Home

Land som snakker engelsk

Engelsk tilhører den vestgermanske språkgruppen, og er det største germanske språket i dag, foran tysk, nederlandsk og nordiske språk. England ble i det 5. århundret erobret av anglere og saksere fra dagens Nord-Tyskland, som brakte med seg germanske språk.Blant de språklige slektningene på kontinentet står frisisk og nedertysk nærmest De som er interessert i hvilke land som snakker engelsk, tenker nesten ikke på hvilken konkurranse i Australia han hadde andre adverb. Det antas at under landingen av de første dommerne i Australia var det rundt 250 språk og 600 dialekter. I det første århundre gikk ca 80 nye ord inn i engelsk herfra Det engelske språket er ikke i fare for å bli utryddet når som helst snart, og det er heller ikke i fare for å miste stedet som et av verdens mest muntlige og globale språk. Nye ord kan komme og gå, men det engelske språket virker som om det vil være globalt sterkt inn i den fjerne fremtid. Land der engelsk er det primære språke

Hva Land Snakker engelsk som offisielt språk Engelsktalende reisende ville være lurt å vite hvilke land liste engelsk som offisielt språk . Ankommer på et nytt sted bare for å finne at flertallet av de innfødte snakker et annet språk kan gjøre selv den mest grunnleggende av transaksjoner ganske vanskelig Engelsk kan ikke være det offisielle språket i USA, men det er den mest utbredte språket i landet, med spansk som den nest vanligste språket. Hvordan engelsk ble en globalt språk Et globalt språk er en som snakkes av millioner av mennesker over hele kloden Den amerikanske regjeringen kan ikke erklære ett språk som offisielt, siden landet består av flere stater med indre selvstyre. Landets offisielle språk bestemmes av hvilket språk flertallet av statene har som offisielt språk; dette språket er engelsk både etter tradisjon og majoritet

At engelsk i dag er verdens mest utbredte språk, henger nøye sammen med opprettelsen og utbredelsen av det britiske koloniveldet. Omkring år 1600 ble språket bare snakket i England og Sørøst-Skottland, og antallet engelsktalende utgjorde bare cirka syv millioner mennesker Språkene i Afrika henviser ikke til en entydig språkgruppe.Afrika er et kontinent, og afrikanerne utgjør 12 prosent av menneskene i verden, men snakker over 30 prosent av språkene. Det er mellom 1 250 til 2 100 naturlig språk, en del beregninger oppgir over 3 000, i Afrika i flere store språkgrupper. De fleste av disse kan plasseres i en av fem store språkgrupper Engelsk som morsmål for større og mindre hvite befolkningsgrupper finnes ennå i land som Zimbabwe, Namibia, Zambia og Kenya. Som morsmål i en overveiende svart befolkning brukes engelsk ( West Indian Standard English ) særlig av folk med utdanning og i høyere samfunnslag på Jamaica og i andre deler av Karibia, mens flertallet her snakker kreolsk som morsmål

Engelsk er et språk som snakkes av mer enn en billion mennesker, inndelt i aksenter. Engelsk har blitt det mest snakte språket i hele verden, men hvorfor og hvordan? Mer en 402 millioner mennesker har engelsk som deres første språk, mens mellom 350 og 1000 millioner har engelsk som deres andre språk. Engelsk er et veldi Visste du at disse kjendiser faktisk snakker engelsk som andrespråk? Mange av dem ble født i andre land og lærte engelsk som barn. Klikk gjennom galleriet for å finne ut hvem disse. Rundt 1600 da språket bare ble snakket i England og sørøst i Skottland, var antallet engelskspråklige cirka syv millioner. Men i takt med at det britiske imperiet i århundrene som fulgte førte engelsk med seg til tallrike kolonier over alle deler av verden, blant annet i Asia og Afrika, eksploderte brukertallet Tysk («Deutsch», uttales [dɔʏtʃ]) er et vestgermansk språk som tales i Tyskland, Østerrike, Sveits, Luxembourg, Liechtenstein, samt deler av Belgia, Nederland, Frankrike, Italia og Danmark, og store minoriteter i Øst-Europa og andre land omkring i verden. Tysk er det største vestgermanske språket i Europa, og det nest største, etter engelsk på verdensbasis

