Home

Lønnsøkning el og it 2022

Brev om lokale forhandlinger 2017 pr. 30.06.17 ; Hovedtariffavtalen mellom staten og Akademikerne med endringer pr. 1. mai 2017 og lønnsplanhefte nr. 53 B (pdf) Hovedtariffavtalen mellom staten og LO Stat, Unio og YS Stat med endringer pr. 1. mai 2017 og lønnsplanhefte nr. 53 A (pdf) Protokoll (pdf EL og IT Forbundets tariffavtaler. Her finner du våre tariffavtaler, protokoller og lignende fra tarifforhandlingene. Gjennomsnittslønn i Norge. SSB har statstikk som viser gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte kvinner og menn i ulike sektorer. Les mer her. Abonner på nyhetsbrev. Følg oss. Facebook Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost i Norge og utenlands. Gyldig til 28. februar 2021. Særavtale om fleksibel arbeidstid (staten), virkning til 30. juni 2019. Særavtale pensjonsgivende tjenestetid (staten), virkning til 30. juni 2019. Særavtale om ferie (staten), virkning til 31. desember 202

Årets lønnsoppgjør i boks. Publisert: 14.03.2017 20:53. Sist endret: 14.03.2017 22:28. LO og NHO er blitt enige om en ramme på 2,4 prosent i vårens lønnsoppgjør i privat sektor Lønn. Publisert: 5. februar 2020 Gjennomsnittlig månedslønn for kvinner og menn i ulike sektorerPublisert 5. februar 2020 Månedslønn 2018 2019 Endring i prosent Sum alle sektorer 45 610 47 290 3,7 Menn 48 420 50 080 3,4 Kvinner 42 Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall. Så lenge du du jobbe Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du jobbe for å dekke inn et beløp. Ansattkostnadskalkulator Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning NHOs lønnsstatistikker er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB og bearbeidet i NHO. Statistikken er basert på begreper og statistiske metoder som ellers i offentlig lønnsstatistikk For tillitsvalgte. EL og IT Forbundet har nyttige verktøy for deg som er tillitvalgt. Du finner mer under Tillitsvalgt i hovedmenyen

Lønnsoppgjøret 2017 - regjeringen

Statistikkbanktabellene 11536 og 11417 ble oppdatert med tall for 2019, 12. mars 2020. Statistikkbanktabellen 12407 ble oppdatert 15. september 2020. Gjennomsnittlig månedslønn for kvinner og menn i ulike sektorer Publisert 5. februar 202 LO og NHO er enige om 2,50 kroner i generelt lønnstillegg, noe som er langt mindre enn rammen for lønnsoppgjøret på 3,2 prosent. Sjekk hvordan toppene i arbeidslivet har regnet Aktivitetsveksten tar seg forsiktig opp, og ledigheten faller etter 2016. Fra tidlig i 2017 vil etterspørselsøkningen gi ny produksjonsvekst i de fleste næringer, og veksten i BNP Fastlands-Norge kan komme over trendveksten, som er anslått til om lag 2 prosent Kurs og aktiviteter; Verving; Hva koster det; Lønn og arbeidsvilkår. Hovedoppgjøret 2020; Tariffavtaler og protokoller. Akkordtariff - landbasert virksomhet; Energiavtalen; Energioverenskomsten; Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien; Hovedavtalen LO Samfo; Hovedavtalen LO-KS; Hovedavtalen LO-NHO; Hovedavtalen LO-Spekter.

