Home

Fransk grunnlov

Den Grunnloven av 1793 ( fransk: Acte constitutionnel du 24 juin 1793), også kjent som Grunnloven of the Year jeg eller Montagnard Grunnloven, var den andre grunnloven ratifisert for bruk i løpet av franske revolusjonen under første republikk.Designet av Montagnards, hovedsakelig Maximilien Robespierre og Louis Saint-Just, og var ment å erstatte den utdaterte grunnloven fra 1791 Sett fra dagens ståsted var Grunnloven mer moderne enn Napoleons grunnlover, men ikke dermed sagt bedre. Napoleons konstitusjoner var liberale for sin tid og dessuten tilpasset andre samfunnsforhold. De nye rettighetene. Den franske revolusjonen hadde i første rekke vært nettopp det - en fransk revolusjon Fransk grunnlov av 1791. Originaltittel (på fransk) Constitution française du 3. september 1791: Den kortvarige franske grunnloven i 1791 var den første skriftlige grunnloven i Frankrike, opprettet etter sammenbruddet av det absolutte monarkiet til Ancien Régime

Den franske revolusjon betegner de store sosiale og politiske omveltningene i Frankrike i perioden 1789-1799. Året 1789 markerer det første viktige vendepunktet under revolusjonen. 14. juli dette året brøt det ut masseopprør i Paris og fengselet Bastillen ble stormet. Perioden 1787-1789 kalles gjerne førrevolusjonen, men langsiktige årsaker til revolusjonen strekker seg naturligvis. Det eneste offisielle språket i Frankrike er fransk. I tillegg finnes betydelige språklige minoriteter innenfor Frankrikes grenser. Flere av minoritetsspråkene er anerkjent i den franske grunnloven, men fransk språkpolitikk har tradisjonelt handlet om å styrke franskens posisjon. Grunnlovens internasjonale forbilder. Mot slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet dukket det opp en rekke moderne, demokratiske konstitusjoner i den vestlige verden. Én av dem var den norske, som var sterkt inspirert av blant annet den amerikanske og den franske grunnloven Grunnloven er påvirket av blant annet den franske og den amerikanske forfatning. Blant de grunnleggende statsrettslige prinsippene Grunnloven bygger på, er folkesuverenitetsprinsippet og maktfordelingsprinsippet.Også læren om grunnleggende menneskerettigheter har satt preg på Grunnloven, både i dens opprinnelige form og senere tilføyelser. Se nedenfor om Menneskerettighetsutvalgets. Den franske nasjonalforsamlinga sprang ut av stenderforsamlinga som åpna i Versailles 5. mai 1789. Etter at tredjestandens forslag om at alle deputerte skulle ha én stemme uansett stand var blitt tilbakevist av kongen , konstituerte tredjestanden seg 17. juni som landets nasjonalforsamling, og inviterte deputerte fra de privilegerte stendene til å slutte seg til enkeltvis

Grunnlov er en lov som inneholder grunnleggende regler om et lands statsform og politiske system og regulerer særlig viktige sider ved hvordan det politiske systemet fungerer. Grunnlover betraktes som lover av en «høyere orden». De skal skape stabilitet og forutsigbarhet i statsstyret og også regulere den måten vanlige lover vedtas og endres på Grunnloven § 10 (§ 12 i 17. mai-versjonen) sa at «Kongens Kroning og Salving skeer, efterat han er bleven myndig, i Trondhjems Domkirke, paa den Tid og med de Ceremonier, Han selv fastsætter.» Men til tross for grunnlovspåbudet ble bare 3 av de 6 kongene på 1800-tallet kronet Frankrike (fransk: France), offisielt Republikken Frankrike (fransk: République française) er et land i Vest-Europa, i tillegg til en samling øyer og territorier i andre verdensdeler.Frankrike strekker seg i Europa fra Middelhavet til Nordsjøen, og fra Rhinen til Atlanterhavet.Landet grenser i Europa til Andorra, Belgia, Italia, Luxembourg, Monaco, Spania, Sveits og Tyskland - samt, via. Både Norges 1814-grunnlov og andre nye grunnlover som ble vedtatt fra slutten av 1700-tallet og fram til 1814 var sånn sett revolusjonære. Den franske revolusjonen påvirket Eidsvollsmennene. Men påvirkningen kom også fra USA, fra Storbritannia og fra Danmark

