Home

Fraværsgrense geografi

Hovedproblemet er dårlig motivasjon, og konsekvensen er skulk. En fraværsgrense vil skjerpe skulken, men garantert ikke motivere noen. 2. Jeg var borte 3 av de 27 timene vi hadde i geografi det semesteret, som ga meg 11 prosent fravær. Jeg fikk sekser i halvårsvurderingen,. Rektorer: Ny fraværsgrense fører til mindre fravær, men mer byråkrati; Andrea (16): I geografi har vi kun én time i uken, og etter kun én time fravær nærmer vi oss 10 prosent fravær. Har politikerne tenkt på dette? Har de noen gang vurdert å ha forskjellig grense i hvert enkelt fag,. Fra og med skoleåret 2016-2017 ønsker Høyre og kunnskapsminister Røe Isaksen å innføre en fraværsgrense på ti prosent. Tanken er å hindre skulk, Første halvår i første klasse har du 28 timer geografi. Den nye . regelen fører da til at dersom man er borte i tre av disse, så får man ikke karakter i faget Kommet over fraværgrensa i geografi, gjelder det 2. semester? 20.11.2019 2019 Skolehverdag Teller 1 semester like mye som andre? 02.10.2017 2017 Utdanning Kommer jeg over 10 % fraværsgrense med tre dagers fravær? 26.04.2017 2017 Skolehverda Fraværsgrense på 15 prosent for noen få. Rektor kan avgjøre om elever i en vanskelig livssituasjon skal få karakter hvis de har udokumentert fravær på under 15 prosent. Dette vil kun gjelde noen få elever, og årsaken til fraværet vil være avgjørende. Rektor kan ikke godta fravær over 15 prosent

Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî Geografi (2020) er et læreverk som engasjerer elevene til utforsking av sammenhenger. Kunnskap om klima og det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling er med som et perspektiv i alle kapitlene. Lærebok og digitale ressurser er skrevet og utviklet til læreplanen for geografi (LK20)

Geografi er vitenskapen om hvordan jordas ytre ser ut og hvorfor den ser slik ut, og som setter dette i relasjon til hvordan menneskelig aktivitet påvirker og påvirkes av jorda. Ordet geografi kommer fra gresk γη (ge) eller γεια (geia) som betyr «jord» og «jordsmonn» og γραφειν (grafein), med betydningen «å skrive» eller «å beskrive» Udir har ansvar for barnehager, grunnskoler og videregående opplæring. Her kan du finne rammeplan, læreplaner, eksamensinformasjon med mer GEOGRAFI: Det er store forskjeller i fravær mellom Oslo og Sogn og Fjordane. Foto: Utdanningsdirektoratet. Da fraværsgrensen ble innført, ble den møtt med et ramaskrik fra elevorganisasjoner,. Å finne variert undervisningsmateriale i geografi kan være en utfordring. Dette nettstedet er designet for elever og lærere for å gjøre det enkelt å finne interessante, aktuelle, eller supplerende materiale. For å søke etter stedspesifikke poster, eller land, kan du ganske enkelt bla i dette interaktive kartet.For å søke etter tematiske innlegg, klikker du her (organisert av APHG.

En fraværsgrense kan være i strid med Opplæringsloven og tilslører uansett skolens ansvar for utvikling. 3. Elevene er sterkt imot, sist manifestert ved sist ukes streik i regi av Elevorganisasjonen 4. Geografi (1) Gjesteblogg (181) Global Teacher Prize (1). Som geograf undersøker du sammenhengen mellom mennesker, samfunn og natur. Geografer kan jobbe med mye forskjellig, som for eksempel arealplanlegging, miljøforvaltning, regional utvikling og samferdsel Årsakene til fravær kan være mange. Vi i AUF mener at løsningen ligger i bedre dialog mellom skole, foresatte og elev. En fraværsgrense vil i verste fall føre til at de som sliter mest blir skjøvet ut av skolen. Det er ikke holdbart. Første halvår i første klasse har elevene 28 timer geografi Velkommen til nettstedet Geografi (2013) Klikk på «Velg kapittel», og du er i gang! Fra kapittelsidene velger du oppgaver og andre nettressurser til kapitlet. Her er forklaring av sentrale begreper i kapitlet, bildeserier, sammendrag av kapitlet, lydfiler med lærebokteksten og pedagogiske animasjoner som forklarer geografiske prosesser Geografi er fleksibel hva angår valg av metode og teori, og gir mange ulike jobbmuligheter. Peter Andersen, førsteamanuensis miljø- og utviklingsgeografi Interessert i naturen - Grunnen til at jeg valgte å studere geografi var fordi jeg alltid har vært interessert i naturen, og geografi betyr læren om jorden, så det passet meg perfekt

