Home

Skogbruksplan mjøsen

Glommen-Mjøsen Skog - Takstprosjekter og bestill skogbruksplan

Skogbruksplan med feltbefaring i hogstklasse 1 og 2 under vernskoggrensa inkl miljødokumentasjon. 3. Miljødokumentasjon. Produktene skal ferdigstilles og leveres skogeierne innen 1. mars 2021 Mjøsen Skogs prosjektleder er Rune Glæserud, mob. 907 96 956, e-post: rune@mjosen.no. Fremdrift på prosjekt Rendalen finner du her Foto: Mjøsen Skog. Hva er en skogbruksplan? En skogbruksplan inneholder en oversikt over skogressurser og miljøverdier på en skogeiendom. Informasjonen presenteres i kart og utarbeides for de deler av eiendommen hvor det drives skogbruk. Skogbruksplanen kan bestå av flere produkter,. Glommen Mjøsen Skog SA er din totalleverandør av skogtjenester. Glommen Mjøsen Skog er et samvirke og eies av 7200 andelseiere med en tømmeromsetning på 3 millioner kubikkmete Jeg gir følgende rett til å bruke data fra min skogbruksplan eller ressursoversikt Glommen Mjøsen Skog SA Stangeskovene Nortømmer VIken Skog SA Andre (beskriv i kommentarfeltet) * Kommentarer Du kan nedenfor gi spesielle opplysninger om skogen eller kommentarer til din forrige skogbruksplan m.h.t. grenser, bonitet, volum, bestandsinndeling o.l. (bruk ev. eget ark) info-side fra takstutvalget. Påmeldingsfristen for å melde seg på kurset er mandag 15. april. Mjøsen Skog holder kurs for skogeiere i Elverum / Våler og for Allma-abonnenter, som ønsker å være med. Sted: - Auditoriet i Kommunehuset Folkvang (gml. lærerskolen,..

Skogbruksplan - Norges Skogeierforbun

 1. Bestilling via internett på Mjøsen Skog sin webside: Den foretrukne metode for å bestille ny skogbruksplan er å gjøre det elektronisk via Mjøsen Skog sin webside. Klikk her for å gå til bestilling. Bestillingsskjema foreligger også som dokument/PDF. Dette kan skrives ut på printer og fylles ut på papir. Last ned bestillingsskjema som.
 2. Glommen Mjøsen Skogeierportal. Vennligst velg språket du ønsker å bruke i denne løsningen. Du kan endre dette valget senere i «Min konto»
 3. Her finner du en kontaktinfo til din lokale skogbruksleder i Glommen Mjøsen Skog. Nord-Gudbrandsdalen. Ola Løkken. Skogbruksleder Skjåk, Lom, Vågå, Lesja/Dovre og Sel E-post: ol@glommen-mjosen.no Tlf: 971 94 015 Region Oppland . Midt-Gudbrandsdalen. Torje Bjørke. Skogbruksleder i Fron og Se
 4. DinSkog.no er en digital løsning for skogeiere med skogbruksplan. Med løsningen har du oversikt over kart, flyfoto, bestands - og miljøinformasjon på din eiendom. I tillegg til å være et verktøy for planlegging av skogbruk, kan det også benyttes til jakt og eiendomsforvaltning
 5. Bestilling av skogbruksplan. Skogbruksplanen må den enkelte skogeier selv bestille. Glommen-Mjøsen skog er leverandør av nye skogbruksplaner og på Glommen-Mjøsen skog sine hjemmesider kan man gå inn og bestille skogbruksplan. Tilskudd til skogbruksplan. Det gis 40 % tilskudd til skogbruksplanen og dette må alle skogeiere selv søke om
 6. Glommen Mjøsen Skog holder kurs for alle skogeiere som har bestilt ny skogbruksplan i Eidskog. Formålet med kursene er å gjøre skogeiere kjent med de nye skogbruksplanene og forvaltningsverktøyet - Allma