Miljøet inn i fransk grunnlov. Mange har hørt om den franske revolusjonens menneskerettighetserklæring fra 1789. Ikke like mange har hørt om miljø-charteret fra 2004. Men om president Jacques Chirac får det som han vil, kommer de to i fremtiden til å figurere side om side i fortalen til den franske grunnloven En «moderne» grunnlov. Hovedprinsippene i Grunnloven bygde stort sett på de samme ideene som lå til grunn for blant andre den amerikanske uavhengighetserklæringen (1776) og konstitusjonen (1787) og de franske forfatningene (1791, 1793, 1795): Folkesuverenitetsprinsippet, maktfordelingsprinsippet og borgerrettighetene Danmarks grunnlov (offisielt dansk navn: Danmarks Riges Grundlov) ble underskrevet i sin opprinnelige form 5. juni 1849 av Frederik 7. Ideen om maktens atskillelse blev først fremsatt av den franske filosofen Montesquieu i den berømt boken De l'esprit de lois fra 1748

Fransk grunnlov av 1793 - French Constitution of 1793

Kongeriket Norges Grunnlov danner sammen med konstitusjonell sedvanerett Norges forfatningsrett. Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge.Det betyr at andre bestemmelser som kommer i strid med den, må vike etter lex superior-prinsippet.Grunnloven inneholder bestemmelser om statsformen, om menneskerettigheter, om den lovgivende makt (), den utøvende makt (Kongen i statsråd) og den. I 1814 fikk Norge egen grunnlov og gikk fra å være en del av den dansk-norske «helstat» til en union med Sverige. I den nye unionen fikk Norge status som en egen stat, men hadde felles konge med Sverige. Før 1814 hadde Norge vært knyttet sammen med Danmark siden 1380. Etter eneveldets innføring i 1660 hadde i prinsippet all makt over Danmark-Norge ligget hos den dansk-norske kongen i.

Grunnlover i Europa 1789-1814 - Norgeshistori

Sjekk USAs grunnlov oversettelser til Fransk. Se gjennom eksempler på USAs grunnlov oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk 56% av nasjonalforsamlingen er kvinner, som er fantastisk, det står nå også i deres grunnlov, at det ikke er tillat å si Hutu eller Tutsi. Fifty-six percent of the parliamentarians are women, which is fantastic, and there's also within the national constitution now, you're actually not allowed to say Hutu or Tutsi Bakgrunnen for revolusjonen Ludvig 16. ble kronet til konge av Frankrike i 1774. Han var ved sin innsettelse en populær skikkelse i Frankrike og det er ikke usannsynlig at mange hadde store forhåpninger til ham som konge. Han var en tilhenger av det opplyste enevelde og innførte små glimt av r

Fransk grunnlov av 1791 - French Constitution of 1791

 1. Den franske revolusjon - Store norske leksiko
 2. Språk i Frankrike - Store norske leksiko
 3. Grunnlovens internasjonale forbilder - Eidsvoll 181
 4. Grunnloven - Store norske leksiko

Frankrikes nasjonalforsamling - Wikipedi

File:La Constitution de 1791

Grunnloven vår kom på tampen av revolusjonenes ti

 1. Miljøet inn i fransk grunnlov - Bellona
 2. Eidsvoll og Grunnloven 1814 - stortinget
 3. Danmarks grunnlov - Wikipedi

USAs grunnlov - Wikipedi

 1. Menneskeretter i standssamfunnet - Norgeshistori
 2. Den amerikanske grunnloven - Wikipedi
 3. Historie - Opplysningstiden III Den franske revolusjon
 4. Norges Grunnlov - Wikipedi
EU - Landingsside | NUPISekundærkilden: Norge får grunnlovGrevskapet Flandern – Wikipedia
 • Kasbah playa del ingles.
 • Resultantkraft formel.
 • Vondt i rotfylt tann med krone.
 • Wochenmarkt hennef.
 • Runescape old school.
 • Hochzeitssängerin trier.
 • Hvad er der i spanien.
 • Billig fotturer i alpene.
 • Marin leire.
 • Praktikant ambassade berlin.
 • Hva er en rasist.
 • Abenteuerspielplatz harburg.
 • Western colt.
 • Oppbevaring klær pose.
 • Gravminne kryssord.
 • Nageldesign french 2017.
 • Verdens beste carbonara.
 • Begravelse kongsvinger.
 • The best free pc game.
 • Grunnstamme b9.
 • Timberland herre.
 • Kommunestyremøte verdal.
 • Kampa 2018.
 • Duraluminium.
 • Hva betyr skål.
 • Gregs tagebuch böse falle film.
 • Gressfrø med kløver.
 • Babybjørn bæresele skadelig.
 • Adobe programs.
 • Alter kleiderschrank berlin.
 • Dating thai lady.
 • Elektriker nes.
 • Penkenbahn neu.
 • Se berlinmuren.
 • Stadt gladbeck stellenangebote erzieherin.
 • Bolig fjellhamar.
 • Jakthund fugl.
 • Overtid og nattillegg.
 • Suits episode liste.
 • Brandenburg karte.
 • Åpningstider hadelands glassverk.