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt) Oppdatert: 9. desember 2014. Folke- og boligtellingen, pendling (opphørt) Oppdatert: 6. desember 2002. Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning (opphørt) Oppdatert: 18. april 201 Samtidig ble partene enige om en ramme for hele lønnsoppgjøret på 2,4 prosent (NHO.no 14.3.2017). Bakgrunn: Tariffavtaler: Fredsavtalene som aldri varer og Fakta: Streik, lockout og lønnsnemnd; Lengste sykepleierstreik i historien. 2017 ble ikke et stort streikeår, men Norsk Sykepleierforbund gjennomførte sin lengste streik noensinne Overheng I sentrale Forhandlinger. Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene, TBU, regner hvert år ut et lønnsoverheng for alle forhandlingsområder, det vil si i privat, statlig og kommunal sektor, Spekter, Virke og KS Energi. Overheng brukes ofte i sentrale oppgjør i statlig og delvis i kommunalt avtaleområde for å sette rammen for lønnsøkning i det kommende året Gjennomsnittstallet for hele gruppa som har meldt inn lønn er en lønnsøkning på 2,6 prosent. - Grunnen til at det er så stor avstand mellom identiske (5 prosent) og ikke-identiske (2,6 prosent) er at det i år er svært mange med null års ansiennitet som har oppgitt lønn, mens mange med lang fartstid i arbeidslivet gikk ut av statistikken Det ble ikke oppnådd enighet om lønns- og arbeidsbetingelsene til de ansatte i Relacom i fase 3-forhandlingene mellom Spekter og LO Stat/EL og IT Forbundet i begynnelsen av juni. Dermed blir det mekling, som er siste stopp før en eventuell arbeidskonflikt. Dato for meklingen vil bli offentliggjort senere

Lønn El og IT

 1. Drøftingene avsluttes med en protokoll, og medarbeiderne varsles. Drøftingsmøtet må gjennom­føres og varsel gis senest fredag 15. mars 2019. Dersom dette gjøres på et senere tidspunkt, har bedriften plikt til å betale lønn i 14 dager fra drøftelsene er gjennomført og protokollen undertegnet. Varselet kan gis ved oppslag i bedriften
 2. Og om du har fått mer ansvar eller endrete arbeidsoppgaver. - Det betyr også litt hva slags lønn du har, om den er nokså lav med løfte om lønnsøkning. Selvsagt betyr det også en del hvordan bedriften går. I dårlige tider ber man ikke om lønnsøkning, men jobbe lojalt for å få opp resultatene, sier Manus
 3. Lærlinglønn for elektro og IT er det samme over hele landet, som vedtatt av fagforeningen EL og IT forbundet og NELFO gjeldende fra 1. mai 2020, er basert på følgende satser § 3 A Fastlønn: Fagarbeider: 220,73 kr pr time; Beregningsgrunnlag, fagarbeider offshore: 217,88 kr pr time
 4. Unngå også å true med oppsigelse, da dette både er uprofesjonelt og lite hensiktsmessig - om du da ikke mener det. Det kan også være vanskelig å bruke andre kollegers nylige lønnsøkninger som argument for egen lønnsøkning, om du ikke har gjort deg fortjent til det. Du kan heller sammenligne deg med kolleger med samme arbeidsoppgaver, stillingsnivå og ansiennitet, da dette kan.
 5. Mange er nok ikke klar over at pensjonsgrunnlaget (normalt regulativ lønn og faste tillegg) man står registrert med per 31.12.2019 dermed blir ekstra viktig for de som er født etter 1962. Mens man tidligere altså har hatt stor verdi av en hyggelig lønnsøkning på slutten av karrieren grunnet sluttlønnsprinsippet blir dette tidspunktet i praksis felles for denne gruppen - altså 31.12.
 6. LO og NHO er blitt enige i vårens lønnsoppgjør i privat sektor. Oppgjøret omfatter rundt 170.000 LO-medlemmer og 16.500 YS-medlemmer i privat sektor. Totalt vil om lag 20 prosent av disse.

Tariffavtaler og protokoller El og IT

Dersom det er tvil om hva som skal ses på som samme type arbeid, avklares det gjerne i samråd mellom bedriften og fagforeningen. Kan ikke kreve lønnsøkning. For ansatte i bedrifter som ikke er bundet av noen tariffavtale, er det ingen som kan kreve verken lønnsøkning eller lønnsforhandlinger med loven i hånd Dette trikset kan skaffe deg lønnsøkning. The Black Swan Group, og gitt ut en bok, basert på sine erfaringer. Nei, ikke ja. Hans råd er ganske overraskende Under kan du laste ned de siste lønnsbilagene til de respektive overenskomster. I 2018 er overenskomstene revidert, lønnsbilag står i overenskomst. Ved mellomoppgjøret i 2019 vil nye lønnsbilag bli lagt ut fortløpende på denne siden EL og IT Forbundet søker økonomisjef. Publisert: 25. 01. 2018 #Forbundsnyhet. Økonomileder på 15. og 16. juni 2017 arrangerer Økonomiforbundet kurs for kontortillitsvalgte. Kurset er fullbooket, og vi gleder oss! Les mer. Revidert nasjonalbudsjett 2017 Lønnsstatistikk er det beste verktøy for vurdering av egen lønn. Se lønnsstatistikk fra Tekna, en fagforening for sivilingeniører og deg med naturvitenskaplig mastergrad