Engelsk er det internasjonale språket. En og en halv milliard mennesker over hele verden snakker språket. Det er innfødt til 400-500 millioner i 12 land og en milliard-plus bruker engelsk som andrespråk 3. ENGELSK, OVER 360 MILLIONER MORSMÅL TALENDE . Selv om det er bare rangert som nummer tre, er engelsk fremdeles det mest innflytelsesrike språket i verden og har det største antall mennesker som snakker det som en andre, tredje eller fjerde språk. 2. SPANSK, OVER 405 MILLIONER MORSMÅL TALEND India kan språklig inndeles i to områder: det dravidiske kontinuum i Sør-India (delstatene Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala og Tamil Nadu) og det indoariske kontinuum, som omfatter resten av India samt Pakistan øst for Indus og Bangladesh. Et kontinuum er et område med flytende språkgrenser, slik at man ikke kan si hvor det ene språket slutter og hvor det neste begynner De aller fleste filippinere snakker mer enn ett språk. Angela på 17 år er et typisk eksempel på språkmektigheten som preger øyriket. Angela snakker cebuano som er språket på øya hun bor, hun snakker filippinsk og engelsk i skolen og når hun treffer folk fra andre steder på Filippinene

Engelsk - Wikipedi

Det engelske språket i USA, amerikansk-engelsk, American English, skiller seg til en viss grad fra britisk-engelsk, men forskjellen overbetones ofte.Særtrekkene er minst fremtredende i skriftspråket, mer markerte i talespråket. Noen av de karakteristiske trekkene ved amerikansk-engelsk går tilbake til de eldste kolonisters språk og gjenspeiler dels eldre tilstander i britisk-engelsk. Folk som planlegger å reise utenlands og snakker engelsk nesten alltid sikker på at de ikke vil ha problemer med å kommunisere med lokalbefolkningen. Oppfinnelsen av Internett i USA bidro også til å styrke posisjonen i det engelske språket i verden Som kolonister flest fant heller ikke de nordisktalende innbyggerne grunn til å overta språket i landet de kom til. — Et særdeles viktig, geografisk poeng i studien vår er at East Midland-området, der talemålet senere utvikler seg til moderne engelsk, sammenfaller med den tett befolkede, sørlige delen av Danelagen, sier professoren Fransk (fr. français fransk uttale: [fʁɑ̃.sɛ]) er et romansk språk med bakgrunn i latin som snakkes som førstespråk i Frankrike, regionen Romandie i Sveits, regionene Vallonia og Brussel i Belgia, fyrstedømmet Monaco, provinsen Québec og området Acadia i Canada, delstaten Louisiana i USA, og i flere andre samfunn.Som andrespråk er fransk også snakket i mange samfunn verden over.

Om det engelske språket. Over 350 millioner mennesker har engelsk som morsmål, inkludert 55 millioner i Storbritannia og mer enn 200 millioner i USA. Det er et offisielt språk i mer enn 50 land rundt omkring i verden. Det totale antall mennesker som kan snakke engelsk, inkludert de som snakker det som sitt andrespråk, er godt over en milliard Engelsk som morsmål er det mangfoldet av det engelske språket som snakkes av folk som ervervet engelsk som sitt første språk eller morsmål. Et bredt utvalg av land, som Australia, Belize, Canada, Jamaica, Storbritannia og USA, snakker engelsk som morsmål. Engelsk er et germansk sprog, der tales på de Britiske Øer, i Nordamerika, Australien, New Zealand og flere andre steder.Det er officielt sprog i flere afrikanske lande og i Sydasien. Det er desuden det mest udbredte internationale sprog (dog talmæssigt overhalet af mandarin). Engelsk er det tredjemest talte modersmål i verden med ca. 360 millioner brugere i 2010, kun overgået af mandarin.