Du kan bestille ny skogbruksplan på to forskjellige måter. Skjemaet i PDF-format printes ut og sendes til Mjøsen Skog innen fristens utløp, eller du kan også legge inn bestilling via internett på Mjøsen Skog sin webside Epost: Passord: Glemt passord: Logg inn: Mjosen Skog Innlogging ansatte N En skogbruksplan setter skogeieren i bedre stand til å forvalte sin eiendom på en økonomisk- og økologisk forsvarlig måte. Viken Skog lager moderne Skogbruksplaner som leveres kunden på valgfri måte; All vår produksjon gjennomføres i henhold til myndighetenes og næringens krav til nøyaktighet,. I disse dager mottar du informasjon fra Mjøsen Skog om foreløpig takstmateriale. Det opplyser Rune Glæserud, Seksjonsleder for GIS & Skogbruksplan i Mjøsen Skog. - Dette gir deg muligheten til å melde inn endringer og tiltak du har gjort i skogen i det siste

Glommen-Mjøsen Skog - Glommen Mjøsen Sko

Glommen-Mjøsen Skog - SKOGBRUKSPLANLEGGING FET, SØRUM OG

 1. En skogbruksplan gir deg oversikt over ressursene i skogen din. Planen består av lett lesbare kart og råd om hvordan eiendommen bør drives best mulig med hensyn til økonomi og miljø. AT Skog benytter den digitale skogbruksplanen Allma, som gjør at du kan se oppdatert informasjon om skogeiendommen din på pc, nettbrett og mobil
 2. Innlogging til ALLMA er flyttet til https://glommenmjosen.allma.no. Bruk linken over eller vent 5 sekunder til du blir omdirigert
 3. Hva er en skogbruksplan? Skogbruksplanen er en utvidelse av ressursoversikten. I tillegg til å få vite hva du har, får du også vite hva du kan bruke skogen til, og når det bør settes inn tiltak. Skogbruksplanen er ditt beste utgangspunkt for å planlegge og drive et lønnsomt skogbruk

Hva er skogbruksplan? En skogbruksplan gir deg oversikt over ressursene i skogen din. Planen består av lett lesbare kart og råd om hvordan eiendommen bør drives best mulig med hensyn til økonomi og miljø i et langsiktig perspektiv. Hvorfor trenger jeg ny skogbruksplan? Du trenger skogbruksplanen for å ha oversikt over aldersfordeling og volum i skogen. Planen e I tillegg til at du bestiller takst/skogbruksplan hos Mjøsen Skog må du søke Statstilskudd direkte fra Landbruksdirektoratet (LDIR) på eget skjema. LDIR-skjema legges sammen med bestillingsskjemaet i frankert konvolutt og sendes til Mjøsen. Hvis du.. Du klarer ikke å forvalte en skogeiendom uten en god skogbruksplan. Mjøsen Skog er godt fornøyd med responsen. - Folka i takstutvalget er meget aktive og jobber godt med prosjektet, noe som er til veldig god støtte for oss som leverandør

Nye skogbruksplaner Elverum og Våler - info-side fra

Allma -skogbruksplan på internett! SKOGBRUKSPLANUTVALGET FOR NY TAKST I NORD-ODAL KOMMUNE NYE SKOGBRUKSPLANER I NORD-ODAL. Prosjektleder for takstleverandør Mjøsen Skog, Rune Glæserud tlf. 907 96 956 E-post: rune@mjosen.no Skogbrukssjef i Nord-Odal, Øyvind Juliussen tlf. 400 21 26 Gjennom sommeren og høsten 2018 fullførte Mjøsen Skog feltarbeidet. Alle data er kommet på plass i Allma. Feltarbeidet i prosjektet har pågått over 2 sesonger 2017/2018. De fleste skogeierne i Elverum har mottatt sine..

Glommen Mjøsen Skog - YouTube

ALLMA - din digitale skogbruksplan. Glommen Mjøsen Skog. Loading... Unsubscribe from Glommen Mjøsen Skog? Cancel Unsubscribe. Working... Subscribe Subscribed Unsubscribe 110. Loading. Prosjektleder for Mjøsen Skog, Rune Glæserud Tlf. 90 79 69 56 E-post: rune@mjosen.no BESTILLING -HUSK FRISTEN! 25. JUNI 2019 For mer informasjon og bestilling -gå inn på Mjøsen Skog sin hjemmeside: www.mjosen.no Gå deretter til fanen «Skogbruksplan/Allma» og så til «Takstprosjekt». Alle som bestiller før fristen er med i trekninge Det er et valg jeg ikke har angret på i ettertid. Jeg sender inn dokumentasjon til Mjøsen når det er gjort tiltak eller gjennomført avvirkning, og de hjelper meg å ajourføre. Tollef har stor tiltro til at ny skogbruksplan skal ha betydelig lavere feilmargin enn den forrige

