vesentlig og sentral betingelse og praksis, og som skiller den totalt fra de andre religionene. Det vesentlige i andre religioner er det stikk motsatte enn i kristendommen Med andre ord: Det er forskjell på historiens Jesus og evangelienes Jesus. at Jesus skulle være en gud likestilt med Faderen ble vedtatt på kirkemøtet i Nikea. Den nye religionen skifter etterhvert om fra å være en lære om hvordan man skal leve i den tiden som er igjen Kristendommens politiske syn er altså at man skal adlyde. Begge religioner er monoteistiske religioner, og en lang rekke av Guds egenskaper er felles. Både muslimer og kristne anerkjenner Jesus som en stor profet, som er uten synd, født av en jomfru, gjorde utallige undere, brakte evangeliet og stadfestet loven, er et eksempel for mennesker, ble opptatt til himmelen og forventes tilbake på den siste dag

Kristendom er en monoteistisk religion utgått fra jødedommen basert på livet og læren til Jesus Kristus. 1,9-2,4 milliarder av jordens befolkning regnes som kristne, og i sine forskjellige avskygninger er den verdens største religiøse trosretning, enda den opplever tilbakegang i den vestlige verden, men framgang i Afrika og store deler av Asia Kristendommen blir en selvstendig religion først etter Jesu død. Det store gjennombruddet kommer på 300-tallet da kristendommen blir statsreligion i Romerriket. Etter splittelsen av Romerriket utvikler kirken i øst og vest seg i ulik retning, fram til en formell splittelse i 1054. Neste store brudd kommer under reformasjonen på 1500-tallet Mystikken har fellestrekk på tvers av religionene. Å være oppriktig 1 Gjør rede for synet på kjønn og kjønnsroller blant kristne i dag. 2 Hva er kristendommens syn på andre religioner. Kristendom, religion, livssyn og etikk (forkortet KRLE) er et obligatorisk fag i den norske barne- og ungdomsskolen.KRLE-faget skal ifølge opplæringslova presentere verdensreligioner og livssyn på en objektiv, kritisk og pluralistisk måte. Formål med faget skal være å gi kjennskap til kristendommen, andre verdensreligioner og livssyn og til etiske og filosofiske emner Dette er fortsettelsen på en på en artikkelserie og det anbefales å først lese forfatterens artikler om de forskjellige verdensreligionene og likheter og forskjeller i synet på gud. Hva blir vi frelst fra, og hva blir vi frelst til? I kap. Ill så vi at religionene har det felles at de alle søker frelse

Synet på andre religioner. Buddhistene er ganske åpne for andre syn og religioner. Buddhistene tilpasser seg til andre religioner og livvsyn. Buddha anbefalte disiplene sine å være kritisk til andre religioner, også sin egen religion Syn på andre religioner og livssyn: Målet er å føre alle til tro på Jesus. Kravet om eksklusivitet. Noen mener at Gud kunne bruke alle religioner som frelseveier pga nåde fra Gud. De synoptiske evangeliene: Markus, Matteus og Lukas. Har mye likt. De er basert på hverandre, kilder av hverandre, f. Eks Markus har brukt mye fra Matte Kristnes syn på andre religiøse Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Kristnes syn på andre religiøse. Av Drillo, At ingen klarer å bli enig om hva religionen egentlig innebærer, er egentlig det beste argumentet for å holde seg utenfor hele greia. Endret 30. april 2007 av kjetil02. Siter I TIDEN ETTER JESU DØD var de kristne en forfulgt sekt, foraktet av både romere og jøder. Men i løpet av noen hundre år, ble kristendommen statsreligion i Romerriket. Langvarige teologiske og politiske uenigheter førte på 1000-tallet til «det store skisma»: kirkens splittelse i en vestromersk (katolsk) og østromersk (ortodoks) gren. I vest, fem hundre år senere, tok Martin Luther et. Til syvende og sist blir det vel spørsmål om Kirkens Herres syn på andre religioner var at de har en annen lavstående status. Problemet er at vi vet ikke om Jesu hadde noe syn på andre religioner. I tilfelle må det være i forbindelse med en del konfrontasjoner med den jødiske religion. Særlig gjaldt det i synet på seg selv