Best om alle snakket engelsk? Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: Det hadde vært best om alle i verden hadde engelsk som morsmål? Ved Universitetet i Bergen koordineres et prosjekt som undersøker nordiske holdninger til moderne importord. Nå er meningsmålinger gjennomført i alle de nordiske land Barn som snakker engelsk Forskning viser at norske barn snakker stadig mer engelsk Er det norske språket i ferd med å gå ut på dato? FORETREKKER Å SNAKKE ENGELSK: Selv om de har norsk som morsmål, finner enkelte barn det lettere å snakke engelsk med hverandre. FOTO: NTB Scanpix Vis me 4. AMERIKANSK ENGELSK DROPPET ENKELT ORD. Noen ganger er det forskjeller i amerikansk engelsk som ikke gir noen mening for personer som snakker britisk engelsk - som når amerikanerne fjerner hele verb fra en setning. Når en amerikansk person forteller noen at de skal skrive et brev til dem, sier de: «I´ll write them» Lær om engelsktalende verden rundt, inkludert hvor mange mennesker snakker engelsk i dag, og hvor mange land har engelsk som morsmål

Fordi vi handler mer med de som snakker engelsk enn de som snakker kinesisk. Du skal ikke mer enn 20 år bak i tid før det var helt irrelevant om det var 1 eller 10 milliarder mennesker som snakker kinesisk -- det hadde uansett ikke vært noen grunn til å lære seg det siden bare en håndfull mennesker fra norge hadde noe med kinesere å gjøre Disse landene snakker best engelsk 26.12.2019. DEL. DEL. TWEET. DEL. (EF), undersøker data fra 2,3 millioner mennesker, som ikke har engelsk som morsmål, i 100 forskjellige land og regioner..

I mange land er det regjeringen, men de landene som snakker engelsk, mye mer. Ved å studere språket, må vi navigere landets navn på engelsk så godt som mulig, og hovedstedene i disse landene. Kunnskap om geografisk informasjon, samt visse kulturelle trekk og historiske fakta om noen engelsktalende land er et stort pluss for å kommunisere, fordi du vise din intelligens og profesjonalitet. The Inner Circle består av land hvor engelsk er det første eller det dominerende språket. Disse landene er Australia, Storbritannia, Canada, Irland, New Zealand, og USA. Også kalt kjerneengelsktalende land Britisk-engelsk (engelsk: British English) er et engelsk språk brukt i Storbritannia fra former for engelsk som er brukt andre steder i den engelsktalende verden. Britisk engelsk omfatter alle variasjonene av engelsk som er i bruk i Storbritannia, og til en viss grad det som ble snakket i det gamle britiske imperiet.Noen bruker også uttrykket videre, og inkluderer dermed andre former. Til tross for at Brasil er det eneste amerikanske landet som har portugisisk som sitt offisielle språk, og man regner i dag med at 51 % av den søramerikanske befolkningen snakker språket. portugisisk. De fleste språkkurs er basert på engelsk og er dermed vanskelig for de som har begrensede engelsk-kunnskaper Som du sikkert kjenner til, ble Amerika oppdaget av Columbus i 1492. Etter det var det flere europeiske land som koloniserte deler av det som i dag er USA. Storbritannia fikk mer og mer fotfeste fra 1600 og utover, og tok over stadig nye landområder. Britenes dominans er derfor årsaken til at man i dag prater (tilnærmet) engelsk i USA

Hvilke land snakker engelsk? Eksempler og historie - Språk

Noen engelske ord kan være vanskelig å stave. Sammen med uttale og grammatikk, er en av de største utfordringene for engelskspråklige elever, vokabular. Du sliter kanskje ikke med nye ord når du snakker, men når den tid kommer og du skal få dem ned på papir, blir dine staveevner satt på prøve.. Engelsk er ikke alltid det letteste språket når det kommer til å stave ord. Ulike. Det er kun to grunner til dette: Engelsk snakkes som morsmål og standarden er basert på TO lands språk. Det at det faktisk er et språk som blir snakket til dagelig fører til at det forandrer form over tid. Det at to land står for standarden kan føre til at man da ikke klarer å bestemme seg for hvilken som er riktigst Som du sier; skal man si flytende bør man snakke språket veldig godt, nærmest som en innfødt. Jeg er relativt dyktig i engelsk, og kan både snakke og forstå engelsk på en relativt høyt nivå. Bruker uansett ikke mer enn Veldig godt om jeg skal beskrive mitt nivå i engelsk