Skogbruksplan – Norges Skogeierforbund

Allma skogbruksplan Med ALLMA-abbonement har skogeier en levende og oppdatert skogbruksplan Pris eks: Str (daa) Kostnad 100 435 1000 750 10000 3000 Kan benytte skogfond til ALLMA Tilgang til skogbruksplan, support og ajourhold ALLMA gir deg full oversikt over skogen din. I filmen møter du Anders og Erling som viser deg hva ALLMA kan brukes til

Bestilling hos Mjøsen - Nye skogbruksplaner - Eidskog

En skogbruksplan gir deg oversikt over eiendommen og du får et grunnlag for å gjøre gode prioriteringer. Skogbruksplanen deler inn skogen i bestand og anbefaler hvilke tiltak som bør eller må utføres i det enkelte bestand. Mjøsen Skog og AT Skog Postboks 116 Sentrum 3701 SKIEN Besøksadresse Ole Cudrios gate 25, 3715 Skien atpost@atskog.no Telefon: 35 58 82 00. Org.nr: 989 086 642 MVA. Personvernerklærin Glommen Mjøsen Skog holder kurs for alle skogeiere som har bestilt ny skogbruksplan i Eidskog. Formålet med kursene er å gjøre skogeiere kjent med de nye skogbruksplanene og forvaltningsverktøyet - Allma. Gjelder for de som har bestilt og for andre interesserte. Frist for påmelding: fredag 22. november

Bestilling hos Mjøsen - Nye skogbruksplaner - Eidsko

Taksering av skog er en viktig oppgave når man skal lage en skogbruksplan. Bli med når Tor Gaute taksere skog på Dombås Kursdel 1: Kurs i bruk av skogbruksplan. Du kan velge mellom: 7. januar kl 18.30 - 21.30 på Glommenbygget, Koppang. 9. januar kl 19.00 - 22.00 på Rondane Gjestegård, Enden. Tema: · Takstmetodikk, bakgrunn for tallene i planen v/ Øystein Nerby, Mjøsen Skog ·. This is Skogbruksplan by Mjøsen Skog BA on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them Skogbruksplan på GPS. Mjøsen er forhandler av både Garmin og SatMap. Begge GPS-enhetene er også ypperlig til friluftsbruk og til reiser. Sammen med skogbruksplankartet inneholder GPS-ene også kart i N50- og N250-serien. Prisene og GPS-enhetene kommer til å forandre seg fram til 2012

Portal - Glommen Mjøsen sko

ALLMA-app'en er en kartapplikasjon som gir skogeier en digital skogbruksplan. Versjonen inneholder mange nyttige funksjoner for skogbruket. Du kan aktivere GPS'en for å finne ut hvor du befinner deg i terrenget. Du kan klikke på bestand for å se detaljer som hogstklasse, bonitet, volum og tiltak. Alle andre objekter kan identifiseres med identifiser-verktøyet Foto: Silje Ludvigsen/Mjøsen Skog Skogbruket møtes i samme app Skogbruket står overfor en aldri så liten omveltning når skogeier, tømmerkjøper og skogsentreprenør nå kan kommunisere gjennom appen ALLMA 2.0 Takstarbeidet vil bli utført av Mjøsen skog, som har gjennomført liknende takstprosjekter i mange andre kommuner i Hedmark de siste årene. Det er kun ved fellestakst det gis tilskudd til planer og miljødokumentasjon. Derfor er dette en gylden mulighet for skogeierne til å skaffe seg en oppdatert skogbruksplan for en billigere penge Skogbruksplan - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Søkeresultatene fortsetter under annonsen. Mjøsen Skog SA www.mjosen.n

