Home

Kvotering av menn

Disse studiene får «kvotere» inn menn - Forskerforu

 1. Men ingen av de fem som søkte om kvoter fikk det innvilget. Fire fikk blanke avslag, mens et fag fikk gi menn to tilleggspoeng. Fikk avslag. Fakta. Menn får 2 kjønnspoeng ved: veterinær og dyrepleie ved NMBU, det er grunnen til at vi søkte om kvotering
 2. dretall, men uenige om kvotering - Det er skadelig for helsevesenet at så få menn utdanner seg til psykologer, - Vi blir ikke kuet av å være i
 3. dre kjønnsdelt arbeidsliv

De er i enormt mindretall, men uenige om kvotering

 1. Kvotering benyttes for å indikere at man må gi en gruppe ekstra fordeler i forhold til andre grupper for å få en sammensetning av personer innen en yrkesgruppe, organisasjon, geografisk område, etc som man ønsker.Relevante identiteter for kvotering kan f.eks. være kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, etnisitet, religion eller geografisk tilhørighet
 2. - Men kvotering er vanskelig da vi er bundet av lovgivning der vi er pålagt likebehandling i utgangspunktet, sier Hennum. Fagsjef i Psykologforeningen,.
 3. ister Iselin Nybø (V) mener det er urettferdig at menn blir kvotert inn.
 4. Du skriver Kvotering fremfor kvalitet. Beregninger fra Psykologisk institutt ved UiO viser at kvotering av menn til 50% ved psykologutdanningen kun gir et utslag på 0,6 karakterpoeng. Det er ingen grunn til å tro at søkere som tas opp med ev. kvotering er dårligere kvalifiserte for medisinstudiet

Aftenposten mener: Ja til kvotering av menn

77 prosent av ordførerne er menn. - Skal vi ha kjønnsbalanse her, kommer vi neppe utenom en lovpålagt kvotering, konkluderer forskerne Ingrid Guldvik og Janneke van der Ros Her kommer spørsmålet mitt om kvotering inn, jeg vil gjerne avskaffe ordet. Lederutvelgelse handler ikke om å kvotere enkeltpersoner, men å finne den personen som er best for helheten. Når ledelsen for en virksomhet består av hvite middelaldrende menn, vil kanskje det beste være å få inn en kvalifisert kvinne Kjønnskvotering, det å gi fordeler til personer av det ene kjønn, for eksempel ved ansettelser, inntak til utdannelsesinstitusjoner og liknende for å oppnå likevekt i kjønnsfordelingen innenfor en yrkesgruppe.Kjønnskvotering ved studentopptak er tillatt «på ellers tilnærmet like vilkår» i medhold av likestillingsloven Kvotering av menn NYTT TEMA. Neste >> 1 2. Valde Innlegg: 17525. 29.11.05 11:58. Del. Kanvas, en stor kjede av private barnehager, uttaler i gårsdagens Dagsavisen at de heller tar inn en mann med dårligere erfaring enn en kvinne med lengre erfaring, for å få opp manneandelen i barnehagene. I tillegg skreddersyr de stillingsannonsene til. - Likestilling er best for menn, proklamerte barne— og likestillingsminister Anniken Huitfeldt (Ap) da hun fredag la fram stortingsmeldingen om menn, mannsroller og likestilling

Kvotering - Wikipedi

 1. Kjønnskvotering i styrer, en form for kvotering der det er gitt regler om kjønnsfordelingen i styrer for å sikre en jevnere fordeling mellom menn og kvinner. I Norge gir lovverket regler om kjønnsfordeling i en rekke ulike typer styrer, både offentlige og private. Det stilles slike krav for blant annet styremedlemmene i private allmennaksjeselskaper, store samvirkeforetak, statsforetak.
 2. Ukontroversiell kvotering Åtte av ti menn i styrer og ni av ti kvinner er nøytrale eller positive til kvoteringsregelen, viser en fersk undersøkelse blant alle norske styremedlemmer i ASA-selskapene
 3. Kvotering av kvinner og menn i politikken. Det er nok på tide med mer fokus på kvotering av kvalifikasjoner inn i politikken enn kvoteringsforholdet mellom kjønnene
 4. Alt fokuset på å få kvinner opp og fram i næringslivet fører til at menn kan bli forbigått. - Det må vi kunne snakke om, sier Schibsted-toppsjef Kristin Skogen Lund
 5. Den reguleringen som har fått mest oppmerksomhet er kvotering av kvinner til styreverv, som Stortinget vedtok i 2003. Reglene innebærer at det skal være 40 prosent kvinner (og menn ) i styrene. Bestemmelsen i allmennaksjeloven §6-11a gjelder for alle allmennaksjeselsaper (ASA) - i praksis alle børsnoterte selskaper, statsselskaper og kommunekontrollerte selskaper

