Home

Bedre skole 2022

Tasta skole - Bilder fra uke 37

Bedre Skole nr. 4 ff 2018 - 30. årgang 25. metakognisjon og selvregulering er i hovedsak inspirert av kognitiv læringsteori. Metakognisjon beskriver kompetanser i det å være bevisst, kritisk og reflektert rundt egen tilegnelse av kunnskap og ferdigheter (NOU 2015:8, s. 27) pdf av bedre skole samfunn Stenger skoler til tross for lite smitte på videregående Myndighetene innfører strenge smitteverntiltak og i Viken sendes elevene hjem fra skolen, til tross for at bare fire videregående skoler her i landet hadde flere enn tre smittede i oktober Bedre Skole er et faglig-pedagogisk tidsskrift for lærere, skoleledere og alle andre med interesse for skole. Gjennom fagartikler og reportasjer presenteres forskning som kan være relevant i lærernes og skoleledernes hverdag. De fleste utgavene har et ett tema som omfatter flere av artiklene - Målet må være en bedre skole FOR DE YNGSTE ELEVENE: - Vi mener skolen skal være fleksibel nok til å møte elever på ulikt utviklingsnivå, mener Steffen Handal. Bildet er fra i vår da han deltok i en høring på Stortinget om en evaluering av seksårsreformen, som i går ble vedtatt Publisert 20.08.2018 — Bedre Skole 3/2018 Samlingsstunden som arena - demokratisk opplæring i skolen Elevenes samlingsstund om morgenen er et godt tidspunkt for å arbeide med elevenes demokratiforståelse og for å praktisere demokrati i praksis

Endring for en bedre skole Beskrivelsen av Osloskolen i avisene de siste ukene behøver nyansering. KONSULENTBRUK: Utdanningsetaten har arbeidet systematisk med å redusere konsulentbruken Norsk skole er i støpeskjeen. I løpet av 2018 skal det lages læreplaner for den nye skolen. De nye planene trer i kraft fra 2020. Her svarer ni skoleforskere på OsloMet om hva de mener skal til for å skape den beste skolen for fremtiden

 1. Bedre Skole. Bedre Skole er et faglig-pedagogisk tidsskrift som dekker hele skoleløpet fra førsteklasse til lærerutdanning. Leserne er lærere, skoleledere, lærerutdannere og alle andre som arbeider med skole og utdanning. Bedre Skole. Første steg. Første steg er et faglig, politisk tidsskrift med hovedvekt på barnehage og oppvekst
 2. Med den ønsker Regjeringen å bidra til økt verdiskaping i norsk økonomi, flere lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv helse- og omsorgstjeneste. For første gang legges det fram en stortingsmelding om helsenæringen. Meld. St. 18 (2018-2019
 3. utter senere om morgenen. Eivind Torgersen Journalist. tirsdag 18. desember 2018 - 04:31. For noen år siden vedtok skolemyndighetene i Seattle i USA at skoledagen skulle starte 8.45 istedenfor 7.50. Da så.

seriøsitet. Mange ansatte i barnehager, skoler, PP-tjeneste og Statped arbeider daglig for at barn og unge skal få et inkluderende og til passet pedagogisk tilbud i barne hager og skoler. Vi betviler ikke intensjonene og arbeidsinnsatsen til de som har stått og står overfor store utfordringer i barnehage og skole På Udir.no/statistikk finner du gjennomsnittskarakterer og fordeling av elever på enkeltkarakterer i alle fag på videregående skole. Hovedfunn i karakterstatistikken for videregående opplæring skoleåret 2018-19. Standpunkt- og eksamenskarakterene endrer seg lite sammenlignet med i fjor SAMMEN FOR EN BEDRE SKOLE?NOTAT 5 - 2012 3 Forord Dette er første delrapport fra prosjektet Hjem-skole-samarbeid for et godt læringsmiljø som er finansiert av Utdanningsdirektoratet innenfor den femårige satsingen Bedre læringsmiljø (2010-2015). Vi takker våre informanter ved de seks skolene og tre skoleeiere for a