Årets lønnsoppgjør i boks : Bygg

 1. Du kan gjøre beregninger fra 1946 til 2020. For 2020 er tallene basert på forventninger om lønns- og inflasjonsveksten dette året. For inflasjonen er det forutsatt 1,2 prosent, for lønn 2,0 prosent. Kalkulatoren beregner både et inflasjonsjustert og lønnsjustert resultat. Først beregner kalkulatoren det inflasjonsjusterte tallet
 2. Alt du trenger å vite om årets lønnsoppgjør. Du kan også teste vår lønnskalkulator for ulike stillinger i ulike tariffområder, og lære mer om hvordan et tariffoppgjør fungerer
 3. : Nei. Ansatt: Nei. Vis Historisk: Nei. Page: list. searchString: sort: navn. vis_type: alle. IP: 157.55.39.59. BrukerID
 4. Dermed blir det spennende å se hvor nær 150.000 vi havner innen året er omme, og vi skriver 2018 - forøvrig et år der flere helt nye elbilmodeller vil ankomme landet. Les også. Registreringstall for elbiler og ladbare hybrider i første kvartal 2017

For medlemmer i kommunene forhandler Delta lønnen sentralt med Kommunenes Sentralforbund (KS) og Oslo kommune. Her finner du informasjon om lønn og avtaler for ansatte i kommunene (KS-området) og for ansatte i Oslo kommune.; Flere helsesekretærer som er ansatt hos privatpraktiserende leger, får automatisk lønnstillegg tilsvarende lønnsøkningen i kommunal sektor Lærer og Stillinger med krav om 3­årig U/H­utdanning 376 200 1,97 % 1,97 % 1,32 % 5,80 % 5,35 % 4,82 % Utregnet tillegg for ansiennitet 7 500 7 500 5 000 21 900 20 200 18 200 Utregnet laveste årslønn 383 700 391 200 396 200 418 100 438 300 456 500 Adjunkt og Stillinger med krav om 4­åri Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte økte med 2,3 prosent fra september 2016 til september 2017, viser tall Statistisk sentralbyrå la fram torsdag. Året før var økningen 1,6 prosent Bli medlem og vi hjelper deg med å få lønnen og rettighetene du har krav på. Vi står sterkere sammen Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 27. okt 2020 Alle ansatte skal vurderes i de årlige lokale lønnsforhandlingene, også de som er i lønnet permisjon. Fra 2020 skal de som er i ulønnet foreldrepermisjon og de som er i ulønnet permisjon i inntil en måned også vurderes i de årlige lokale forhandlingene

Arbeidsgivere, pensjonsutbetalere og andre, sender hver måned opplysninger om dine inntekter og arbeidsforhold til NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. Opplysningene sendes i en a-melding. Hver gang de sender en ny a-melding blir informasjonen i denne tjenesten oppdatert Lønnen du får som lærling utgjør en gitt prosentandel av begynnerlønnen til en arbeider med fagbrev i yrket du tar utdanning i. Lønnen er stigende jo lengre ut i læretiden du kommer. Er du en lærling som følger hovedmodellen (to år i videregående skole og to år i en godkjent lærebedrift), vil lønnen du får i den toårige læretiden trolig beregnes på følgende måte Sysselsettingen ventes å øke med om lag samme takt i 2018 som i 2017, og arbeidsledigheten er ventet å gå litt ned fra 2017. Tabell 1. Årslønnsvekst i 2016 og 2017 og lønnsoverheng til 2018 i noen forhandlingsområder . Lønnsvekst i prosent fra året før. Anslått lønnsoverheng til 2018, prosent 3 2017 (37) 2016 (9) 2015 (9) 2014 (19) Bruk filter Uravstemning i staten. Utdanningsforbundet har kommet til enighet med Spekter i område 10 og 13 i årets lønnsoppgjør. Fortsatt gjenstår forhandlinger for område 12. Tariffområde: Spekter Lønnsoppgjøret