Tre av fem studenter sier nei til kvotering. Selv om mange yrker har overvekt av enten menn eller kvinner, sier tre av fem studenter nei til kjønnskvotering ved opptak til høyere utdanning resonnementene om kunstnerisk kvalitet som gjerne brukes for å forklare overvekt av menn, byttes ut med antakelser om kvotering når det er kunst av kvinner som er i overvekt. I Subjekts omtale av oppropet går diskusjonen rett til spørsmål om kvotering, om middelmådig kunst, og til det retoriske hva med kunstnerisk kvalitet?

Der har man hatt som et av de klarest uttalte mål å oppnå like rettigheter for alle.Ikke ved kvotering direkte,men ved hjelp av andre minst like moralsk uangripelige metoder.Merkelig nok er ikke kvotering benyttet direkte.Det kunne man faktisk tenkt seg.Ikke bare det,det har vært gjordt i ikke alt for forgangne tider.Hele Landsgymnaset var en slik kvotering:Av skoleflinke barn/ungdommer. Ledere ønsker mangfold på arbeidsplassen, men avviser kvotering Ledere mener de går glipp av kompetanse ved ikke å ansette personer med minoritetsbakgrunn, men de er negative til kvotering for å få mer mangfold Nesten to av tre ledere er menn, • Forskere har tatt for seg svenske Socialdemokraternas erfaringer med kvotering i kommunepolitikken. Partiet påla i 1993 lokalpartiene å kvotere inn kvinner på listene til kommunevalg slik at det ble annenhver kvinne og mann på listene Men det er uansett gledelig at det nye storting mest sannsynlig får historiens høyeste kvinnerepresentasjonen, det er minst like gledelig at dette skjer uten bruk av kvotering. Innlegget stod på trykk i Bergens Tidende 19. juli 2013

Kvotering av menn er en del av samme stakkarsliggjørende system, det er også kvotering av innvandrere. Det er ikke bare snakk om kvotering av kvinner, selv om man i forbindelse med 8.mars har spesielt fokus på kvinner som den lidende gruppe. Kvotering av menn er en del av samme stakkarsliggjørende system, det er også kvotering av innvandrere Saksnummer: 2003/02666 EO ØR/OCH Dato: 16.05.2003 Vedrørende spørsmål om anvendelse av lovverk Vi viser til brev fra Miljøverndepartementet 28. mars 2003, der det bes om Lovavdelingens rettslige vurdering av spørsmål som..

Likestilling er ikke en konkurranse mellom menn og kvinner, det handler om at de rette folkene havner i de rette stillingene, uavhengig av kjønn Bjerke snakker også om kvotering av kvinner. Vi er enige om at det ikke er en spesielt god idé å ansette den dårligst kvalifiserte søkeren av de siste to, bare basert på kjønn Av Eirik Løkke, Civita. I BT hevder Gina Barstad og Marthe Hammer (SV) at kvotering har vært en viktig årsaksforklaring til den økte kvinneandelen. Det kan de ha rett i, men det er viktig å være presis med hensyn til hva man mener med kvotering Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mange. Skjul at jeg er logget inn. Logg inn.