Bedre Skole - arki

Dette har gjort at det å prestere dårlig på skolen aggregert sett kan utgjøre en mer alvorlig utfordring for kvinner enn for menn (Arnesen mfl., 2008: 7; Nielsen & Henningsen, 2018). De fleste mannsdominerte utdanninger har forblitt på videregående-nivå Bedre Skole 07.12.2018 Smarte valg når du skal bruke teknologi i undervisningen Bruk av teknologi for barn som snart skal begynne eller går i skolen, har den samme hensikten som alt annet verktøy som tas i bruk: det må støtte undervisningen og gi elevene et bedre læringsutbytte enn de ville fått uten teknologi

Bedre skole - Utdanningsforskning

- Målet må være en bedre skole - Utdanningsforbunde

 1. «Så vidt jeg kan bedømme, er det ingen av de gode sidene ved norsk skole som nå er gått tapt fordi vi har satset mer på at elevene skal «prestere» bedre i for eksempel lesing, eller fordi flere i skolen nå mener at det er god arbeidsro.» Kristin Clemet i Klassekampen. Les mer » Valgkamp 2017: Hvordan kan norsk skole bli bedre
 2. Bedre Skole nr. 1-2018 har utgivelse i dag. Hovedtema er Livsmestring, og da med vekt på hva lærere må kunne for å kunne bidra innenfor dette tverrfaglige temaet
 3. BEDRE LÆRING - STRATEGIPLAN 2014-2018 5 3. SKOLEN I SAMFUNNET Skolens brede samfunnsmandat er forankret i opplæringsloven, forskrifter og læreplanverk. Opplæringen skal gi elever og lærlinger kunnskaper, holdninger og verdier slik at de skal mestre sine liv og kunne delta i arbeids- og samfunnsliv

Osloskolen - Endring for en bedre skole

Digitalisering gjør skolen bedre Høyres I løpet av 2018 skal alle elevene og lærerne i skolen ha digitale verktøy i undervisningen. -Jeg er stolt av å kunne vise frem hvordan det jobbes med digitale læringsmidler og spesielt med det som finnes av adaptiv læring i Bærums-skolen Satsingsområder 2018 Plansjen Skole-hjem-samarbeid for mer og bedre læring er relevant m.h.t grad av måloppnåelse vedrørende bl.a. trivsel og mestring som beskrives i overordnet mål. 8 Den er også egnet til å sikre fokus på ivaretakelse av det tredje prinsippet for skolen

Vi drar klokken 8.15 til skolen, mange drar tidligere, og vi kommer hjem fra skolen til 15.00. Vi gjør lekser i 1,5 timer, og mange har trening cirka to timer eller lenger veldig ofte. Selv om vi er unge, har vi faktisk en hektisk hverdag. Lekser gjør den enda mer stressende for mange barn og unge. Gjør lekser når de er syk I dag presenterte vi statsbudsjettet 2018 - med mange gode Venstre-seire! :) Det har vært mye jobb og mange sene kvelder, så det er godt å til slutt få presentert et budsjett for en bedre skole, for flere arbeidsplasser og mer miljøvennlig transport. Jeg er glad for å få gjennom tiltakene våre for studenters psykiske helse, styrking av videreutdanning for lærere og en stor satsing på. Silje Eikanger Kvalø disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger 20. september 2018. Hun har undersøkt hvordan fysisk aktivitet kombinert med læring i fag kan forebygge kroppslig forfall og stimulere elevenes lærelyst