NORSK LEDELSESBAROMETER 2017 I 2017 gjennomføres Norsk Ledelsesbarometer for tiende gang. I mars 2017 gikk det ut et spørreskjema til alle aktive medlemmer av Lederne, og vi fikk 2582 svar. Det innebærer at vi har svar fra nesten hvert fjerde av medlemmene i Lederne, og dermed et godt grunnlag for å si noe om tendenser og Lønn og tariff . Vekterstreiken trappes opp . 11.10.2020. Lønn og tariff . Enighet i finans . 14.10.2020. Lønn og tariff . Ingen streik i staten . 15.10.2020. Les flere nyheter om lønn og tariff Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med? Styrke gjennom samspill. Kontakt. post@ys.no. Presse. 20. og 25. april Resultatet finner du her. Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) AUF 20. juni Pause i forhandlingene til etter stortingsvalget 2017. Gjenopptok forhandlingene 5. oktober 2017. Ikke enighet i forhandlinger. Resultatet finner du her. Novair AS 24. mai Resultatet finner du her Mandag 15. og tirsdag 16. mai pågår trygdeoppgjøret mellom staten, ved Arbeids- og sosialdepartementet og pensjonistorganisasjoner, Dokumenter • 15-05-2017 10:15 CEST.

En tariffavtale er en kollektiv regulering av lønns- og arbeidsvilkår. Tariffavtaler inngås mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening, og er bindende for avtalens parter og deres medlemmer. I tillegg til lønn og arbeidstid, regulerer tariffavtalene blant annet bestemmelser om ulike sosiale rettigheter og pensjon for de som har dette avtalefestet Til ansatte i stillingskodene 7003, 7453, 7451, 7951 og 7954 gis et lønnstillegg på 2,0 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2017. Virkningsdato er 1.7.2017. 3. HTA kapittel 4 - garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - tabell pr. 1.7.2017 Ved iverksetting av lønnsreguleringene pr. 1.7.2017, er samordningene og endringene

Søk - SS

 1. Nyhet, Lønn og tariff Tariffoppgjøret 2020 23.09.2020 Enighet om lønnsoppgjøret for elektrofagene - Jeg er glad for at vi ble enige med EL og IT Forbundet om årets lønnsoppgjør. Det har vært tøffe forhandlinger hvor begge parter har måttet gi og ta, sier Ove Guttormsen i Nelfo
 2. KS har i natt blitt enige om en forhandlingsløsning med LO kommune og YS kommune ved mellomoppgjøret 2019. Akademikerne og Unio gikk til brudd. Den forhandlingsløsningen vi har fått med LO og YS er i tråd med prioriteringen hos KS' medlemmer. Forhandlingsløsning meg LO og YS
 3. SAS-sjefen fikk lønnsøkning på to millioner. I desember meldte SAS at de må øke kuttene fra 800 til 1,5 milliarder svenske kroner i perioden 2017 til 2019, Vedtaket innebærer at flyselskapet skal sette en håndfull av sine nye og kommende Airbus A320neo på disse basene
 4. Lav- og likelønnsprofil Tilleggene vil gi mest til de lavest lønte, mange kvinner. Kvinner utgjør 23 prosent av arbeidstakerne som omfattes av oppgjøret, mens de utgjør halvparten av arbeidstakerne på overenskomster som får lavlønnstillegget. Totalt er nærmere hver femte arbeidstaker omfattet av overenskomster som får lavlønnstillegget
 5. stelønnssatser som øker med mellom 2 og 4,4 prosent. I tillegg får alle et lønnstillegg på 2,1 prosent. Spesialsykepleiere og jordmødre med 16 års ansiennitet får ytterligere 0,5 prosent i tillegg, som til sammen blir en lønnsøkning på 2,6 prosent