Vi har nå. gjennomgått hovedtankene i de tre andre viktigste religioner. Og det ble betont at det ikke var deres personlige mening om kristendommen som skulle fram, men de kristnes syn på sin egen tro. 40 % klarte ikke å peke på noe spesielt som var One Response to Kristendommens kjerne. Marit Kamal says: 7. februar 2009 at 18:47 Kristendom er en monoteistisk religion som utgår fra jødedommen, og innebærer troen på Jesus fra Nasaret som Kristus (Messias), jødenes og verdens frelser, og på de læresetninger som ble nedtegnet i Det nye testamente, den andre delen av Bibelen. Kristendommen er en abrahamittisk religion drøfte kristendommens syn på andre religioner og livssyn; drøfte kristendommens syn på kjønn og kjønnsroller; gjøre rede for eksempler på kontinuitet og forandring i kristendommens.

Læreplan i religion og etikk - fellesfag i

 1. En viktig forskjell mellom jødedommen og de to andre religionene er at mens både kristne og muslimer forsøker å få folk til å tro på det de gjør, så mener jødene at det finnes flere veier til Gud. Jødene understreker ofte at det er ikke så viktig hvilken tro du har. Det som er viktig er hvordan du oppfører deg mot andre i hverdagen
 2. drøfte ulike syn på Bibelen; gjøre rede for viktige hendelser i kristendommens historie fra reformasjonen til vår tid i Norge og i verden og for kristendommens stilling i dag; forklare særpreget ved livssynshumanisme i forhold til religioner og andre livssynstradisjoner:.
 3. Nå, i begynnelsen av stille uke som leder fram mot den kristne påskefest, har jeg lyst til lå se litt på noen likher og forskjeller mellom de tre store monoteistiske religionene Kristendom, Jødedom og Islam. Jeg begrenser meg til 10 områder. Her er hver religions hovedsyn, men innen hver religion er det mange variabler, og praksise
 4. Døden er ikke siste stoppested for et menneske. Dette er de kristnes tro og overbevisning. Kristendommen er ikke alene om dette synet, men hvordan skal v
 5. De siste avsnittene handler om kristen etikk, synet på kjønn og kjønnsroller og til slutt kristendommens syn på andre religioner og livssyn. Det sentrale i kristendommen:.
 6. Kristendommens syn på andre religioner. Kapittel 14 (Ulike kirkesamfunn) Hvor ble det flere kirkesamfunn? Den romersk-katolske kriken. De lutherske krikene. Pinsebevegelsen. Kapittel 9 (Kristendommens særpreg) Den bibelske fortellingen. Åpenbaring og bilder. Den rituelle dimensjonen

Hvilke likheter og forskjeller er det i religionenes syn

gud - i kristendommen - Store norske leksiko

Kvinnesyn og syn på andre religioner . Maleri av gudinnen Neith. [3] Det er vanskelig å si hva slags kvinnesyn den gammelegyptiske religionen hadde, men mye kan tyde på et liberalt kvinnesyn. For eksempel finner man flere kvinnelige gudinner som var høyt ansett, og som var viktige i flere aspekter av religionen Det er lite forskning på hvordan ulike religioner innvirker på sosio-politisk mobilisering, men vi er i ferd med å avdekke noen eksempler. Ett har vi, kanskje noe overraskende, fra verdens største evangeliske-pentekostale nettverk, Lausanne-bevegelsen, som har satt i gang en global kampanje de har kalt «Creation Care» (evangelisk er en stor sub-kategori av protestantisk kristne - Så sent som i 1723 ble åtte rituelle trommer konfiskert i Snåsa, i forsøk på å kristne samene og få dem bort fra samisk religion, skriver kulturhistoriker, Sæbjørg Walaker Nordeide Kristendommens grunnlegende dogmer dreier seg om kroppen. Det spesielle ved kristendommen i forhold til andre religioner, er troen på at Gud er blitt menneske. kroppen skal herliggjøres på oppstandelsens dag. Det kristne syn på kroppen har perspektiver langt ut over vår jordiske virkelighet - og dette syn.