Får fortsatt toppstudenter med kvotering av menn - NRK

2009: Veileder for kvotering av menn i barnehager. Publisert 6. januar 2009. Rapporter. Les publikasjon. Informasjonshefte om rekruttering av menn til jobb i barnehage, og en innføring i bruk av moderat kjønnskvotering. Publikasjonen retter seg mot ansatte i barnehagesektoren Jeg er ikke motstander av all kvotering. Men siden kvotering pr. definisjon er diskriminering, skal det tungtveiende grunner til for at virkemiddelet skal tas i bruk. At det virker, er ikke grunn god nok Sentralstyret støtter kvotering og mener det også trengs iverksetting av andre tiltak samt en utredning av årsakene til den ujevne kjønnsfordelingen på medisinstudiet. Les saken: - Kvotering er feil virkemiddel. Valestrand støtter også opp om andre tiltak for å få inn flere menn på medisinstudiet

Kvotering: - Ja til mer kvotering i høyere utdannin

Kvotering i næringslivet. For menn tar plass med den største selvfølgelighet her i verden, også i Norge. Andelen kvinner i toppstillinger i næringslivet er lavere i Norge enn i land som Sverige, Frankrike, Canada, Hviterussland, Botswana, Guatemala og Uruguay Noe av inntektsforskjellen kan forklares i at flere kvinner enn menn jobber deltid, men dette er ikke en tilstrekkelig forklaring. Selv om kvinner har færre økonomiske ressurser enn menn, og inntektsforskjellene er betydelig, ser vi en positiv utvikling: Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn minker, både i privat og offentlig sektor

Kvotering er feil virkemiddel - Debatt og kronikk - Dagens

 1. Menn som hater kvotering Likestilling. Det holder det ikke å late som Norge anno 2017 er et utopisk samfunn hvor alle har like kort utdelt på hånden fra starten av - man trenger politikk for likestilling, skriver Venstrealliansens Peder Østring
 2. Hvis jeg tok 180 menn og malte 18 tilfeldig utvalgte av dem rosa i ansiktet, og så ble de 15 beste mennene valgt, så er det fortsatt 18% sannsynlighet for at ingen med rosa ansikt ble valgt. Betyr det at vi må kvotere folk med rosa maling i ansiktet i topp 15
 3. ering av den enkelte mann. Kvinnenes begrensede muligheter for politisk arbeid gjøres til noe nærmest naturgitt, knyttet til at de har hovedansvaret på hjemmebane. - De få som gjør koblingen mellom kvotering og demokrati er opptatt av det samfunnsmessige og strukturelle
 4. dretall av befolkningen som velger å bli heltidspolitikere, og vi får anta at samtlige - uavhengig av kjønn - av disse er genuint opptatte av og har kunnskaper om politikk. Det er neppe så veldig stor forskjell mellom de, la oss si, 10% av menn og kvinner som vet best og mest om.
 5. Kvotering er en av flere former for inkluderingspolitikk. Kilde: Store norske leksikon - Det er stor oppmerksomhet rundt det å få mer mangfold i politikken og andre deler av samfunnet, men vi vet fremdeles ganske lite om effektene av for eksempel, kvotering
 6. Og på andre siden, veterinærutdanningen er vel en av de få utdanningene hvor det er kvotering av menn. Tror de fjernet den og resten førre året, så nå har men null utdannelser der de får ekstre poeng. level 2. 1 point · 2 years ago
 7. eringsloven som trådte i kraft fra nyttår. men et yrke for alle. - Å få inn flere menn kan kanskje forandre språket om sykepleie, spekulerer hun

Kvotering må til - Forskning

 1. Noe av det værste med dagens samfunn er dette med kvotering. Er en mann bedre enn en kvinne så velg han, om det er annerledes så velg henne. Er det helt likt så velg den med mest karisma
 2. I Norge er en stor andel menn og kvinner i arbeid. Kvinner inntok for alvor arbeidsmarkedet fra 1970-årene, og i dag er kjønnsfordelingen ganske balansert. Arbeidsstyrken består nå av nesten like mange kvinner som menn, men likevel er det norske arbeidsmarkedet kjønnsdelt
 3. isteren om å få.
 4. isme Tags vold, likelønn, kvotering, velferdstilbud, representasjon, handlefrihet, kvinnesak. Fe
 5. Kvotering av kvinner ikke nok til å endre politikk 27. november 2013 Uganda har i flere tiår kvotert inn kvinner til parlamentet, men det var først i perioden 2006-2011 at kvinnesak virkelig fikk gjennomslag i politikken
 6. Kvotering og fordommer i Forsvaret Jeg er kvitt fordommer til kvinner i militæret. Skepsisen til praksisen som forskjellsbehandler menn og kvinner, den sitter i, skriver Kurt A. Låbakk i Heimevernet
 7. Psykologyrket er et av få yrker hvor kjønn kan ha betydning for klienten Flere menn må søke på psykologistudiet skriver statsråd Nybø. Vi har 87 studieplasser ved UiB, og mer enn 800.