Lønnsutviklingen de siste 30 årene - Smarte Penge

Lønnsstatistikk NH

 1. Tariffavtalen inngås skriftlig mellom en arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverorganisasjon.. Tariffavtalen består oftest av en hovedavtale og en eller flere overenskomster. Overenskomstene kalles også landsoverenskomster eller hovedtariffavtaler når de omfatter mange virksomheter, eller bare tariffavtaler når de bare omfatter en eller noen få virksomheter
 2. Det lokale lønnstillegget bestemmes av de sentrale partene. Summen utgjør en pott som partene lokalt skal forhandle om. Arbeidsgiver kan legge ekstra midler til potten. Disse midlene tas av virksomhetens budsjett
 3. Garantilønn og ansiennitet per 01.07.2017 KS tariffområde Stillingsgrupper (Stillingskode) Ansiennitet 0 år. 2 år. 4 år. 6 år. 8 år. 10 år. 16 år. Fysioterapeut (7066) 376 200. 383 700. 391 200. 396 200. 418 100. 438 300. 456 500. Spesialfysioterapeut (7617) 415 800. 424 200. 432 500. 438 100. 447 200. 469 400. 487 000. Stillinger med.
 4. Trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som LO-medlem på en virksomhet med tariffavtale, får du avtalefestet lønn og arbeidslivet. Vår viktigste oppgave er å sikre medlemmene trygge og rettferdige lønns- og arbeidsvilkår! Les mer om dine rettigheter. 60 000 tillitsvalgte i ryggen. De tillitsvalgte er ryggraden i LO
 5. Mikrokraftverk og energigjenvinningsanlegg som leverer kraft direkte til sluttbruker, trenger ikke å registrere virksomheten. Avgiftsplikten oppstår ved levering av elektrisk kraft til forbruker og ved uttak til eget bruk. Registrer virksomheten som avgiftspliktig. Rettskilder
 6. Innholdet er beskyttet etter åndsverkloven. Regelmessig, systematisk eller kontinuerlig innhenting, lagring, indeksering, distribusjon og all annen form for sammenstilling av data tillates ikke uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra FINN.no

Det gjelder egne betingelser for bedrifter med mer enn 5 ansatte. Ta kontakt med kundesenteret for mer informasjon. Hva er eAvisen? eAvisen er en elektronisk utgave av papiravisen. Du kan lese den både på PC, nettbrett og mobil. eAvisen er tilgjengelig kvelden før utgivelse. Det vil si at du kan. Styrer og utvalg. Dokumenter En forbedring for fripolisene, men på langt nær nok Kontingent for 2017 og 2018. Arkiv. Avlyser alle fysiske møter Her kan du laste ned gavekortet til bestemor Første gangen Ford kom på banen med en elbil, Focus Electric, ble det en flopp. Nå gir den bilen bedre rekkevidde, en facelift, nytt utstyr - og prøver igjen Farge og duft Dyp tett rød. Mørk saftig/syrlig bærfrukt, seriøs med fint preg av trevirke og jordsmonn. Smak Fyldig med god sødme, fin syre, god munnfølelse, flott bærpreg, godt med jordsmonn og litt trevirke, sitter veldig lenge med en liten alkoholsnert i finishen. Bruksområde Gode kjøttretter, grillma Minstelønn i hotell og restaurant fra 2018 Publisert 07.11.2017 Tariffnemnda har vedtatt at det fra 1. januar 2018 blir innført minstelønn i overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter

Forside El og IT

 1. El Sabroso Païs 2017 Dufter av brent Vi bruker informasjonskapsler og dine data til å analysere og forbedre tjenestene, og til å tilpasse annonser og deler av innholdet du ser og bruker. Dersom du er innlogget, kan du endre dine innstillinger for personvern
 2. Carrascal 2017 Du benytter en utdatert nettleser som Vinmonopolet.no ikke lenger støtter Vennligst last ned en av følgende oppdaterte, gratis og gode nettlesere
 3. El Enemigo Chardonnay 2018. Varenummer: 11355701 Utvalg: Basisutvalget Volum: 0.75 l Pris: Stor og god munnfølelse, god syre, godt med stoff, lang og smaksrik ettersmak med fine flortoner. (2017) Farge og duft Gulgrønn. Aromatisk og elegant med fin syrlig karakter, moden eplefrukt, godt integrert eik