Kristendommens syn på kvinner og seksualitet - Religion og

Kristendommens historie starter i Bibelen, men den delen er gjort kort i denne oversikten. Jeg har tatt med både positive og negative hendelser gjennom århundrene, både i verden og i Norge. Men kan diskutere hva som skal defineres som kristendom. Årstall Hva skjedde - i verden og i Norge? 1 Jesus blir født i Betlehem, et stykke utenfo Hva er det kristne syn på selvmord? Hva sier Bibelen om selvmord? Spørsmål: Bibelen mener at selvmord er like ille som andre mord - for Gud er den eneste som bestemmer når og hvordan en person skal dø. Ifølge Bibelen, er ikke selvmord det som avgjører om en person får adgang til himmelen eller ikke Buddhismen: etikk, kjønn og syn på andre religioner Etikk En ytterlige presisering av moral: Jeg påtar meg leveregelen om å avstå fra å ta liv Jeg påtar meg leveregelen om å avstå fra å ta noe som ikke er gitt til meg Jeg påtar meg leveregelen om å avstå fra gal atferd knytte Drøfte ulike syn på Bibelen. (9.trinn Kap. 4) Høy Drøfte, begrunne og vurdere ulike syn på Bibelen. 6, 5 Middels Presentere og sammenligne ulike syn på Bibelen. 4, 3 Lav Vise at det finnes ulike syn på Bibelen og kunne liste opp disse. 2, 1 5. Innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål so

Religion og etikk - Kristendommen - opprinnelse og

Ærlig talt så er dette det mest vanskelige spørsmålet å svare på når det gjelder abort. La oss først ha det i bakhodet at denne situasjonen er svært uvanlig i dag. Mange kvinner tar abort fordi det passer seg sånn og ikke på grunn av sin egen helse eller for å redde sine egne liv. For det andre, la oss huske at Gud er en Gud av. Jeg kommer også til å dra inn trekk og kommentarer fra andre religioner. Jeg vil først forklare begrepene eutanasi og dødshjelp. Deretter vil jeg redegjøre for innholdet i artikkelen av Gulbrandsen og så omtale kristendommens og humanismens syn på eutanasi, for til slutt å sammenligne og drøfte grundig kunnskap om kristendommens sentrale tekster trosgrunnlag og opprinnelse. kunnskap om kristendommen og andre religioner og livssyns historie og betydning i Norge dbBOK: Dan Brown var fjorårets største suksessforfatter, «Da Vinci-koden» ble allemannseie og irritasjonsmoment nummer én for alle som visste best om kristendommens opprinnelse og utvikling Man tar for gitt at mysteriet om. Svarer på problemstillingen: Kjønnsdiskriminering er et omtalt tema i Norge, ofte i tilknytting til religion. Ga meg god inspirasjon til å starte med min drøftingsoppgave om kristendommens syn på kjønn og kjønnsroller. Noe uryddig disposisjon, men godt faktastoff

Kvinnesyn og likestilling i islam og kristendom / Spørsmål

Buddhismens kjennetegn og dens syn mennesket og menneskets frigjøring/frelse sammenliknet med kristendommen Når en skal gi uttrykk for det som kjennertegner buddhismen som en religion har jeg valgt å ta utgangspunkt i Ninian Smart sin beskrivelse av religioner ut i fra hans syv dimensjoner (Gilhus og Michaelson 2007a, 13-16 Ikke gjør mot andre, det du ikke vil at andre skal gjøre mot deg. Den gylne regelen gir på en elegant måte en «bruksanvisning» for hvordan du som humanist skal forholde deg til andre mennesker. Den forteller oss at vi mennesker er bundet sammen i et skjebnefellesskap - vi greier oss ikke uten hverandre og er avhengige av samarbeid, toleranse og respekt for å overleve