I den ytre sirkelen havnet land som har engelsk som offisielt andrespråk, ofte som følge av kolonialisme, for eksempel India, Nigeria og Singapore. I disse landene har engelsk over lengre tid blitt påvirket av ett eller flere lokale språk slik at det har utviklet seg forholdsvis gjenkjennbare og etablerte andrespråksengelsker, for eksempel indisk-engelsk og nigeriansk-engelsk Her er 20 engelske idiomer som alle burde vite: Under the weather ; What does it Bli kvitt din utenlandske aksent når du snakker engelsk: 5 enkle tips . 3 minutters lesning . Lær japansk hjemme med I dag er det studenter fra mer enn 100 forskjellige land som studerer ett av 9 språk på EF's 50 International Language Campuses i 19.

Fransk skiller seg ut blant de romanske språkene, særlig når det gjelder den lydlige siden.Middelalderens fransk må ha hatt sterk ordaksent, som har ført til bortfall av ubetonte vokaler. Selv om det meste av det gamle ordforrådet er av latinsk opprinnelse, har dette bortfallet gjort ordene mindre lette å gjenkjenne Dette gjorde at mange som voksne senere syntes det var ubehagelig å snakke sitt eget språk. - Hvis du lenge nok får høre at din kultur og ditt språk ikke er noe verdt, begynner det å sette seg, sier Berthelin. Samtidig ble engelsk nødvendig for å lykkes i storsamfunnet. Du kan se en sammenheng her med hendelser i vårt eget land Eller snakker du surt på engelsk til alle som prøver å hjelpe deg? Ved middagsbordet snakket vi om deg, om at du mangler folkeskikk, og at din oppførsel kanskje var et eksempel på rasisme. Jeg velger å tro at du var fordomsfull og hadde en dårlig dag. Jeg er norsk, snakker norsk, og jeg prøvde bare å hjelpe Å snakke engelsk ble raskt en sterk vane, når man nesten ikke snakket norsk for å inkluder alle. Selv om alle utvekslingstudentene har flyttet ut, hender det vi fortsatt opplever å ha fulle samtaler på engelsk, uten å tenke over det. Oftest en 50/50 hybrid. Naturlig for oss, men kan se at det er irriterende for andre

Engelsktalende Land 2020 - Ripley Believe

 1. I et lite land som Norge er det viktig for våre relasjoner til resten av Europa, og resten av verden, at flere av oss kan snakke flere språk enn norsk og engelsk
 2. Det er flere som kan Kinesisk enn Engelsk, hvertfall vist tallene postet lenger oppe er riktig, da Kina's populasjon alene er mye mer enn 1 milliard. Men siden Engelsk er snakket i alle verdens hjørner, mens Kinesisk kun er snakket i Kina, vil jeg si Engelsk er mye bedre å kunne
 3. På engelsk brukes ulike ord som indigenous, native og aborigine om urfolk. På engelsk har ordene blitt brukt lenge. Blant urfolkene i engelskspråklige land er for eksempel den australske urbefolkninga (aboriginer/First Australians), urbefolkninga på New Zealand (maorier), den sør- og nordamerikanske urbefolkninga (indianere), og urbefolkninga i Alaska, Canada og Grønland (inuitter)
 4. I læreplanen presenteres engelsk som et verdensspråk vi trenger i møte med mennesker fra andre land. Samtidig skal lærere sørge for at elevene bruker «sentrale mønstre for uttale»
 5. BEST I VERDEN: Vi må tilbake til 2011 for at Norge var det aller beste landet i verden på å snakke engelsk som andrespråk. Nå er vi lenger ned på lista. Foto: Shutterstock. Norge var best før, men nå er det her de snakker best engelsk. Vi blir slått av våre naboer