Fem grunner til å droppe fraværsgrensen Anniken Willman (17

Fjellkjedene er av betydelig yngre struktur enn platåene, og er foldet opp i tertiær. De omfatter Pyreneene på grensen mot Spania, og Alpene på grensen mot Sveits og Italia.. Pyreneene danner en rettlinjet fjellkjede fra Atlanterhavet til Middelhavet.Sentralt i kjeden går en kjerne av krystallinske bergarter, mange steder gjennomsatt av magmatiske bergarter, særlig i vest Fraværsgrensen, det rene vanvidd Innføringen av fraværsgrensen ble blant annet begrunnet med at lærerne ønsket den. Det er åpenbart at det var feil Geografi er et fag og en vitenskap som beskriver og analyserer fenomener på jordoverflaten, særlig ulikheter fra område til område.Både som fag og vitenskap har geografien et vidt omfang, og grensene mot en rekke nabovitenskaper er uskarpe. Det karakteristiske for geografien er den romlige (territorielle, regionale, areelle) innfallsvinkelen og arbeidsmåten Fraværsgrense for å få vurdering I en spørreundersøkelse blant Norsk Lektorlags medlemmer i undervisningsstillinger fra oktober 2014 oppga 57 prosent at de har følt seg presset til å sette standpunktkarakterer når de selv mente de ikke hadde grunnlag, på grunn av stort fravær hos eleven Fraværsgrense og annet talltull. Den eneste jeg fikk karakter av var rektoren på skolen i geografi - han nektet ¨gjøre noe så dumt sa han. De aller fleste klarer seg bra med den nye fraværsregelen, men for de som ikke vil gjøre det er dette tragisk og alvorlig

Geografi er et læreverk der både boka og nettstedet er gode kunnskailder og læringsverktøy for elevene. Siste oppdaterte utgave er fra april 2018. Læreverket Geografi har en systematisk struktur som gir oversikt, og teksten er lett å lese. Det er gode grafiske illustrasjoner og et rikt bildeutvalg som støtter elevene i lesingen av teksten Fraværsgrense vil ramme nordnorsk ungdom Torbjørn Røe Isaksens forslag om å innføre en 10 % fraværsgrense i videregående skole vil ha store konsekvenser for elever i hele landet Færrest timer har eksempelvis gym og geografi, begge med 56 klokketimer i året. Med en fraværsgrense på 10 % tas det dermed høyde for at elever med for eksempel forkjølelse eller annet kortvarig sykefravær kan være borte uten at det er nødvendig med sykemelding Disse 10% er tilsvarende egenmeldinger i arbeidslivet. De berømte eksemplene gym og geografi, er to fag mange bare har en dag i uken. Dette gjør at man fort kan treffe grensen når man er vekke en dag man har et av de fagene. Begge disse fagene er totalt 56 timer gjennom hele året. 10% av 56 er 5,6

Fraværsgrensen: Slik svarte kunnskapsministeren på

Slakter forslag om fraværsgrense. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil innføre en fraværsgrense i skolen. Dette reagerer Elevorganisasjonen i Troms på. Stian Lindstad Bersvendsen Foto: Jan-Erik Bergstad, Folkebladet. nyheter>> Publisert: 22. • Geografi - Kan trekkes ut til muntlig eksamen fraværsgrense i videregående skole. Alt fravær skal telle med, men noe fravær kan etter dokumentasjon unntas ved beregning av fraværsprosenten i fag. Den nye fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag Da jeg var ung og gikk på skole, bl.a. i 1999, hadde vi også fraværsgrense. Var man borte mer enn, jeg tror det var 20 % av tiden, fikk man ikke karakterer. Om man ellers var flink, møtte til prøvene eller hadde andre problemer, spilte ingen rolle - man fikk ikke karakterer og mistet muligheten ti 10 % fraværsgrense fra 2016. Inntak etter geografi, hvor søkerne må søke og tas inn til skolen som ligger nærmest der de bor. Inntak etter geografi, hvor søkerne har rett til å gå på nærskole, men med mulighet til å søke andre skoler innenfor fylket. 16.09.2019