Søk statsstøtte PDF - Nye skogbruksplaner Elverum og Våler

Glommen-Mjøsen Skog - Finn din skogbrukslede

Toggle navigation. norsk; English; norsk . norsk; English; Logg inn; Toggle navigatio Mjøsen Skog er Norges største leverandør av skogplantjenester. Prosjektet er en storsatsing finansiert av Landbruks- og matdepartementet, SKOGBRUKSPLAN : Pål Westerbeek og Gunnar Kvaal er begge klar på at det på alle måter er en fordel at skogeiere utarbeider skogbruksplan

Mjøsen Skog har en betydelig andel av huldrestryforekomstene i landet i sitt område og har dermed et ansvar for å bidra til å ivareta lavarten. Mjøsen har derfor gjennom prosjektet tatt initiativ til å skaffe fram et bedre grunnlag for å forvalte arten. Prosjektet har gått over 3 år, 2005 - 2007 Mjøsen Skog er din naturlige leverandør av skogbruksplan. Vi tilbyr Allma Eiendom - skogbruksplan på internett. Med Allma Eiendom vil Mjøsen Skog sørge for at du har en oppdatert skogbruksplan lett tilgjengelig på nett og på smarttelefon. Dermed vil du ha det beste utgangspunktet for å ta god ALLMA er i dag landets beste og ledende kartverktøy for skogbruksplanlegging. ALLMA er utviklet av de tre skogeiersamvirkene AT Skog, ALLSKOG og Mjøsen Skog. Google Play: ALLMA app - Brukerne er begeistret - Det er ikke bare medlemmer i våre egne samvirker, som har blitt begeistret for denne kartløsningen på pc, nettbrett og mobil Dette kjøpet utløste en forkjøpsrett på aksjene for Glommen-Mjøsen som med det vil få en eierandel over 50 %. Det i seg selv utløser en tilbudsplikt på de resterende aksjene i Moelven Industrier som gjør det usikkert hvor stor aksjemajoriteten til Glommen-Mjøsen blir. Les mer her på deres hjemmeside om saken

Din Sko

MJØSEN SKOG SA | 34 følgere på LinkedIn | MJØSEN SKOG SA is a paper & forest products company based out of Postboks 84, LILLEHAMMER, Lillehammer, Norway Bestilling av digital skogbruksplan (kun i tillegg til vanlig plan på papir) Jeg bestiller tilgang til Allma Eiendom - skogbruksplan på internett Jeg ønsker å bestille en GPS-løsning Jeg er usikker på hvilken løsning jeg skal velge, og ønsker å bli kontaktet av Mjøsen før levering av planen

Mjøsen Skog skal i løpet av de neste årene utarbeide nye skogbruksplaner for grunneiere i Eidsvoll. - Vi bruker lasermålinger fra fly. - Ny skogbruksplan gjør det lettere å planlegge drifta. Målet er at den skal føre til større aktivitet i skogen og større avvirkning,. Mjøsen Skog har laget en egen natursti med informasjon om skog og skogsdrift før og nå på Maihaugen på Lillehammer. De fleste skogeierne skaffet seg en skogbruksplan og hogstene ble etter hvert gjennomført som flatehogst

En skogbruksplan gir deg oversikt over ressursene i skogen din. Mjøsen Skog tilbyr den digitale skogbruksplanen ALLMA. Viken Skog SA er Norges største skogeiersamvirke med ca andelseiere på Østlandet. Disse representerer 1millioner . Sluttleveranse for Kongsberg og Drammen er oppdatert i dag. FORAN. Alltid oppdatert skogbruksplan Det klart viktigste momentet ved å bruke Allma er muligheten for løpende ajourhold av skogbruksplanen. -Har du abonnement på Allma og benytter Mjøsen Skog til tiltak i din skog, det være seg alt fra planting til hogst,.