Hva Land Snakker engelsk som offisielt språ

Engelsk er i dag i vanlig bruk i så mange land at noen tror det vil bli offer for sin egen suksess og utvikle seg til ulike regionale varianter, som latin i sin tid. I vårt eget land er de unge i ferd med å bli tospråklige - som med Ola fra Sandefjord går det på engelsk og norsk Jeg tror at for mange nordmenn som snakker engelsk vil den grammatiske kompetansen være betydelig bedre enn den pragmatiske. Det er selvfølgelig også noen unntak. Det er liten tvil om at det var den grammatiske kompetansen til Nils Arne Eggen som var mangelfull da han uttalte «It's hope in a hanging snore» før Champions League-kampen mot Celtic i 2001, men for de fleste nordmenn er. 1. Bruker engelsk hver eneste dag, i kommunikasjon med folk fra andre land, ved bruk av internett/datamaskiner, filmtitting osv. 2. Har et positivt forhold til engelsk, nesten som om det skulle være morsmålet mitt. Jeg kunne ikke fungert på samme måte som nå uten engelsk. 3

Hva land har engelsk som offisielt språk

 1. Det er ikke bare elever som ikke er flinke i engelsk som synes det er skummelt å snakke høyt foran andre. De som er flinke, er også redd for å si noe feil. Om du ikke forstår en beskjed. Om læreren gir klassen en beskjed på engelsk og eleven ikke forstå hva som blir sagt, gjør også det at elever blir veldig stresset
 2. 7. Tom Hiddleston - engelsk, spansk, fransk og gresk. Tom Hiddleston har verdens mest perfekte engelske aksent. Ryktet sier det at Tom kan snakke ni forskjellige språk, men han er bare flytende i fire av dem: engelsk, spansk, fransk og gresk
 3. erende språket i land som Storbritannia, USA, Australia og New Zealand, men også i land som India og Nigeria har engelsk sterkt språklig fotfeste i befolkningen
 4. Lær å snakke flytende engelsk. Som barn var det denne måten du lærte på, og det er i grunnen den samme metoden som fungerer best, også for voksne.» Etterspurt tilbu
 5. Sjekk morsmål oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på morsmål oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk
 6. I aldersgruppene som deltok, gjorde de mellom 30 og 35 år det best. Resultatene var langt dårligere blant de yngste. Mer dubbing — Man skulle tro at de som nettopp hadde kommet ut fra videregående skole gjorde det best, men det gjorde de ikke. Det er aldersgruppen 30 år som snakker best engelsk, sier Davidsen

Liste over offisielle språk - Wikipedi

 1. I flere europeiske land dubbes alle utenlandske filmer og TV-serier. Lydsporet spilles inn i helt ny versjon. Noen andre enn original-skuespillerne snakker for eksempel tysk, spansk eller italiensk - og forsøker som best de kan å snakke i takt som skuespillernes leppebevegelser
 2. Selv om engelsk helt klart er det språket som forsyner norsk med flest nye slangord, må man likevel kunne si at frykten for at norske ungdommer snart bare snakker engelsk, ser ut til å være betydelig overdrevet
 3. Bruke engelsk så ofte som mulig er nøkkelen til å lære å snakke engelsk godt.Bli med engelsk læring samfunn på nettet for å øve snakker engelsk med andre ved hjelp av videochatting programvare. Bli med lokale klubber som fokuserer på å snakke engelsk, snakke med turister og gi dem en hjelpende hånd
 4. For seks år siden toppet vi lista. Nå slår dansker og svensker oss i engelsk But, but, it is not only, only. IKKE LENGER BEST I TEST: Vi nordmenn liker ikke å bli slått av gode naboer i noe.
 5. snakke oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk
 6. ert av en skamfull underlegenhetsfølelse

Hvordan ble engelsk et verdensspråk? illvit

Språk i Afrika - Wikipedi

Nå har kineserne passert russerne og flere europeiske land«GG», «Skins» og «Noob»: Som gresk for voksne, men helt

engelsk - Store norske leksiko

«Er det i det hele tatt noen her i butikken som snakker norsk?», spurte jeg på engelsk. en kafé eller en restaurant i vårt eget land, tar vi det for gitt at det er vi som skal snakke engelsk Det kan være vanskelig å få elevene til å snakke engelsk i klasserommet. Men, med denne måten opplever jeg engasjerte elever som bruker språket for alt det er verdt. Opplegget passer kanskje best for elever på ungdomstrinnet. Med litt tilpasning kan man nok bruke det på de øverste barnetrinnene også. Du kan bruke dette p