Og det er tariffavtaler som kun har lokal lønnsdannelse, det vil si kun lokale lønnsforhandlinger eller individuell lønn. Det sistnevnte er vanlig blant funksjonærer i privat sektor. Tariffavtalene i norsk arbeidsliv er bygd opp forskjellig Statsbudsjett 2017: Elbil blir enda mer gunstig. Alle som eier elbil slipper årsavgift fra 2018, Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon. Det ble noen endringer i Siv Jensen og Frps Bilpakke etter at det ble enighet med Venstre lørdag kveld El-Bil over 10.000 km: 4,20: 4,20* * Skattefri sats er 3,50 (inntill 10.000km) og 3,45 (over 10.000km) i 2017 . Merk at selv om statens sats for kjøregodtgjørelse er på 4,10 kroner per kilometer, står den ansatte fritt til å avtale en sats med bedriften

Landsoverenskomsten for elektrofagene El og IT

Farlig svevestøv deles grovt sett inn i to kategorier: Det som er mindre enn 2,5 mikrometer i diameter, og det som er mellom 2,5 og 10 mikrometer i diameter (PM 2,5 og PM 10). Alt svevestøv er helseskadelig, men det er særlig de minste partiklene som er problematiske, ettersom de trenger dypt inn i lungene, og kan gå over i blodbanen Fyll ut feriepengegrunnlaget for 2019 og din faste årslønn for 2020 i kalkulatoren, velg feriepengeprosent (avhenger av antall ferieuker), og få ditt estimat umiddelbart. Hvordan beregnes feriepenger egentlig? Kort forklart: De fleste av oss har fem uker ferie i året, der feriepengene skal utgjøre 12 % av feriepengegrunnlaget Best i test. Terrengsykkelen Haibike Sduro Trekking 5.0 blir testvinner i 2017, og den får full pott fra begge testkildene. Den har sterk motor, er enkel i bruk og sørger for en morsom sykkelopplevelse. Tre andre elsykler får også toppscore, men de havner bak Sduro Trekking 5.0 fordi de er testet av kun én kilde hver

Har du riktig lønn? Sjekk hva folk fikk i lønnsøkning

Lønnsvekst 2017: Så mye vil lønnen din øk

NEKs styre vedtok våren 2017 en endring i NEK 400:2014, etter henstilling fra NK 64 som forvalter normsamlingen. Endringen er et ledd i tilpasningen til byggevareforordningen og har skjedd i forståelse med myndighetene. Endringene vil inngå i NEKs meddelelser for april 2017 og vil tre i kraft 1. juli 2017 Vi og våre medlemmer bidrar gjerne i Astrups tankesmie for statlig innovasjon. Men da må han vise oss den tilliten som er nødvendig for at resultatet skal bli bra. Foto: Tormod Ytrehus. Under 100 stemmer avgjorde bussoppgjøret. Nesten 10.000 bussjåfører stemte i uravstemningen Prosentkalkulator - Kalkuler økning/nedgang i prosent. Prosentregning er en selvskreven del av matematikk og skolefaget matte i dag. Her kan du regne ut økning og nedgang i prosent, samt lese om fremgangsmåter og formler for prosentberegning og prosentutregning Fra 1. juli 2017 ble det innført krav om minst fem års medlemskap i folketrygden for barnets bostedsforeldre. Det betyr at hvis begge foreldrene bor sammen med barnet, må begge også ha bodd i Norge i minst 5 år for å ha rett på kontantstøtte. Det er egne regler for de som har tilsvarende trygdetid fra andre EØS-land Digidel.no er et nettsted for deg som driver kurs- og opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. Du kan fritt laste ned, bruke og tilpasse alle ressursene du finner her. Alle ressurser på digidel.no er gratis. Pakkene er fordelt på tre nivåer, nybegynner, litt øvet og øvet. Nivåene sier noe om ferdighetene som kreves av kursdeltagern