Kronikk: Kvotering hjelper ikke. I Forsvaret tenker vi altfor mye på kjønn og for lite kompetanse. I strid skilles det ikke mellom mann og kvinne Ny lov åpner for kjønnskvotering av menn - Loven åpner i dag ikke for positiv særbehandling av menn, unntatt i yrker og utdanninger som handler om barn. I den nye loven åpner vi for det i yrker og utdanninger som er kvinnedominerte, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) reform.n Gjennom radikal kvotering velger man det underrepresenterte alternativet uavhengig av kvalifikasjonene. En slik type kvotering er ulovlig i Norge og heller ikke ønskelig. Kort sagt: Står man ovenfor to søkere av hvert sitt kjønn, hvor begge to har tilfredsstillende kompetanse som kreves i stillingen, skal den kvinnelige søkeren velges men apropos kvotering og gårsdagens tekst, - jeg har da mine svin på skogen selv om mine grisehistorier er av det myke slaget.Når jeg startet rekrutteringskarrieren min på midten av nittitallet så hadde jeg fokus på IT, og dette var jo en bransje som i lang tid var forbeholdt gutta

- Jeg er ikke egentlig for kvotering, jeg, men jeg så det var nødvendig for å få slutt på kvotering av hvite menn i 50-årene inn i styrerommet. - Sånne som meg altså? - Ja, ikke noe galt sagt om hvite menn i 50-årene, jeg er selv gift med en slik, men det har vært viktig å få inn flere kvinner Men har man først en del mannlige lærere, kommer det gjerne flere, sier Nordfjell. Flere menn i Oslo. I hovedstaden går utviklingen motsatt vei enn i resten av landet. I 2005 lå Oslo på dagens snitt, med 25 prosent mannlige lærere, mens det i dag er 27 prosent. Nordfjell mener myndighetene har gjort for lite for å få menn inn i læreryrket

Men selv i Norge, hvor likestillingen er kommet langt, gjenstår det fortsatt betydelige forskjeller i arbeidsdeltakelse, lønn, arbeidstid og karrieremuligheter. Få kvinnelige toppledere Kvinners deltakelse i utdanningssystemet har langt på vei blitt mer likestilt med menn i løpet av de siste tiårene Riktignok bedrives det kvotering. Over en lav sko. Selv om utstyr mellom bena neppe holder som kvalifikasjon alene, er det åpenbart en forutsetning. For til tross for at kvinner i Norge deltar i yrkeslivet på linje med menn, til tross for at kvinner utdanner seg mer enn menn, så er det menn som blir foretrukket. Over hele linja. Det er. - Kvinner må ha en bevisst holdning til hva de vil. Jeg tror ikke kvinner generelt mangler guts, men det kan være vanskelig å matche menn som tramper frem med størrelse 47 i sko. Hva gjelder kvotering av kvinner til styrer er Meyer og Drevland enige om at dette har fremskyndet en utvikling som ellers ville tatt lang tid til styrerommene. Hva mener andre? Er dette veien å gå, eller vil det uansett gå seg til etterhvert? Og - hvorfor er det så få kvinner i dagens styrer

Et av forslagene som lanseres i høringsnotatet er 40 prosent kvotering i de største bedriftene, de rundt 600 allmennaksjeselskapene. Regelen skal også gjelde offentlig eide bedrifter. Bekkemellem Orheim avviser at dette er et tilbaketog og at hun er blitt overkjørt i regjeringen. - Men det er ikke slik at regjeringen nå sier nei til kvotering Kvotering av kvinner inn i lederroller er et eksempel på et likestillingstiltak som kan gå ut over menn. Noen vil mene at «Dette får gutta tåle», med begrunnelsen at kvinner har blitt. Et av de tydeligste funnene er at tildelingene har gått i tydelig favør av menn: Mannlige forfattere har totalt fått 1135 stipendår, mens kvinnelige forfattere har fått 704 stipendår. Av de 30 forfatterne som har fått flest år med arbeidsstipend, er bare 9 kvinner - Av erfaring ser vi at rene rekrutteringstiltak fungerer dårlig på kjønnsbalansen. For medisin tror jeg smertegrensen nå er nådd, og jeg opplever at medlemmene våre er villigere til å se på kvotering eller kjønnspoeng som virkemiddel enn tidligere, sier han. - Faren med kvotering er at man rekrutterer umotiverte menn Dette er regulert i Forskrift om særbehandling av menn fra 1998. Positiv særbehandling er å behandle kjønnene ulikt for å fremme likestilling og innebærer blant annet å oppfordre menn til å søke visse stillinger og moderat kvotering. Mange tror at moderat kvotering betyr at det er adgang til å ansette en søker som er dårligere.