ENGELSK - spredd over hele verden røysta1

Engelsk er et språk vi har rundt oss til enhver tid. Det er et språk som dominerer Internett og andre medier. Grunnet globalisering blir det norske språket stadig påvirket av engelske låneord. Det er store fordeler ved å kunne snakke engelsk Oversettelse for 'land' i den norsk-engelske ordboken og mange andre engelske oversettelser - helt gratis Det er da det blir klart at til tross for at et annet offisielt språk, engelsk var overalt i Skandinavia, og dette er nettopp grunnen skandinaver snakket engelsk slik de gjør. Help to correct Veien til å anskaffe et fremmedspråk til et høyt nivå innebærer alltid mye eksponering og samspill - noe skandinaviske land har omfavnet, men dessverre Italia har ikke Mange snakker engelsk, særlig i hovedstaden Sarajevo. Tysk snakkes også av relativt mange. Sarajevo preges av sin multikulturelle historie og identitet. Moskeer og så vel ortodokse som katolske kirker preger bybildet. Bosnia-Hercegovina er et multietnisk samfunn, og ett av få land i Europa som har en muslimsk befolkningsmajoritet

Kjendiser som har engelsk som sitt andresprå

Innsikt i historie gir innsikt i språk. Selve bærebjelken i boka er den historiske utviklingen av engelsk, og de tre hovedkapitlene tar for seg gammelengelsk, som ble snakket fram til 1100, middelengelsk, som varte til rundt år 1500 og moderne engelsk, som snakkes i dag Jeg valgte å lese alt jeg kom over av engelsk litteratur - og se britiske filmer/tv-serier, spesielt de eldre seriene fra 70- og 80-tallet, med skuespillere som Paul Eddington, Penelope Keith m.fl for å lære meg måten å snakke på (det har jo ikke bare med aksent å gjøre, men ord og uttrykk, måter å bygge opp språk på m.m) Engelske ord og uttrykk. Engelsk er det språket som påvirker norsk mest. Uttrykk som å chille, joine og chatte forekommer hyppig i ungdomspraten. Det er heller ikke vanskelig å se hvor uttrykk som Han ruler! eller Den boka suger! stammer fra. Det er ikke fullt så vanlig at voksne bruker slike ord og uttrykk

Færøyene lager sin egen «Google Translate» | Dfly

Hvorfor snakkes det stort sett engelsk? illvit

Innimellom spurte jeg hvordan det gikk med gutten som snakket og litt på engelsk med ble de sterkere og klokere av å være i dette underlige fellesskapet av utenforskap i et nytt land Norge blir stadig mer mangfoldig og internasjonalt. Jobb-arrangementer må ta hensyn til dette. Derfor er stadig flere på jakt etter foredragsholdere som snakker engelsk. Her er 10 gode og engelsktalende foredragsholdere fra Talerlisten. Josh Stinton - holder inspirerende foredrag om «growth mindset» Josh Stinton (38) er fra USA, men har etter 14 år i Australia [ Etter at engelsk fordypning ble introdusert som fag i 1997, har det vært lite forsket på. Den eneste studien som finnes, så vidt jeg vet, som blant annet har tatt for seg faget engelsk fordypning, er en studie utført av Bakken og Dæhlen (2011)

20 ting du ikke visste om Norge - Side3

Tysk - Wikipedi

- Ungdommene har mye i språket som har kommet fra engelsk. Og så sier de ofte «ja, ikke sant», legger Lilleeng til. - Men når de snakker med besteforeldre så tror jeg de tar seg litt. Språkrådet er bekymret for at mange opplever en betjening som kun snakker engelsk på norske restauranter og kafeer. En fersk studie viser at annenhver nordmann har opplevd dette det siste året Oxford-engelsk eller en standard amerikansk-engelsk blir gjerne sett på som mål for den som skal lære seg å snakke engelsk i Norge, men dette er ikke nødvendigvis de mest forståelige formene for engelsk. Og læreplanen gir heller ingen klar beskjed om hva slags engelsk elever bør sikte mot