Lønn - SS

Beliggenheten gir overskudd og energi, men noe svikter. Den 2300 meter lange Solastranden utenfor Stavanger er ganske unik i Norge. Her ligger Sola Strand Hotel like unikt plassert mellom sanddynene. Beliggenheten er det altså ingen ting å si på Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg i Stange kommune 2017 -2026. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg i Stange kommune . 04.03.2018, versjon

Lønnsoppgjøret - NH

Din eiendomsmegler i Møre og Romsdal. Vi tilbyr meglertjenester innen kjøp og salg av bolig og fritidseiendom, prosjektmegling og næringsmegling Kommunal deflator Kommuner som fastsetter egne satser for 2021, skal indeksregulere tilskuddsgrunnlaget med kommunal deflator. Kommunal deflator for 2020 er 1,6 og for 2021 er den 2,7. I kommunens vedtak om sats, må det stå at den endelige satsen kan bli justert på bakgrunn av eventuelle endringer i kommunal deflator når Nasjonalbudsjettet er vedtatt Trekning EL Team 2017 Trekningen ledes av Nestleder i Sortland IL Håvard Hamansen Wallstad og daglig leder i EL- TEAM AS Mads Røkenes. Teknisk ansvarlig for at alt går riktig for seg er IT guru, fotball nerd og styremedlem i SIL Stein-Magne Pedersen Tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og enten en arbeidsgiverforening eller en enkelt arbeidsgiver om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold.Den første tariffavtale i Norge ble opprettet i 1873, og den første landsdekkende tariffavtalen ble inngått i 1907. I dag omtales tariffavtaler i arbeidstvistloven av 27. januar 2012 (§ 1 bokstav e). Tradisjonelle el-sykler er forholdsvis tunge ting, tiltenkt bruk på asfalterte og jevne veier, uten for mye humper og hindringer. Egentlig alt det man ikke forbinder med å sykle i terrenget. Terrengsykler er lette, stive men med demping , spesialdekk for bruk i terrenget, og ikke minst er de enkle å plukke opp og bære med seg, hvis terrenget skulle slå seg alt for vrangt

LO og NHO er enige om årets lønnstillegg

Værfenomenet El Niño- har spilt en stor rolle i tidligere rekordvarme år. Nå ser 2017 ut til å bli ett av de varmeste årene som er målt, selv uten El Niño-effekten Koronapandemien preger forslaget til statsbudsjett for 2021, hvor mange av satsningsområdene er knyttet til arbeidsliv og helsesektoren. Her mener president i Psykologforeningen, Håkon Skard, at psykisk helse spiller en viktig rolle

Gjennomsnittslønn i Norge - Så mye tjener gjennomsnitts

Søknadsprosessen og viktige frister. Udirs studiekatalog 2020. Få oversikt i studiekalogen, og finn studietilbud som passer deg. Resultat av søknadsbehandlingen - lærere. 5775 lærere får tilbud om stipend- eller vikarordning for videreutdanning for lærere studieåret 2020/2021 Du kan altså virkelig tråkke på og komme opp i svært høy hastighet, eller bare forsiktig spinne pedalene og komme opp i 25 km/t uten nevneverdig innsats. Du kan også slå av el-assistenten og bruke el-sykkelen som en vanlig sykkel. Valg av el-sykkel. El-sykler koster vanligvis mellom 6000 og 30 000 kroner Finn ut alt om vårt elbil- og hybridbil-utvalg. Det er aldri for sent å bli mer miljøvennlig! Se blant annet Soul, Niro, og Optima Se beste pris på Diamant Volt 20 2017 (Herre). Sammenlign priser. Les tester og omtaler før du kjøper. Specs: Bysykkel, Hydraulisk skivebrems, 9stk.. VG tester fortløpende nye elbiler. Her kan du lese tester av VW ID. 3, Peugeot e-2008, Lexus UX 300e, DS 3 Crossback E-Tense, MG ZS EV, Renault Zoe, Kia e-Soul, Nissan Leaf, nye tester av Hyundai.