Kvotering - av den beste - Deloitte Norwa

Markante, erfarne kulturpolitikere og filmkvinner vil ha flere medsøstre på rulleteksten i norsk film. De er enige om ett virkemiddel: Kortere arbeidsdager Kvotering betyr at en autoritet bestemmer en fordeling av resultater ut i fra et valgt utgangspunkt - f.eks. at dersom det i en gruppe (la oss foreløpig holde oss til norske komikere) er en fordeling på 90-10 mellom menn og kvinner, så skal 90 % av prisene gå til menn og 10 % gå til kvinner

Problemet er at menn i praksis kvoteres inn i dag, sier Ap-nestleder Helga Pedersen. To uker før valget lanserer hun et nytt likestillingsløfte fra Arbeiderpartiet: * 40 prosent av lederne på de øverste nivåene i staten skal være kvinner. Om nødvendig kan kvotering brukes for å sikre kvinneandelen • I de 16 landene der det ikke var kvotering, ble kvinneandelen bare så vidt over halvparten av dette (15,4 prosent). • Valget i Tunisia i mai endte med 47 prosent kvinner i folkevalgte, lokale forsamlinger, etter at det muslimske landet i 2016 innførte en valglov der annenhver kandidat på listene skal være henholdsvis kvinne og mann Av de som søkte profesjonsutdanningen i psykologi ved UiO våren 2011 var kun 20 prosent menn. 70 prosent av dem som får tilbud om studieplass på tannlegeutdanningen er kvinner, mens det foreløpig ikke er like skjevt fordelt på legestudiet, med 60 prosent kvinner og 40 prosent menn UTSYN: Det er merkelig det der. At med en gang det er snakk om kvotering av kvinner går det som regel i svart for noen. Særlig menn. Selv har de vært kvotert frem av lovverket gjennom kjønnsbaserte rettigheter i århundrer. I mange land har fortsatt ikke kvinner lov til å eie eiendom, rett til å arve eller mulighet til å ta opp lån i banken

kjønnskvotering - Store norske leksiko

Norge har et av Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarkeder. Samtidig har tradisjonelle kvinneyrker vesentlig lavere status og lønn enn tradisjonelle mannsyrker. Kvinner tjener i gjennomsnitt mindre enn menn, jobber oftere deltid og er oftere ansatt i midlertidige stillinger. Mange kvinner er økonomisk avhengige av partneren sin Kvotering vil si det å fastsette en viss andel for en gruppe, for eksempel kjønnskvotering, en bestemmelse om at det ene kjønn skal utgjøre en viss andel (av ansatte, elever som blir tatt opp eller lignende).; Kvoteringens mål er gjerne å utjevne eksisterende sosiale forskjeller og sikre inkludering av underrepresenterte grupper i for eksempel politikk eller utdanningsinstitusjoner

Kvotering av menn - Likestilling - VG Nett Debat

Implementeringen av et slikt kvoteringssystem gir et signal om at kriteriene som vanligvis brukes for å avgjøre tilfellene som underbestemmes av prestasjoner er partiske og gir forrang til menn fremfor kvinner, og at denne tendensen må motarbeides ved å fremtvinge valg av kvinnen fremfor mannen. Men kvotering kommer i konflikt med ideen om. Kvotering är en fråga som av och till blossar upp i politiken och blir ämne för debatt. Kvotering är en term som oftast används inom arbetslivet och näringslivet, för att syfta på att ett visst antal positioner på en arbetsplats, eller ett visst antal styrelseposter i ett bolag, reserveras för en särskild grupp människor kvotering. kvotering. Det som derimot er smalt, er budsjettene disse filmene er laget på, ofte en brøkdel av det mannlige filmskapere bruker. Ideer / KOMMENTAR / film. Ideer / KOMMENTAR / film. Kun tre kvinnedominerte utdanninger får lov til å kvotere inn menn. Aktuelt / logikksjekk Kvotering er diskriminering, sier ungdommen fra Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet, og så får vi som regel en salig blanding av argumentasjon og vitnesbyrd. Det er ikke lett å få det med seg, men jeg oppfatter av retorikken at det som er mest feil med kvotering, er at vi da ikke får de beste. Og - Jeg mente da, og mener fortsatt, at man i utgangspunktet ikke skal måtte bruke kvotering. Men jeg har innsett at det var rett å gjøre det. Vi ville jo brukt uendelig mange år uten det virkemidlet, sier Michelet til Dagens Næringsliv