Foredlingsbedriften på Brekkåsen -Trønderbladet

Ni skoleforskere svarer: Dette må til for en bedre skole

 1. Der kan du blant annet lese om hva mobbing er, og hvilke rettigheter du har om du blir mobbet på skolen. Sidene er oppdatert etter at den nye loven kom. Elever kan klage. Med den nye lovteksten så har elevene fått bedre muligheter til å ta saken videre hvis skolen ikke gjør noe for å stanse mobbingen
 2. Vi mener leksefri skole er normen som Norge i 2018 er overmoden for å innføre. Det er tid for å snu på flisa. Til nå har vi bedt om gode argumenter fra dem som ønsker leksefri skole
 3. Høyre-garanti om bedre skole. Høyre-leder Erna Solberg garanterer at norske skole vil score høyere i internasjonale tester hvis Høyre får regjeringsmakt. Høyre-leder Erna Solberg. Robert Gjerde . 26. mars 2009 23:27 15. okt. 2011 22:30. smp-stories-top-widget. Hardt.
 4. Ny forskning: Mer utetid i barnehagen gir bedre konsentrasjon på skolen - På mange måter kan utelek fungere som en slags vaksine mot konsentrasjonsvansker, uoppmerksomhet og hyperaktivitet senere i livet, sier doktorgradsstipendiat Vidar Ulset ved Universitetet i Oslo
 5. Helsefremmende skole gir bedre skolemiljø. Frokostservering på skolen, én time ekstra aktivitet om dagen, mer helsesøstertid og oftere ut på tur skal gi bedre skolemiljø og læring for elvene. Strand skole på Sortland har vært pilotskole og er nå blitt kommunens første helsefremmende skole
 6. ister Jan Tore Sanner mener det må være opp til hver skole å avgjøre. Alstad ungdomsskole i.
 7. Kan kalk bedre mekanisk jordløsning? Pöttinger bygger nytt monteringsanlegg. Traktorstatistikken: Koronaen begynner å vise seg. Konkurrerer om å bli årets ungdomsbedrift. Leter du etter eldre saker? Bruk søkefunksjonen i toppmenyen. KONTAKT. P.b. 130, N-2261 Kirkenær +47 469 41 000 [email protected] SNARVEIER

Våre tidsskrifter - Utdanningsforbunde

 1. Om skolen: Sandhornøy skole er en fådelt 1.-10. skole med 27 elever. Rektor/styer: Annicke Orø . Telefonnummer: 75 76 08 11 . Om barnehagen: Barnehagen har en avdeling med 8 barn. Styrer: Annicke Orø. Pedagogisk leder: Shirley Kobialko Medarbeider: Kristin Fagermo. Telefonnummer barnehagen: 48 95 16 26 . Om SFO. Skoleåret 2017-2018 er det.
 2. Digermulen skole i Lofoten kan imidlertid vise til imponerende resultater på eksamener og internasjonale prøver, selv om de allerede i år 2000 innførte leksefri skole. — Det viser seg at våre elever gjør det betydelig bedre enn gjennomsnittet i Vågan kommune, Nordland fylke og Norge for øvrig. Slik har det vært de siste fem årene
 3. Mer utdanning gir bedre helse. Derfor må skolen ta sitt ansvar som en helsefremmende arena. Publisert 12.02.2018, kl. 06.14 Artikkelen er mer enn to år gammel. Del. Del på Faceboo
 4. Psykisk helse i skolen er en tilskuddsordning som har som mål å styrke området psykisk helse i skolen med fokus på bedre læringsmiljø, økt kompetanse, trivsel og samarbeid mellom sentrale instanser og tjenester for barn og unge. Tilskuddsregelverket er oppdatert i tråd med Stortingets behandling av RNB 2019
 5. Bedre læring - rammeverk for kvalitet i bærumsskolen Bedre læring - rammeverk for kvalitet i bærumsskolen. I februar 2018 vedtok Hovedutvalg for barn og unge et rammeverk for kvalitet i bærumsskolen. Rammeverket presenterer flere elementer som vi vet virker for å videreutvikle god praksis i skolen

Meld. St. 18 (2018-2019) - regjeringen.n

Bedre helse, mindre frafall. Bedre helse kan være både billigere og bedre enn dagens tiltak for å redusere frafall i videregående skole Skolen skal være en arena hvor alle barn skal ha muligheten til å tas på alvor og lykkes. Skolens oppdrag er å utvikle hele mennesket og gi alle et godt grunnlag for livsmestring, sa Valhammer under åpningen. Herlig med bedre plass. Zinken Hopp skole er et skolebygg som skal huse 6. og 7. trinn på Søråshøgda skole