Årlig gjennomsnittsvær i nærheten av Sharm el-Sheikh. Gjennomsnitt er for Sharm El Sheikhintl, som er 10 kilometer fraSharm el-Sheikh. Basert på værmeldinger samlet i perioden 2005-2015 Representantforslag 70 S (2016-2017 Vår bilanmelder Morten Abrahamsen har i løpet av 2017 prøvekjørt tre elbiler, en hybrid samt fem ladbare hybrider. Nå som vi snart skriver 2018, har vi samlet alle disse testene i denne saken. Elbilene som er testet: Opel Ampera-e, Tesla Model Model S 75D og Hyundai Ioniq electric

Lønnsoppgjøret: Hvordan kan 2,50 kroner i timen bli 3,2

289.900 kroner blir prisen på Opels elektriske Ampera-e med inntil 500 km rekkevidde. Det er 30.000 kroner mindre enn først antatt, og kan føre til priskrig på elektriske biler i Norge neste år En trille- og startassistent kan gi deg en mer sømløs og mindre anstrengende elsykkel-opplevelse. Tenk deg godt om før du kjøper en elsykkel uten. Som nevnt i innledningsartikkelen, tillater regelverket at du via en bryter, hendel, håndtak eller lignende, aktiverer elmotoren uten å tråkke på pedalene

Kajakk og Fritid AS er en ledende butikk og nettbutikk for el sykkel. Best i test terreng elsykkel,fatbike elsykkel,hybrid elsykkel. Salg på el sykle Myndighetene bestemte i 2017 at årsavgiften skulle bytte navn til trafikkforsikringsavgift, og at forsikringsselskapene skal kreve inn avgiften sammen med betalingen for forsikringen av kjøretøyet. Den nye ordningen trådte i kraft 1. januar 2018 Designmessig, og når det kommer til feeling, holder interiøret seg fint. Visse ting er ikke spesielt moderne, men Toyota kontrer med rimelig frisk utforming av en del paneler, og fint skinn- og alcantara-aktig trekk i både dashbord og dørsider Fra bybiler til familiebiler, via superminier og 7-setere. Citroën utvalg av personbiler byr på en fresh design og aktiv livsstil I denne utgaven, som også fikk en nyutviklet elmotor, hadde batteriet 23,3 kWh tilgjengelig. Samtidig ble muligheten til å hurtiglade via 43 kW (AC) fjernet, og erstattet med maksimalt 22 kW. I januar 2017 kom den oppgraderte utgaven, kalt Z.E. 40, med batterikapasitet på 41 kWh. Dette gir en rekkevidde på 400 kilometer etter NEDC-syklusen

 • Mountaincart österreich.
 • Russelogo prouder.
 • Kalender mit tagesnummer 2018.
 • Hva er telemetri.
 • Hytteutleie sør trøndelag.
 • One piece binks sake lyrics.
 • Allsang til fest og hygge.
 • Hvordan skrive kalligrafi.
 • Yoga bekleidung.
 • Ordet preget.
 • Mcafee free.
 • Parship verlassen.
 • Bundestagswahl 2013 wahlbeteiligung.
 • Alkis berlin shape.
 • Yogscast live twitch.
 • Tatovering lymfeknuter.
 • Pflanzen im gartenhaus überwintern.
 • Udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse.
 • Polaroid snap touch papir.
 • Udo lindenberg cello chords.
 • Nike tech fleece bukse barn.
 • Ravnafloke.
 • Ac anlegg.
 • Craft superundertøy windstopper.
 • Monaco kart.
 • Stortingsvalg 2009.
 • Jesper sørensen fjerritslev.
 • Fysioterapeut uddannelse århus adgangskrav.
 • Klorofyll formel.
 • Typical canadian.
 • Brækhus kamp i kveld.
 • Steinvask kjøkken.
 • Grove scones trines matblogg.
 • Mein lokal dein lokal berlin 2017.
 • Oberpfalzhalle schwandorf.
 • Slu kryssord.
 • Røa klubbmesterskap 2018.
 • Stretch synål.
 • Can someone see if you view their instagram.
 • Bamse med lys.
 • Quarkkrapfen ohne hefe.