Utvidet pappapermisjon og kvotering av menn

Men kvotering er et tvilsomt virkemiddel, enten målet er å kamuflere eller å fjerne naturgitte forskjeller mellom ulike grupper. Til tross for dokumenterte skadevirkninger i mange andre land, og til tross for fravær av positive erfaringer, er kvotering et vanlig verktøy for norske politikere Uten kvotering ville trolig en bedre kvalifisert mann fått jobben. Selvfølgelig er det nok dyktige kvinner til at de kan utgjøre minst 40 prosent av styremedlemmene i aksjeselskaper og halvparten av enhver regjering. Problemet er at når de kvoteres inn, vil noen menn, som Hernes i dette tilfellet, bruke nettopp kvoteringen mot dem Departementet avslo fordi positiv diskriminering av menn var i strid med daværende likestillingslov. I den nye likestillingsloven fra 1.1.2018, åpnes det for at positiv diskriminering/kvotering også kan omfatte menn Men vad händer om vi börjar kvotera in kvinnor i styrelserna? Meningarna går isär. Och enligt det svenska styrelseproffset Peggy Bruzelius har vi redan en inofficiell kvotering i Sverige. Sverige ligger i världstoppen när det gäller andelen kvinnor i styrelserna, men fortfarande sitter det män på fem av sex styrelsestolar

Menn flest velger yrke som før, men det gjør ikke kvinner

Video: kjønnskvotering i styrer - Store norske leksiko

Ukontroversiell kvotering - Forskning

Er det på tide med manns­kvotering i helsefag? | Kifinfo

Kvotering av kvinner og menn i politikken

Men omfanget av «gullskjørt» er likevel begrenset. For mens norsk næringsliv på 1990-tallet var preget av maktkonsentrasjon - av at noen få personer (menn) hadde mange verv - er det i mindre grad tilfelle i dag. Makten har blitt spredt, antallet styregrossister av begge kjønn er kraftig redusert. Gjennomtrekket er stort i norske styrer Men få av bolagen har svarat. En kvotering av män till styrelseuppdrag pågår ju alltjämt i det fördolda. I en interpellationsdebatt i början av sommaren 2009 stängde jämställdhetsminister Nyamko Sabuni definitivt dörren till kvotering trots att det är en effektiv metod som både Norge och Finland använder sig av

Skogen Lund: - Menn diskrimineres også i arbeidslivet

100 år med allmenn stemmerett for kvinner - kvotering

Oslo (NTB-Svein Kristoffersen): - Likestilling er best for menn, proklamerte barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt (Ap) da hun fredag la fram stortingsmeldingen om menn, mannsroller og likestilling Kvotering av interbankrenter Bankene i NIBOR-panelet kvoterer T/N-renter på R, men med så store bid-ask spreader at de gir liten informasjon om hvor prisene for kortsiktige lån faktisk ligger. Ut fra disse kvoteringene alene er T/N-renten i praksis uobserverbar KVOTERING I STYREROMMENE: Kvinner skviser unge menn ut av styrerommene - Unge menn kan glemme å tenke på styreposisjoner, mener BI-forsker. FÆRRE FÅR STYRE-ERFARING: Færre unge menn får karriereløft av styreerfaring etter 40 prosentsregelen, mener styreforsker Morten Huse

Menn dropper skolen - Lokale nyheter

Søkeresultat for: kvotering. vil ha kvotering i staten for folk med hull i cv-en det skal bli lettere for folk med hull i cv-en å få jobb i staten. regjeringen vil innføre moderat kvotering og pålegge etatene å innkalle minst én søker med hull i cv-en til jobbintervju. Kilde: Aftenposten - innenriks | Publisert: 14.03.2019 06.43.5 Moderat kvotering innebærer at når to søkere er tilnærmet likt kvalifisert, kan man ansette den som har ikke-vestlig bakgrunn. Men en evaluering av forsøket viste at kun fire av de 12.