Så langt har (våren 2018) ca 150 kommuner, fylkeskommuner og private skoler mottatt veiledning gjennom Veilederkorpset. Bakgrunnen for satsinger bygger blant annet på erfaringer fra tiltaket: «Kunnskapsløftet - fra ord til handling» (KFOTH) (pdf), og Veilederkorpset startet som et prøveprosjekt i 2009, med formål om å gi støtte til skoleeiere som har hatt svake resultater over tid 1. Bidra til å sikre et profesjonelt skole - og barnehagetilbud, og et godt arbeidsmiljø for alle ansatte. 2. Realisere anlegg som gir bedre samsvar mellom pedagogiske krav og bygningsmessig utforming. 3. Styrke skoler og barnehager som positive, moderne organisasjoner som kan tilpasses nye nasjonale krav og føringer. 4 til elevenes læring og vår profesjonelle praksis, vet vi at vi kan gi Bærums barn og unge en enda bedre skolehverdag. Vi håper dette rammeverket kan gi dere den støtten dere trenger i arbeidet. Sandvika, mars 2018 Anne Lene W. Hojem Siv Herikstad Leder Hovedutvalg barn og unge Kommunalsjef Oppvekst skole FOROR 2018. «Det handler om å finne sin egen form» Læreres profesjonelle handlingsrom − hvordan det blir forstått og utnyttet. Acta Didactica Norge. 1-22. Bedre Skole. 70-79. Vis forfatter(e) Faglig foredrag. 2018. Å forske på egen praksis - et verktøy i profesjonell utvikling . Vis forfatter(e) 2018

Bedre karakterer med senere skolestar

 1. Bedre trivsel i skolen: Trygge elever lærer best Disse medlemmer mener at for mye av ansvaret for å bekjempe mobbing skyves over på kommuner og skoler, og viser til at Arbeiderpartiet i sitt alternative budsjett har en bred folkehelsesatsing innen skole og helse, som bidrar til trygge og stimulerende oppvekstforhold for alle barn
 2. Storøya skole i Bærum Fornebu storoya.moavademo.n
 3. Fra 9. november kl. 24:00, altså natt til tirsdag, innfører vi blant annet rødt nivå på videregående skoler og full skjenkestopp. Vi stenger kultur- og fritidsaktiviteter og forbyr sosiale samlinger utenfor private hjem. Se pressemeldingen med alle tiltakene som innføre
 4. Mange skoler har i dag et stort vedlikeholdsetterslep. NTNU og NAAF har nå gått sammen om et felles initiativ for å bidra til at ettersyn og vedlikehold kan gjennomføres med enkle midler for å oppnå helsemessing tilfredsstillende inneklima og bedre læringsmiljø

Karakterer i videregående skoler skoleåret 2018-1

Svartmaling av gutter - Nr 02 - 2018 - Norsk sosiologisk

Satsingsområder 2018 - 2021 Plansjen Skole-hjem-samarbeid for mer og bedre læring er relevant m.h.t grad av måloppnåelse vedrørende bl.a trivsel og mestring som beskrives i overordnet mål. Den er også egnet til å sikre fokus på ivaretakelse av det tredje prinsippet for skolen Antall elever folkeregistret i Oppdal på privat skole pr.1.10 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Vollan skole 28 33 33 27 Noen av elevene ved den private skolen er bosatt i Rennebu kommune, slik at antallet elever ved skolen er høyere enn tabellen viser. Skoleeiers egenvurdering: Elevtallet er forholdsvis stabilt på kommunenivå SVAR: Hei jente, 14 år. Takk for at du skriver til oss.Så flott at du ønsker å gjøre det bra på skolen, og at du vil bruke sommeren til å gjøre en innsats. For å bli bedre i norsk skriftlig v..

Magazine Fagpressenyt

Få råd om inneklima, fukt, ren luft, pollen, mugg, lukt, fuktighet, forurensning. Klikk her for å lese mer I 2018 lærer elevene mindre enn noensinne fordi de tror at all informasjon er et tastetrykk unna. Det beste skolen kan lære elevene er å lære - og det bør man gjøre på skolen. At man av ren nysgjerrighet også søker informasjon - og gjerne læring på fritiden - er bare positivt