Anders Flugsrud, Mjøsen Skog. Skogbruksle-deren gir skogeierparet faglige råd om hva som bør gjøres i skogen på grunnlag av den digitale skogbruksplanen som Mjøsen Skog tilbyr; All-ma Eiendom. Mens man tidligere hadde med seg et stort kart og mappe med skogbruksplan til skogs, holder det i dag med en smarttelefon og noen tastetrykk Download ALLMA - skogbruksplan på nett apk 1.0.4 for Android. ALLMA le ofrece una descripción completa de su propio bosque que siempre se actualiza Bruk av skogbruksplan Foryngelse Ungskogpleie Tynning Juletreproduksjon Integrert plantevern Norsk PEFC Skogstandard GPS-jakt. 906 35 393. h-olearn@online.no. Viken og Mjøsen, SB Skog, Norskog, Statskog SF og fylkesmennene i Hedmark og Oppland. Skogbrukets Kursinstitutt har hatt prosjektledelsen og prosjekteierskapet. 39, Du er her: Hjem / Kurs / Kursbeskrivelser / Virkesfeil på tømmer Virkesfeil på tømmer. Kurset tar for seg vurdering av virkesfeil - på bakken og fra førerhytte, slik at deltakerne med større sikkerhet skal kunne aptere og kappe trestammene riktig

Du er her: Hjem / Kurs / Kursbeskrivelser / Ungskogpleie med motorryddesag - 7,5 timer Ungskogpleie med motorryddesag - 7,5 timer. Dokumentert sikkerhetsopplæring for bruk av motorryddesag, i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013 Bestilling av digital skogbruksplan Planperm kr. 500,- (valgfritt) Jeg bestiller tilgang til Allma Eiendom og Allma Mobil Jeg ønsker å bestille en GPS-løsning i tillegg Jeg er usikker på hvilken løsning jeg skal velge, og ønsker å bli kontaktet av Mjøsen Skog senere. Hvis du ønsker planperm med skogbruksplan, må dette bestilles Mjøsen Skog BA (org.nr. NO 988 983 659) er ansvarlig leverandør av Allma Eiendom og gir kunden tilgang til skogbruksplan via internett. Denne tilgangen kalles i avtalen Allma Eiendom. Allma Eiendom - systembeskrivelse Allma Eiendom er en web-basert skogbruksplan. Tilgang til systemet krever et abonnement Android için ALLMA - skogbruksplan på nett1.0.4 indir.ALLMA, her zaman güncellenen kendi ormanın tam bir genel görünümünü verir

skogbruksplan, bar man vurdere kjøpe en digital løsn.ng. En d Ota plan Spner for enklere ajourhold og en bedre og lettere oversikt over egen skog Allma Eiendom er skogbruksplan ps internett. Ved tegne et abonnement, vil Mjøsen serge for at data til enhver tid er oppdaterte. Denne løsningen gjør at også andre aktører kan fa tilgang til din Skogbruksplan på GPS. Skift ut papirkartet i din skogbruksplan med GPS og kart! DIGITALE LØSNINGER Øverst: Skjermbilde fra Allma - skogbruksplan på web. Til venstre: Ta med skogbruksplankartet ut med GARMIN Oregon 450.. I forbindelse med bestillingen og valg av produkt, vil skogeiere med mer enn 5000 daa produktiv skog bli kontaktet av Mjøsen - Skogressurskart SR16 er landsskogstakseringens skogressurskart. Det har synergier for skogbruksplanleggingen. Det sa forsker Johannes Breidenbach fra Nibio på Skogforum på Honne om det nylige avsluttede samarbeidsprosjekt med NORSKOG, Mjøsen Skog SA og FORAN Norge AS for å kartlegge anvendelsen i skogbruksplanlegging Download ALLMA - skogbruksplan på nett apk 1.0.4 for Android. ALLMA geeft u een compleet overzicht van uw eigen forest dat altijd wordt bijgewerkt Kursbeskrivelse Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer. Sikkerhetsopplæring. Tilpasset skogeiere såvel som ansatte utenfor skogbruket som linjeryddere, e-verk, vegvesen, jernbane, kommune m.fl. og gir dokumentert sikkerhetsopplæring for motorsag

Takstselskapet Glommen Mjøsen Skog kommer og orienterer om prosjektet, bestilling, priser, framdrift, hva en skogbruksplan er og hvorfor du trenger den med mer. Kommunen orienterer om tilskudd og bruk av skogfond i forbindelse med ny skogbruksplan. Møt opp, og bli med i trekningen av to nettbrett Det er utarbeidet skogbruksplan av Mjøsen Skog SA i 2016. Eiendommen er i hovedsak fordelt på to teiger på vestsiden av Espedalsvatnet og to teiger på østsiden. På begge sider strekker teigene seg fra nede ved vatnet og inn på snaufjellet MJØSEN SKOG SA Kirkegata 70 Tel: 61 26 30 00 Postboks 84 Faks: 61 25 99 46 2601 Lillehammer E-post: mjosen@mjosen.no NO 988 983 659 MVA Skog22 - Arbeidsg Téléchargez l'APK 1.0.4 de ALLMA - skogbruksplan på nett pour Android. ALLMA vous donne un aperçu complet de votre propre forêt qui est toujours mise à jour