Kristendommen - Daria

 1. Kristendommens særpreg gjør med andre ord at den kristne kunsten er med på å forklare troens sentrale forhold. Hva er det som skaper felleska,. hva betyr fundament; hvordan Du kan for eksempel bruke ordet affutasje i stedet for fundament som er det som gjør dem synonymer til hverandre Husk imidlertid at
 2. Argumentasjonen bygger i stort på sammenligning med to andre læresaker innen kirken, nemlig kvinneprester og gjengifte. På grunn av noen restriktive tekster i Bibelen, har kirken for fem-seks tiår siden hatt et restriktivt syn på de to tingene, men det har blitt myket opp i den lutherske kirke, og for en del også i frikirker i vårt land
 3. En detaljert forklaring av Prinsippene Innledning Kristendommens begrensninger La oss se nærmere på kristendommens historie. Kristendommen har hele menneskehetens frelse som mål og har spredt seg stadig mer opp gjennom sin to tusen år lange stormfulle historie. I dag har kristendommen oppnådd en verdensomspennende utbredelse. Hva ble det så av de
 4. Andre innvandrere som er fra andre land enn et muslimsk land, har også kultur som har blitt påvirket av religion, som for eksempel i India noen kvinner en rødt prikk i pannen som presenterer at de er gift, og mannen hennes tar på den hver gang etter at hun har dusjet eller vasket seg på det området hvor den skal sitte
 5. kristendommens historie fra reformasjonen til vår tid i Norge og i verden og for kristendommens stilling i dag - forklare særpreget ved kristendom og kristen strekk og grunnleggende forskjeller - drøfte ulike syn på Bibelen forhold til religioner og andre
 6. Religionene vil selvsagt få en faglig behandling, på lik linje med andre temaer. Det er ikke riktig å stå i en religion og irettesette en annen. Spesielt tåpelig blir det når den som irettesetter gjennom de siste hundre årene er blitt presset til å fravike nettopp det den skal irettesette

Kristendom Religioner

Våre tradisjoners opprinnelse og kristendommens innflytelse på disse. men fordi kristendommen, og for øvrig de andre av Midtøstens monoteistiske religioner, ble ansett som effektive maktmidler. De «fordummer» folket, og ser på våre forfedres syn på eksempelvis Ragnarok som en gjenfødsel på alle nivåer,. Kristendommens menneskesyn. For det andre fikk agapekjærligheten konsekvenser for kirkens menneskesyn. Den romerske kirken kunne deretter utvikle kristendommen i en litt annen retning. Augustins syn på virkeligheten, mennesket, Religion og politikk . Valg av pave. På 1000-tallet kom reformbevegelsen til å ta en mer politisk retning

Islam & andre religioner - Web

Kristendommens syn på onani - Side 2 - Religion

 1. På samme måte kaller, samler, opplyser og helliggjør han hele den kristne kirke på jorden, og bevarer den hos Jesus Kristus i den ene sanne tro. I denne kristne kirke tilgir han daglig alle synder hos meg og hos alle som tror. På den ytterste dag skal han vekke opp meg og alle døde, og gi meg og alle som tror på Kristus, evig liv
 2. Nissepartiets syn på religioner, trossamfunn og andre livssynssamfunn. Kristendommen kommer til Norrøne Norge. I dagens politiske klima er det en ting veldig få tør snakke høyt om i frykt for at man skal bli beskyldt for å være rasistisk, anti-islamsk eller ekstremistisk,.
 3. Får fremdeles angst av menn med løftet bibel! De tror gud er en liten figur de har i lomma og som de kan ta fram når de trenger et argument for å bestemme over andre mennesker

RLE-nett: Historiske hendelser - Kristendommen

Midt i all kontroversen i mediene i dag, vil du finne mange meninger om pavens ord og handlinger. Den beste måten å svare på spørsmålet her er en grundig analyse på den måten og legge ved disse tingene, enten det er riktig eller galt, ved å bruke skrifter fra Bibelen. Kan paven framstilles som. Men her er definisjonen: Nazisme (også Fascisme o.a.) betyr rett og slett religion! Det har seg nemlig slik at et hvilket som helst politisk løgnideologi som nazisme f eks. kan omtransformere sin ideologi, gjennom suggesjon og propagandaskole til en religiøs sannhet. Samt å dyrke en korporlig Hitler som en allmektig gud på samfunnstoppen