Om skolen. Skolen ligger sentralt på Skjetten med godt kollektivtilbud og i nærheten av skog og mark. Skolen stod ferdig i 1956, Norsk skole har forutsetninger for å bli bedre, og det er positivt at internasjonale skoleundersøkelser viser at utviklingen har snudd i positiv retning. Nøkkelinformasjon. Type skole: Barneskole Bedre tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial Kommunalstyret for oppvekst har vedtatt en treårig satsing på tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial. Tabell 5.3 Budsjettramme for Skole og SFO 2018-2021, tall i 1 000 kr. Last ned tabelldata (Excel I 2018 skal Arbeidstilsynet skal gjennomføre om lag 100 tilsyn i grunnskoler i Østfold og Akershus. I tilsynene som er gjennomført så langt, har Arbeidstilsynet bedt 9 av 10 skoler om å jobbe bedre med å kartlegge hvilke farer og risikoer de har knyttet til vold og trusler BlimE - Vassøy skole. BlimE 2015. BlimE 2016. BlimE 2017. BlimE 2018. BlimE 2019. Logg inn som lærer. Logg inn. Musikk. Don't stop believin. Engelsk. I lekse denne uken skal elevene jobbe med kapittelprøve. Vi gjorde lyttedelen på skolen i dag. Denne nettsiden benytter cookies for en bedre brukeropplevelse Her kan du lese resultatene fra Elevundersøkelsen 2018. Elevundersøkelsen er en årlig og anonym undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. I høstsemesteret er det er obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen på 10. trinn, men på Hosletoppen er det bestemt at alle elever skal ha tilbud om å gjennomføre undersøkelsen

- Bli bedre på å identifisere og forstå utfordringer. Fra 1. august 2017 ble opplæringslovens kapittel 9 A endret. Den skal sikre at alle skoler handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen SØR-ODAL: Foreldrene er bekymret over resultatet i en skolerapport. Nå er mobbeknappen på plass, og det er lettere å melde ifra Fakta om DKS-skole. Igangsatt februar 2018, treårig løp. Kulturtanken ut samarbeidsprosjekter om skoleledere, kulturkontakter og elevmedvirkning som tar sikte på å sikre en bedre forankring av DKS i skolen og et bedre samspill mellom tilbudet i DKS og skolens læreplaner

Lillås skole er en barneskole i Horten kommune og er en av kommunens syv barneskoler. Skolen har rett i overkant av 300 elever og er hovedsakelig en to-parallell skole fra 1. til 7. trinn. Det er SFO (skolefritidsordning) ved skolen Storøya skole i Bærum Fornebu storoya.moavademo.no . Tips for bruk av nettbrett i hverdagen: Ergonomi Disse tipsene har som mål å bidra til å forebygge plager

Granitten i den gamle trappa på Ruseløkka skole skal Vi gleder oss til å vise at vi fortsatt er en aktør som kan bidra til nye og bedre Klima- og energimål for 2018-2020. Barnevernspedagogers, sosionomers og vernepleieres rolle og status i skolen 1 Per-Åge var lærer og spesialpedagog, og var de siste årene dosent ved barnevernspedagogutdanningen ved NTNU. Per-Åge har beriket sosialfagene med en rekke bøker og bokkapitler om sosialpedagogikk Kommunene får bedre økonomi i 2018 Sterkere 200 millioner kroner til tidlig innsats i barnehage og skole; 200 millioner kroner til forebyggende tiltak for barn, unge og familier. Kommunene får en vekst i inntektene på mellom 4,3 til 5,3 milliarder kroner i 2018

Mer fysisk aktivitet i skolen gir bedre skoleresultater og bedre form To timer mer fysisk aktivitet og kroppsøving i uka gir elevene bedre fysisk form og bedre resultat på nasjonale prøver. - Vår studie viser at mer fysisk aktivitet i skolen kan føre til bedre læringsmiljø, mer trivsel og bedre fysisk form, sier Runar Solberg ved Norges Idrettshøgskole 6 måter for å skape bedre skoler Av Barbara Anna Zielonka utarbeide strategier for livslang læring for å øke læringsutbyttet hos elever og endre læringskulturen på sine skoler. Jeg håper på det sterkeste at 2018 kommer til å bli det året der endringsprosesser på skolene settes i gang på en rask og effektiv måte På andre skoler er møtene ikke med rektor, men med rådgiver, sosiallærer, psykologisk-pedagogisk tjeneste Det er blitt betydelig mye bedre nå etter at jeg har økt min tilstedeværelse på skolen etter at vi har mottatt midler fra Helsedirektoratet for å styrke skolehelsetjenesten. (2017-2018),.