mjosen.no Marius Aaen Kristiansen Skogbruksleder Øyer og Lillehammer øst E-post marius@mjosenno Tlf 995 66 663 Region Nor Skogbruksplan med miljøregistreringer, utarbeidet av Mjøsen Skog BA 2010/2011. På Mjøsen Skogs årsmøte i morgen presenteres 2008-regnskapet med. Omsetningen faller enda mer på grunn av lavere tømmerpriser, sier . ORGANISASJON Andelseier i Mjøsen Skog - her er de gode grunnene

Andreas Holen i Mjøsen Skog BA skal også ha en stor takk for å ha latt meg jobbe med dette temaet. Andreas har vært en god støttespiller, spesielt i den 2.6.5 Dersom skogeierne har skogbruksplan.. 14 2.6.6 Dersom skogeier ikke har skogbruksplan. nestleder Glommen Mjøsen Skog. styremedlem Norges Skogeierforbund +47 911 23 737. oletholth@online.no. Per Skorge. administrerende direktør +47 975 24 938. per.skorge@skog.no. Roar Ree Kirkevold. redaktør. Redaktør i Magasinet Skog. +47 908 27 397. roar.ree.kirkevold@skog.no. Thomas Husum. rådgiver About. Treklyngen is located at the industrial estate Follum, outside Hønefoss, on the site of the former Follum paper mill. After the closure of the paper mill in 2012, the current owner, Viken Skog SA, has invested in the clearing and clean-up of the industrial areas SKOGBRUKSPLAN PÅ DATA Allma Alle skogeiere som kjøpte skogbruksplan i 2017, har mulighet til å få den digitale skogbruksplanen Allma via Mjøsen skog. Den er tilgjengelig på iPad og iPhone, og vil fra årsskiftet også være tilgjengelig for mobiltelefoner og nettbrett på Android plattform MJØSEN SKOG SA | 34 followers on LinkedIn | MJØSEN SKOG SA is a paper & forest products company based out of Postboks 84, LILLEHAMMER, Lillehammer, Norway

Viken og Mjøsen har prosentvis flere medlemmer med areal under 500 dekar enn Glommen, og tilsvarende færre med areal over 500 dekar. Skogbruksplan Hele 91 % svarer at de har skogbruksplan, og at nesten halvparten av dem svarer at den er under 6 år gammel Allskog, Mjøsen Skog og AT Plan. Hovedside / Vestskog / Kontakt og bestilling. Kontakt og bestilling. 2015-04-28 Gro Kampp Hansen. For å få digital skogbruksplan må man ha en skogbruksplan for sin eiendom og eiendommen må ligge i en av de kommuner hvor vi har etablert Allma (disse kommuner er merket med grønt i dette kartet) Glommen Mjøsen Skog SA. July 5 · Bli med Tor Gaute ut i skogen på taksering. Det er viktig for å lage en god skogbruksplan. Samtidig ønsker vi skytterkongen lykke til på landsskytterstevne i august. Vi heier på deg MJØSEN SKOG SA Mjøsen Skog SA eies av 3755 andelseiere og er eiernes eget redskap for omsetning, tjenester, næringspolitikk og eierengasjement i verdikjeden. Andelslagets virksomhet omfatter Eidsvoll kommune i Akershus, videre Stange, Løten, Hamar og Ringsaker i Hedmark, samt skogbruksplan skal inngå slike avtaler Skogbruksplan med miljøregistrering og markbefarte behandlingsforslag 3. Skogbruksplan med miljøregistrering og lasergenererte behandlingsforslag 2. Ressursoversikt med miljøregistrering 1. Kun miljøregistrering Jeg er usikker på hva jeg trenger, og ønsker å bli kontaktet av Mjøsen