Land, snakke på engelsk - ENLIZZ

De britiske koloniherrene er for lengst borte fra det sørlige Asia, men språket deres lever videre. Engelsken blomstrer i India, og har livskraft nok til å skape strid også i Pakistan Bare logg deg inn fra hvor som helst med en Internett-tilkobling, og delta i ditt virtuelle klasserom. Hvis du foretrekker det, kan du også velge å ha timer over telefon og lære engelsk mens du snakker til en instruktør som snakker morsmålet - når som helst og hvor som helst i verden Hei Da jeg i dag satte meg for å filme en video til dere kom jeg til å tenke på det, Er det bare norske som ser på videoene mine?. Jeg gikk derfor inn på youtube kanalen min og lette litt rundt for å se etter svar og til slutt fant jeg det. Den største dele som ser videoen mine er selfvølgelig n Flerspråklige strategier i engelsk skriveundervisning Fagartikkel: Læreplanens overordnede del fastslår at det kan være verdifullt for elever å bruke flerspråklighet som ressurs i skolen. En god begynnelse kan være å finne ut hvilke språk dine elever kan, ut over norsk og engelsk

Skogbrann, Norsk | Norsk språk er avgjørende for å forståGalapagos – Ecuador!!! | Travel with usNasro (33) stortrives i jobben ved voksenopplæringen

Flerspråklige stater. På samfunnsnivå snakker vi om flerspråklige stater når det fins to eller flere offisielle språk. Canada er et eksempel på en flerspråklig stat, med fransk og engelsk som sidestilte språk Han snakket amerikansk-engelsk, og alle ble fristet til å «øve» engelsken sin med ham. Derfor, selv om han bor i Norge, har han i årene etter endt kurs blitt dårligere i norsk. I sytten år har han prøvd å snakke norsk i butikker, med venner, med kolleger, men ytterst få har hatt tålmodighet nok til å snakke norsk med en som er så flink i engelsk En hindi talende og en urdu talende kan uten problemer kommunisere med hverandre så lenge man ikke snakker ''ren'' urdu eller hindi. Urdu blir hovedsaklig snakket i India og Pakistan. Arabisk blir snakket i over 20 land, omtrent 200 millioner mennesker har det som første språk og det er vel noen titalls millioner som har det som andre språk Vi kommer tett innpå engelsktalende ungdommer som snakker om temaer de er opptatt av, og som er relevante også for ungdom i Norge. Filmene viser forskjellige varianter av engelsk, og det er stor variasjon i oppgavene tilknyttet filmene. Oppgavene er enkle å differensiere slik at elever på ulike nivåer kan arbeide med samme stoff

 • Holdbarhet tia maria.
 • Vhs wiesbaden sport.
 • Balance hofheim.
 • Avtagbare sprosser.
 • Hessenschau live.
 • Norangsdalen kart.
 • Citti park lübeck lübeck.
 • Abstrakte kunst berühmte künstler.
 • Wsg freie wohnungen linz.
 • Dyshidrose remede grand mere.
 • Wertstoffhof höfen.
 • Parentkit.
 • Samferdselsetaten oslo.
 • Toyota land cruiser ausstattungsvarianten.
 • Mona lisa value.
 • Halden teaterskole.
 • Toyota land cruiser ausstattungsvarianten.
 • Hvorfor er man trygg i pillefri uke.
 • Always on my mind chords piano.
 • Frokost tv programledere.
 • Porsche cayman s schwachstellen.
 • Herr der ringe tote schauspieler.
 • Ark kongsberg.
 • Kosthold kryssord.
 • The body shop aloe gentle facial wash.
 • Seksjonsnummer leilighetsnummer.
 • Winkels open in freiburg op zondag.
 • Cc cowboys trondheim 2017.
 • Tropical bear.
 • Fraværsgrense geografi.
 • Bosch induksjonstopp feil.
 • Kinesisk visdomsord.
 • Franziskanerkirche salzburg.
 • Sehenswerte städte deutschland.
 • Krka national park.
 • Imagenes hondureñas.
 • Muslimsk tideräkning konvertering.
 • Wir schaffen das 2015.
 • Bnl statistikk.
 • Wag trofaiach.
 • Tanzkurs schärding.