I dette kapittelet påpeker jeg ved hjelp av teori samt funn fra studier av nasjonale skoleutviklingsprogrammer at forankring og gjennomføring av utviklingstiltak i norske skoler synes å være utfordrende. Jeg belyser utfordringene og mulighetene ve Enkle tiltak som bruk av innesko og lufting i timer og friminutt, bidrar også til bedre luft. Bruk gjerne Folkehelseinstituttets sjekklister for å kartlegge kort- og langsiktige tiltak. Ventilasjon, renhold og det å fjerne fuktskader, muggsopp og støv har betydning for inneklima i skoler og barnehager Blant annet har utredningen om Framtidens skole (NOU, 2015:8) anbefalt sosial og emosjonell læring som ett av fire satsingsområder i skolen. En Stortingsmelding har fulgt opp dette og signalisert at skolen vil få økt ansvar for utvikling av elevenes sosiale kompetanse (Meld. St. nr. 28, 2015-2016) Enhetsstøtte: Skolen fra Cappelen Damm er under utvikling, og noen av oppgavene våre fungerer foreløpig ikke like godt på mobil. Vi anbefaler at elevene bruker nettbrett eller pc. Skolen fra Cappelen Damm for barnetrinnet. Se Dag Petter og Kjetil fortelle hvordan du kan bruke Skolen fra Cappelen Dam Kan kalk bedre mekanisk jordløsning? Pöttinger bygger nytt monteringsanlegg. Traktorstatistikken: Koronaen begynner å vise seg. Konkurrerer om å bli årets ungdomsbedrift. Karbonbinding var tull. Leter du etter eldre saker? Bruk søkefunksjonen i toppmenyen. KONTAKT. P.b. 130, N-2261 Kirkenæ

Hun håper at elevene veldig snart vil oppleve mer ro på skolen. - Jeg håper de merker at de får bedre tid til å jobbe lenge og grundig med en ting om gangen. At de ikke må skynde seg for å bli ferdige og gå videre, sier hun til NTB. Hun sier også at hun håper elevene vil oppleve en skole hvor man kan jobbe mer på tvers av fag Skolebibliotekseminar 2018-En fagdag om lesing og kildekritikk i videregående skole. 27.september - 08.30 - 15.30 - Oslo. Møt utdanningsforskere, pedagoger, formidlere og bibliotekarer som inspirer til høy kvalitet i skolebibliotekene. Gode skolebibliotek gir bedre lesere, øker læringen og er et viktig pedagogisk verktøy i skolen

Sunn skolemat, bedre skole? I dag var vi på seminaret Sunn Skolemat, bedre skole? på Elvebakken Vidergående skole. Veldig interessant og lærerikt! Skolematens venner. Sunn fornuft og all forskning tilsier at svaret på spørsmålet over er JA, men allikevel så ikke Ole Trygve Stigen (avdelingsdirektør for Lokalt folkehelsearbeid i Helsedirektoratet) ut til å si seg 100% enig 11.02.2019: Aktuelt i foreningen - I desember 2017 vedtok Stortinget at alle barn skal ha én time fysisk aktivitet i skolen hver dag

Bedre skole nr. 4 -2016 - user-nc1yu2a.cld.b

Revy for bedre samhold på skolen. 22. november er det premiere på OsloMets første revy. Omlag 60 elever er med i produksjonen og de ønsker å skape et bedre samhold på skolen med revyen. Tekst og foto: Jenny Stav. Fredag, 2 november, 2018 - 17:19. Facebook Twitter. Buer skole Tlf: 35 50 38 80 Fax: 35 50 38 81 SFO: 35 50 38 86 Besøksadresse Borgeveien 41 Postadresse: Postboks 158 3701 Skien Rektor: Heidi Vidvei heidi.vidvei@skien.kommune.no Tlf: 35 50 38 82/90 36 51 12 Undervisningsinspektør: Odd Roger Undseth oddroger.undseth@skien.kommune.no Tlf: 35 50 38 83 /92 03 90 21 Epost til skolen skole skien telemark. Informasjon vedr. betaling for SFO Skien kommune følger sentrale anbefalinger om at betaling for barnehage og SFO går som normalt inntil videre, dvs at faktura for mars skal betales som vanlig Leveranse: Skisse- og forprosjekt for nye Kongsberg vgs. Oppdragsgiver: Buskerud fylkeskommune Tidspunkt: 2018 - ferdigstilles 2022 Areal: 5200 m2 nybygg og diverse ombygging Miljø og energi: Passivhus-/plusstandard, Breeam very good.. Skisse- og forprosjekt for nye Kongsberg videregående skole. Skolen er i dag spredt på flere lokasjoner i området og det har vært en målsetning å samle.