Religion og samfunn [106] Økoteologien er en teologisk retning som har forsøkt å svare på denne kritikken med å nytolke kristendommens natursyn og således utarbeide en miljøetikk på et kristent grunnlag. for på den måten gjøre rede for ulike syn på naturen som man finner innen kristendommen Religion er blitt et omstridt tema i offentlig debatt i Norge. Religionspolitikk er på dagsordenen etter avvikling av statskirken og økt innvandring. Større religiøst mangfold går sammen med skjerpet argumentasjon for sekulære ordninger. Samtidig er fortsatt sju av ti nordmenn medlemmer i Den norske kirke. Mediene gir rammer for diskusjoner om religion både i nyhetsmedier og i sosiale. Begreper. Religionene har med andre ord en estetisk dimensjon, som samtidig ofte gis konkrete, materielle uttrykk i form av bygninger og gjenstander. Denne dimensjonene er lett tilgjengelig fordi vi kan ta og føle på den, og samtidig er den viktig å studere fordi den gir oss adgang til religionens innside - Islam mangler kristendommens kjærlige Gud. -­angrepene sa for eksempel statsminister Lars Løkke Rasmussen at vi ikke må redusere problemet til et spørsmål om religion. Andre har hevdet at Vesten må ta sin del av ansvaret for terroren. - Mange har et syn på islam, men få kan noe om islam

Den katolske kirkes syn på andre religioner og

 1. Brevet inneholder Einsteins personlige syn på religion, «For meg så er den jødiske religionen i likhet med alle andre religioner en inkarnasjon av den mest barnslige overtro
 2. I likhet med islam og jødedommen har kristendommen også et monoteistisk syn på gud, I andre religioner er det også mange andre skikker, muslimer må be fem ganger om dagen mot mekka. Dette er et ritual som muslimer må gjøre. Kristne går også i kirken for //snl.no/kristendommens_historie Lagt inn av Unknown kl. 22:57 Ingen.
 3. Kristendommens betydning for Europa: Skriftene er særdeles tydelige på det meste, og meget retningsgivende. De er i grunnen også bemerkelsesverdig støtende. For de som er interessert i løftet om et evig liv etter dette livets korte reise og mest mulig fred mens vi fortsatt er her på jorden, utgjør «de gode nyhetene» også brutale veivalg

Kristendommens syn på Gud? - Religion og livssyn - VG Nett

- For mange på den kristne siden, kan dette bli et slags tabu, noe man blir redd for å snakke eller spørre om i møte med muslimer, forteller Grung. Hun forklarer at ulike syn på kjønn og betydningen av dette kan bli et dilemma i internasjonale religiøse dialogmøter, der kvinnen som person eller som tema raskt kan bli borte Et oppgjør med kristendommens dogmer (1948), og dernest til å redegjøre for Schjelderup sitt syn på den kristne helvetesforestillingen. Disse brevene viser at Edwien på et tidlig tidspunkt angrep helveteslæren og utfordret Schjelderup og kirken på dette dogmet, slik det uttrykkes i Augustana art

Likheter og forskjeller mellom - Damaris Skole Gr

drøfte religionens syn på andre religioner og livssyn; sammenligne religionen med andre religioner og livssyn; Filosofi, etikk og livssynshumanisme . Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. presentere noen sentrale temaer i europeisk filosofihistorie fra antikken til i dag Religion og Etikk for VG3. torsdag 8. april 2010. Kristendommens syn på livet etter døden En kort introduksjon til kristendommens forestillinger om helvete og hvordan dette har påvirket kunst og litteratur. Lagt inn av Lisa kl. 13:04. Ingen kommentarer: Legg inn en kommentar

Hvordan skiller seg kristendommen fra alle andre

Den andre gruppen mener at moderne vitenskap stemmer godt overens med tesen at Gud finnes. Vi kan kalle dette synet «harmoni» fordi det går ut på at religion og vitenskap er som gode kamerater: de gjensidig støtter og inspirerer hverandre. Mange som nylig har skrevet om disse debattene har fokusert på svakheter ved konflikt-synet Jehovas vitner mener at de er de eneste som har den korrekte forståelsen av Bibelen, og anser all annen religion for falsk religion. Jehovas vitner anser mange av de kristne feiringene som opprinnelig hedenske skikker, og siden de ønsker å holde sin tilbedelse ren betyr det at de ikke ønsker å feire jul og påske, blant andre Kristendommens skiftende syn på graviditet Synet på prevensjon, graviditet, abort og fødsel har endret seg radikalt fra antikken til vår tid, viser Anne Stensvold i sin nye bok om graviditet innen kristen kultur. Boka særlig de som er opptatt av religion og kjønn