Mjøsnytt nr. 3 2013 - Mjøsen . READ. foto: berit sanness. Mjøsnytt. 03/2013. Informasjon fra mjøsen skog. Skogindustrien. i framtidssamfunnet. Bioøkonomi med grønt karbon «Vi trenger et langsiktig program for omstilling og utvikling av norsk skogsektor med vekt p å. Skogbruksplan for en eiendom på 1000 dekar produktivt. Skogeier bruker skogfond, får 50 % tilskudd og har en marginalskatt på 38,4 %. Minst 85 % bestilling. Fastpris, kr. 1500, Tabellen viser kostnad for ny skogbruksplan uten moms, portokostnad planperm, og uten statsbidrag. Fylkesmannen i Oppland har søkt om 50 % statsbidrag til taksten Mjøsen Skog tok i 2017 initiativ til prosjektet «Gjenskape et skogbilde fra 1890 på Maihaugen». Prosjektet startet opp samme år, og ble avsluttet i 2018. Mjøsen Skog har vært prosjekteier. Prosjektleder har vært avdelingssjef Geir Korsvold i Mjøsen Skog

Glommen-Mjøsen Skog - Tilbyr ALLMA til skogeiere i østKikc-off for nye skogbruksplaner! - Nye skogbruksplanerGlommen-Mjøsen Skog - Ansatte

4.2 Intervju med personalet på Mjøsen Skog, distriktskontoret på Hamar 29 Kapittel 5: Materiale 29 5.1 Materiale for problemstilling: Er det valg av skogbruksplan som bestemmer 29 aktivitetsnivået, eller er det aktivitetsnivået som bestemmer valg av skogbruksplan Konkurransetilsynet har ikke innvendinger til fusjonen mellom Glommen Skog SA og Mjøsen Skog SA. - Det er ikke overraskende for oss, men vi er selvsagt glad for avklaringen, sier Gudmund Nordtun, som blir administrerende direktør i Glommen Mjøsen Skog SA ALLMA - skogbruksplan på nett: Android app (4.8 ★, 1,000+ downloads) → ALLMA-app'en er en kartapplikasjon som gir skogeier en digital skogbruksplan. Versjonen inneholder.. Mjøsen skog er nå i gang med å planlegge alt arbeidet. Laserskanning av skogen, slik vi skal gjøre på Hadeland denne gangen, gir både rimeligere og mer nøyaktige målinger av skogressursene enn sist Informasjonsmøte om ny skogbruksplan i Aurskog-Høland. Public · Hosted by Glommen Mjøsen Skog SA. clock. Wednesday, January 29, 2020 at 7:00 PM - 9:00 PM UTC+01. about 4 months ago. pin. Bråte skole, kultursalen. Show Map. Hide Map

 • Mautrechner frankreich.
 • Oberpfalzhalle schwandorf.
 • Verdens største vingespenn fugl.
 • Varslingsprøve 2017.
 • Vitesse ohz preise.
 • Stavanger bibliotek åpningstider.
 • Glutenfreie pizza bestellen leipzig.
 • Standesamt kufstein fotos.
 • Tanzschule gutmann galerie.
 • Jbl charge 3 pris.
 • Stadthaus bonn personalausweis.
 • Drottninggatan.
 • Gilde wienerpølser 1 3 kg.
 • Brudekjoler med armer.
 • Gymgrossisten uppsala.
 • Blodbanken trondheim telefon.
 • Mesopotansk kryssord.
 • Klub 77 schwerin öffnungszeiten.
 • Star wars yellow hex code.
 • Skihopper ol 2018.
 • Auto motor sport best cars 2018.
 • Ty bamse navn.
 • Netflix hannibal serie.
 • De fire temperamenter.
 • Eddie kaspbrak.
 • Utflod dagene før mensen.
 • Tots fifa 18.
 • Klatrepark grorud.
 • Legge til flere mail på mac.
 • Schwabo horb.
 • Folkehelseinstituttet mrsa veileder.
 • Lovoo deaktivieren.
 • Negativ venninne.
 • Glutenfreie pizza bestellen leipzig.
 • Banan kostyme barn.
 • Red astaire essens.
 • By med verdens lengste navn beijing.
 • Langt inni skogen dikt.
 • Solkrem barn 2018.
 • Sara klær.
 • Willingen sommerurlaub.