Norsk skole på 2000-tallet - Civit

Mitt barn mestrer bruk av iPad i skolen, mener 9 av 10 foreldre. Jeg har nok kunnskap til å hjelpe barnet mitt med lekser på iPaden, mener 8 av 10 foreldre. Jeg har fått tilstrekkelig informasjon om bruk av iPad i skolen, mener 8 av 10 foreldre. Jeg forstår hvordan skolen benytter iPad i læringsarbeidet, mener 8 av 10 foreldre St. Sunniva skole er en kristen-katolsk grunnskole. Skolen ble opprettet og drevet av St. Josephsøstrene i 1865, og er fra 2008 en selvstendig kirkelig stiftelse i bygninger eid av Oslo Katolske Bispedømme (OKB) KLAR TALE: Inkludering i norsk skole er fremdeles bare en god målsetning og ikke noe vi er i nærheten av å realisere, fastslår professor Patrick Kermit ved NTNU i sin nye rapport. Faglig dårligere Hørselshemmede barn og unge gjør det som gruppe faglig dårligere enn sine jevnaldrende i skolen Skolebehovsplanen er en kapasitetsplan, men skal også bidra til høy kvalitet i opplæringen både på grunnskolen og i videregående skole. Ny skolebehovsplanen legges frem hvert annet år. Skolebehovsplanen 2019-2028. Skolebehovsplanen for 2019-2028 (PDF) ble vedtatt av Bystyret i desember 2018 DEN NORSKE SKOLEN I MALAGA. Avenida Cerro Del Viento s/n Arroyo De La Miel 29631 Benalmadena, Málaga, Spania. Tel: +34 952 577 380 Mail: post@dnsmalaga.co

Bedre Skole - Bedre Skole nr

Dette gir bedre grunnlag for å sammenligne seg med andre kommuner eller anlegg og mer kunnskap om kostnadsdrivere for videreutvikling av tjenestenes kostnadseffektivitet samtidig som standarden skal tilfredsstille dagens og framtidige krav. 2018 Last ned resultatene fra 2018. 2017 Last ned resultatene fra 2017. 2016 Last ned resultatene. Bell skole ligger i kommunesenteret i Selbu kommune i Trøndelag. Skolen ble tatt i bruk for første gang ved skolestart i 2006. Bell skole er bygd sammen med idrettshallen i kommunen. Skolen deler lokaler med Selbu kulturskole. Skolebygget brukes også mye på kveldstid, blant annet av bygdekinoen. Aktuelt . Praktisk informasjon. Skolens planver

Bedre skole nr. 1-201

samarbeid skole-hjem 14.6.2018 - Bedre trivsel - Mindre fravær - Bedre arbeidsvaner - En mer positiv holdning til skolen - Høyere ambisjoner med hensyn til utdanning. Skolens forpliktelser Opplæringsloven § 1-1: Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne døre Åpningstider. Kontortid skole: 08.00 - 15.30. Åpningstid AKS: 07.00 - 17.00. Telefon. Kontor skole: 32 04 57 00 AKS: 32 04 57 00. E-post Besøksadress Epost til redaksjonen Adresse: Torget 12, 1830 Askim Sentralbordet - 69816100 Ansvarlig redaktør: Jarle Bentzen Personvernpolicy / Informasjonskapsler Redaktørplakaten smaalenene.no lagres regelmessig av Nasjonalbiblioteket. Nettsiden vil bli gjort tilgjengelig som kildemateriale for forskning og. Engelsk er en viktig del av hverdagen vår, likevel kan du føle deg litt utrygg når du selv skal skrive eller snakke på et fremmed språk. Her er seks tips til hvordan du kan bli flinkere i engelsk - og andre språk