Kristendommen - Filosofi

Kristendommens forfall I vår tid er det en viss bekymring for de unges kunnskapsnivå når det gjelder elementær kristen teologi. Det er større grunn til å bekymre seg om det nåværende. Kan jo bringe inn Bibelens syn på byggverket Peters 1. brev Kom til ham, den levende stein, som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, 5 og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus! Kirken er altså troende, levende steiner, satt sammen til et Hus. Fint bilde Fra omkring år 45 var den hellige Paulus på sine tre store misjonsreiser. Den første (45-48) gikk til Kypros og Lilleasia, den andre (49-53) til Lilleasia, Makedonia og Hellas og den tredje (52-57 til Efesos, Makedonia og Hellas (Apgj 13-20). I hver by prekte han først i den jødiske synagogen, før han vendte seg til hedningene Lyd Nedlastingsalternativer for lyd Hvorfor feirer Jehovas vitner Herrens nattverd på en annen måte enn andre religioner? MP3 Vi holder oss nøye til det Bibelen sier når det gjelder feiringen av Herrens aftensmåltid, også kjent som nattverden, «Herrens måltid» og høytiden til minne om Jesu død

På den andre siden finner vi Rabbiner Uziel i rekken av rabbinere som ikke tolket Maimonides slik at man bare kan tillate abort når det er åpenlys fare for morens liv. Mange rabbinere som har vært enige i dette gjennom tidene har likevel vært veldig restriktive med å tillate abort fordi det ble sett på som umoralsk selv om man ikke fant et direkte forbud i den klare lovteksten Jeg ber om at jeg og andre som får de mulighetene må leve slik at vi ikke misbruker de dører som er satt opp for evangeliet. På møter i Russland med myndigheter, ber de oss om hjelp til å gi barn som faller utenfor den best mulige omsorg. De ber oss bygge barnehage og andre institusjoner for barn som er uten omsorg Noen sier at islam må tillate eller allerede tillater, homofili, mens andre sier at Gud er klar på at det er forbudt. Hvem har rett? Hvem er det som kan definere islams syn på homofili i det moderne Norge? Om en «imam», muslimsk politiker eller samfunnsdebattant sier at Gud ikke finnes, definerer det hva islam lærer drøfte ulike syn på Bibelen; innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange kristne; gjøre rede for viktige hendelser i kristendommens historie fra reformasjonen til vår tid i Norge og i verden og for kristendommens stilling i da Altruisme går altså ut på at man skal tjene andre til fortrengsel for seg selv. Dette er det etiske syn som er mest utbredt, praktisk talt alle tenkere etter filosofiens glansperiode i antikkens Hellas har forsvart holdninger som i større eller mindre grad kan sies å være altruistiske; det er kun noen få som har erklært at de ikke er altruister

 • Lårtunge elg oppskrift.
 • Gullfunn strømmen.
 • Obike wien.
 • Shades of deep purple.
 • Masterstudier på deltid.
 • Appellere mening.
 • Blodbanken trondheim telefon.
 • Mario casas peliculas romanticas.
 • Ballhaus freiburg öffnungszeiten.
 • Tysse.
 • Sandblåsing utleie.
 • 504 fiskje.
 • 49ers stadium.
 • 1und1 bestellung dauer.
 • Gotlandskanin pris.
 • Italienische community.
 • Skipjack fish.
 • Servostyring varsellampe.
 • Sara klær.
 • Tips restaurant london.
 • Varslingsprøve 2017.
 • Johann gutenberg familj.
 • Anime jungs zeichnen.
 • Campingbus ford.
 • Thor korg.
 • Følge ulv på nett.
 • Herøy skole.
 • Bygge campingvogn regler.
 • Mc sollentuna.
 • Fürstenwalde bürgermeisterwahl.
 • Hotel cæsar sesong 5.
 • Blutvergiftung in der schwangerschaft.
 • 2.divisjon damer fotball 2017.
 • Halsen fotball larvik.
 • Led veggklokke.
 • Metabolisme definisjon.
 • Joey season 1.
 • Hulmål murværk.
 • Selge bil.
 • Stjålet bil hva gjør jeg.
 • Rabat nordsømuseet.