Tillitsvalgtpanelet viser at vi finner flest tilhengere av kjønnskvotering blant tillitsvalgte fra forbund som enten har en blandet kjønnssammensetning eller er dominert av kvinner (mer enn 2/3 av medlemmene er kvinner). Dette gjelder både kvinner og menn. Skepsisen er med andre ord størst i de mannsdominerte forbundene I 2018 er det 15 år siden Stortinget vedtok loven om kvotering av styrene i ASA-selskaper. Til tross for at det i årtier har vært fokus på likelønn og kjønnsforskjeller i arbeidslivet, er det fortsatt en lang vei å går før menn og kvinner er likestilt 1 av 4 lærere i grunnskolen er menn. I 2019 var 1 av 4 lærere i grunnskolen menn. I 1985 utgjorde menn 42 % av lærerne i grunnskolen. Samtidig som totalantallet lærere i grunnskolen økte med over 27 000 i perioden 1985-2015, sank antallet menn fra 20 578 til 18 619, en reduksjon på 9,5 %. 1 av 4 studenter på grunnskolelærerutdanningen er menn

Tre av fem studenter sier nei til kvotering

Er det bare menns kunst som er kvalitet? • ballade

Kvotering dreier seg ikke om fastsatte kvoter, men om en positiv særbehandling av det kjønn som er underrepresentert når søkerne er likt kvalifisert. Et annet problem er at bak ansettelsene hvor det ikke er kvoteringer av kvinner eksisterer det visse strukturer som er vanskelige å se, men som er svært mektige Sara Cornelia Greiff er daglig leder på Kunstmuseet Nord-Trøndelag. Museet kom best ut av Equality Check sin undersøkelse av kjønnsbalansen i norske kunstsamlinger, men hun har ikke signert det påfølgende oppropet som krever 50/50-balanse. I stedet ønsker hun seg en debatt om alternativene til kvotering. (Foto: Presse. En av disse er Sara Liseth som skriver masteroppgave i finans på NHH. - Jeg opplever at finansmarkedet er svært interessert i å rekruttere jenter. Bedrifter oppfordrer i sine presentasjoner på NHH jenter til å søke, og understreker at de gjerne skulle hatt flere kvinner på kontoret, sier hun

MannsForum vil inkludere menn i likestillingsdebattenLikestillingsloven gjelder også for menn | Hanne BjurstrømFrp - Siv jakter damer - Dagbladet
 • Digale acordes.
 • H20 free online.
 • Kjendiser som har bursdag i august.
 • Youtube robert gustafsson.
 • Implementering av ny rammeplan 2017.
 • Meppener tagespost jobwelt.
 • Change from iphoto to photos.
 • Samsung j5 sd karte aktivieren.
 • Kårstø rives.
 • Victoria glam speil.
 • Bnl statistikk.
 • Aberela krem pris.
 • Lus sorte prikker.
 • Turmcafe & cocktailbar stars mannheim.
 • Ryan eggold the blacklist.
 • Thy rezervasyon kodu.
 • Hier kommt lola schauspieler.
 • Netflix hannibal serie.
 • Zurück in die vergangenheit alternatives ende.
 • Steam id steam.
 • Porsche cup tennis 2018.
 • Luftgevær nettbutikk.
 • Kirchenblatt homburg.
 • Barack obama snl.
 • Therese johannessen.
 • Fantoft studentboliger kart.
 • Funny snapchat users.
 • Strømmen aktiviteter.
 • Lyconet norge.
 • Treasure island movies.
 • Wetter phoenix februar.
 • Karsten og petra julesang.
 • Historische verschlüsselungsverfahren.
 • Elektronenkonfiguration bestimmen.
 • Tigger kuscheltier xxl.
 • Hva er hornhinne.
 • Mydlink home.
 • Видео боев ополченцев донбасса.
 • Wolf watch winder.
 • Dama til leo.