Bedre skole, ikke flere dropouts - Siste nytt - NR

På konferansen Psykisk helse i skolen (29. og 30. oktober, 2018) får du høre dyktige fagfolk som Terje Ogden, Helsesista, Pelle Sandstrak og Ella M. C. Idsøe snakke om ulike aspekter ved psykisk helse i skolen. Denne konferansen er en god begynnelse for ditt arbeid med temaer som folkehelse, livsmestring og god psykisk helse i skolen Gakori skole besøksadresse: Gakoriveien 30 9512 Alta postadresse: postboks 263 9502 Alta epost: postmottak.gakori.skole@alta.kommune.no Konstituert rektor Magnhild Roseneng 78 48 18 60 / 41 62 01 86 magnhild.roseneng@alta.kommune.n De største endringene i norsk skole på mange år utfordrer både roller og tradisjoner i skolen. «Ledelse og kvalitet i skolen 2020» har derfor satt sammen et nyttig program for ledere, skoleeiere, tillitsvalgte og lærere med utviklingsoppgaver, der innslagene på ulik måte gir deltakerne anledning til å reflektere over utfordringer vi nå står overfor

Fortau og bedre kryss Nidarvoll - MiljøpakkenÅmli skule - Besøk til Vegårshei bygdetun, Hola skoleBamble kommune - Langesund ungdomsskoleRandi Myklebust | Høgskulen i VoldaSkolen i Sydhavn renoveret smukt efter brand

- Etter alle som har blitt tatt for fartsovertredelser i Osloveien i det siste: Er det lastebilene med stein som er problemet, eller er det oss som bor her Forside Publikasjoner Ung og voksen i Selbu, 2014-2018 : En studie av skole, oppvekst og fysisk aktivitet blant elever ved Selbu videregående skole. Publikasjon Annen faglig aktivitet. Ung og voksen i Selbu, Prosjektet er initiert av Selbu videregående skole, for å få et bedre grunnlag til å forstå elevenes Stabbursmoen skole er en 1-10 skole på Heimdal i Trondheim. Her finner du kontaktinformasjon og info om trinn ferie og planleggingsdager Referat 2018-2019: Referat SU 22.05.2019. Referat SU 13.03.2019. Referat SU 23.01.2019. Referat SU 14.11.2018. Referat SU 19.09.2018 . Bilder av nybygget på Sørli skole. Bildene er tatt av ECT AS v/Thomas Mood Humme Berg skole er en aktiv skole som er med på det nye som skjer, samtidig som vi holder på gamle tradisjoner.Av prosjekt som noen eller alle av klassene har vært med på i løpet av de siste skoleårene kan vi nevne sangskattekista, vintersangfest i Kongsberg kirke, avisuke, iPad-opplæring for elevene, nissemarsj med sang på eldrehjem og pilotprosjekt med Lego League med en 4.klasse

 • Mercedes benz wandkalender 2018.
 • Tecknade änglar bilder.
 • Robot vintage.
 • Iranian calendar 1395.
 • Hva spiser vaktler.
 • Oppsigelsestid mobilabonnement.
 • Spezialisten für karpaltunnel.
 • Gliaceller oppgaver.
 • Karsten og petra julesang.
 • Hvem trenger lei kode.
 • Studier i utlandet støttet av lånekassen.
 • Woche leoben.
 • Silvester rheine 2017.
 • Konfirmasjon egersund 2017.
 • Veranstaltungen leipzig november 2017.
 • Hvordan vet vi at melkeveien er en spiralgalakse.
 • Best budget phone 2018.
 • Kjendiser som har bursdag i august.
 • Tv ifbb.
 • Muligheter i dagens arbeidsmarked.
 • The tuesdays it's up to you.
 • Wetter august 2018 bayern.
 • Tenningsrekkefølge rekke 4.
 • Vitesse ohz preise.
 • Deutschland karte städte bundesländer.
 • Brønnpumpe manuell.
 • Alarm clas ohlson.
 • Renovere båt.
 • Spise økologisk.
 • Lustige cliparts sport.
 • Kastet seg foran toget 2017.
 • Globe time.
 • Första svenska datorn.
 • Trafikkskole oslo sentrum.
 • Utsending kryssord.
 • Nærbutikken rustad ullern.
 • The balm bahama mama.
 • Ullsinglet dame.
 • Inglourious basterds soundtrack.
 • Briskeby oslo kart.
 • Mexican players fifa 18.