Tidens Krav - Nei til fraværsgrens

 1. Elever til streik mot ny fraværsregel Sosialistisk Ungdom i Hordaland oppfordrer elever på videregående skoler til å holde seg hjemme i protest mot at regjeringen innfører en fraværsgrense på 10 prosent fra høsten
 2. Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skol
 3. isteren sier: Har du valgt å ta en plass på videregående, må du møte opp. Oppmøteplikten er 100 prosent. Det er skulk vi vil ha slutt på. Ordningen er ikke ment til å straffe syke eleve

10 % fraværsgrense per semester eller hele året

Det er greit at det skal være en fraværsgrense på 10%, men det er faktisk ikke alle som lærer best på skolen. Om denne fraværsgrensen faktisk innføres burde det være åpent for tilrettelegging for de elevene som faktisk ikke klarer å prestere like bra på skolen som det de klarer å få til hjemme Studiestart 2020. Vi gleder oss veldig til å ønske våre nye studenter velkommen til årets studiestart. Vi vil at alle skal få en så fin start som mulig, og bli en del av det flotte studentmiljøet vi har her på NTNU

Går imot fraværsgrense for elever. Har du mer enn ti prosent fravær i et fag, mister du karakter i faget. Elevrådslederen på Katta mener dette vil gå utover en sårbar gruppe elever. - I et fag som geografi har vi en ukentlig dobbelttime og 56 timer i året 2 ST - Vg1 Fag Årstimer Kroppsøving 56 Norsk 112 Fr. språk 112 Matematikk 140 Naturfag 140 Samfunnsfag 84 Geografi 56 Engelsk 140 ST - Vg2 Fag Årstime Regjeringen innfører fra og med kommende skoleår, en fraværsgrense på ti prosent udokumentert fravær i hvert fag. - I faget geografi, skal det for eksempel kun seks fraværstimer til før du stryker. Hvis du blir syk er det første du må gjøre, å gå direkte til legen Er man så uheldig å forsove seg på en blokkdag — som er blitt ganske vanlig å ha - er 10 prosent av et fag nesten ingenting. Eksempelvis har en VG1-elev 27 timer geografi i første termin. Forsover du deg 2 klokketimer (2,7 skoletimer), er du dermed oppe i 10 prosent fravær i geografi

Velkommen til Viken fylkeskommune. Her finner du informasjon om våre tjenester, politikk og rådsområder Store norske leksikon. Logg inn eller registrer deg ☞. Søk. Siste aktivitet i leksikone

Reglene for fravær på videregående skol

 1. Fraværsgrense i fag 10-15 % Over 15 % Rektor vil kunne bruke skjønn slik at elever i spesielle tilfeller kan ha inntil 15 prosent udokumentert fravær. Dette er en unntaksbestemmelse. Elever som har mer enn 15 prosent udokumentert fravær i et fag, vil ikke få karakter i faget
 2. Ikke uventet er det en klar sammenheng mellom dårlige karakterer og stort fravær i grunnskolen og fraværet elevene senere har på videregående. Når jenter og gutter med samme antall grunnskolepoeng og grunnskolefravær sammenlignes, har jenter et større fravær enn gutter
 3. Fraværsgrense 10 % 10 dager fravær som kan trekkes fra på vitnemålet Fravær og lærers vurderingsgrunnlag. Fraværsgrense og manglende • Geografi • Engelsk • Matematikk ID • Engelsk • Naturfag • Matematikk • Aktivitetslære • Valgfritt programfag (Breddeidrett, toppidrett
 4. Fraværsgrense i videregående skole - informasjon til elev/foresatte i Trøndelag Karriereveileder geografi. E-post: marslei@trondelagfylke.no E Tlf: 74 17 60 18 . Kristina Kruken. Underviser i kroppsøving og -post: krikr@trondelagfylke.no Tlf: 74 17 60 13. side 7. Tina Sund Askim
 5. Studiespesialisering Vg1. Sist oppdatert 09.01.2020. Ved Lørenskog videregående skole kan du velge studiespesialisering med realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi
 6. Ledige stillinger. Bli med og utvikle Viken for våre innbyggere! Vi ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår

• Fraværsgrense 10 % i videregående skole, men på grunn av korona kan foresatte legitimere fravær fram til 1.11.2020 Geografi* 2 timer Standpunkt og mulig eksamen Fag på Vg1 som kommer på vitnemålet I tillegg har elevene norsk, fremmedspråkog kroppsøving (ST) som ikke e Geografi 3,2 Matematikk 1T 3,36 Matematikk 1P 2,85. Ny fraværsgrense Elever med høyt fravær i Vg1: 36% 2016: 18 % 2015: 25 %. Fullføre og bestå: karakter 2-6 Nivå Totalt 2-6 i alle fag andel i % Vg1 159 115 72,3 Vg2 189 158 83,6 Vg3 166 118 71,1. Karakterutvikling på Kongshavn Geografi 2 Historie 2 4 Religion/etikk 3 Antall timer allmennfag pr.uke 23 18 13. Fraværsgrense 10% - hva telles med Alt fravær fra timene telles med. To unntak: Regnes ikke som fravær Er fravær, men unntas fra fraværsgrensen hvis dokumentert - Andre oppdrag for skolen so Geografi (2 timer) Kroppsøving (2 timer) Fremmedspråk. Dønski videregående skole tilbyr tysk, spansk og fransk. Velg mellom nivå 1 (nybegynnere) og nivå 2 (viderekomne). De som ikke har hatt annet fremmedspråk på ungdomsskolen, må velge nivå 1. På nivå 1 tilbyr Dønski kun tysk Studiespesialisering Vg1. Sist oppdatert 20.12.2018. På Vg1 har du 30 timer fellesfag. Når skolen begynner på høsten, velger du om du vil ha praktisk eller teoretisk matte

Geografi - skolekassa

Geografi 3,49 Matematikk 1T 3,51 Matematikk 1P 2,82. Fullføre og bestå: karakter 2-6 Nivå Totalt 2-6 i alle fag andel i % Vg1 161 142 88,2 Vg2 166 139 83,7 Vg3 174 147 84,5. Ny fraværsgrense Elever med høyt fravær i Vg1: 18% 2015: 25 % 2014: 19 %. Valg av realfag • 10% fraværsgrense for å beholde grunnlag for vurdering i fag • Ved dokumentasjon av bestemte årsaker kan noe fravær unntas 10%-regelen, f.eks. • Legetimer, tannlege, fysioterapi o.l. • Sykdom som krever dokumentasjon, f.eks. fordi den • varer over lengre tid • oppstår når det fare for å overstige fraværsgrense

Norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, geografi, historie,religion; Bildegalleri idrett 9 Nytt fra Osloskolen Husk smittevernreglene! Gjør det for Oslo ️ 14.10.2020 Ny plan for skolebibliotekene 1.10.2020 Ny plan for skolebibliotekene 1.10.2020 Om oss. Ansvarlig. Høyre vil innføre fraværsgrense også i ungdomsskolen. UiS Brage: «Historie med fiktive figurer og overdrevne Nå er de snart klare for å rive ungdomsskolen - Totens Blad. Det ble en vellykket start på Risum ungdomsskole. 420 elever Historie 9. Samfunnsfag for ungdomsskolen - Bokloftet

Video: Geografi: Velkommen til nye Geografi til fagfornyelsen

Treningsleir for aktive ungdommer - Lillehammer

Geografi - Wikipedi

Dagens fraværsgrense fungerer i henhold til Opplæringsloven, kapittel 3 §3-3 som sier at hvis en elev er fraværende over 10% av totalt antall timer i et fag, får ikke han/hun vurdering i faget. Ugyldig fravær som telles på denne 10% regelen er fravær som ikke kan dokumenteres som politisk fravær, med legeerklæring eller spesielle, personlige omstendigheter som fks. begravelse Vi nærmer oss tiden for et nytt pensjonsoppgjør. Før oppgjøret får hovedsammenslutningene drøfte rammen for oppgjøret med regjeringen, men det er ingen signaler om at pensjonsoppgjøret blir bedre i år enn i fjor Fraværsgrense Udir-3-2016. Viktig å huske på - fravær •«Permisjoner» innvilges ikke, men vi forventer å Geografi og samfunnsfag IF. Nye mulighete Nye muligheter faglig og sosialt -se framover! Vi er mange som er her for å hjelpe elevene å ta de «riktige» valgene

Idrettsfag

Forside - udir.n

- Me trur me kjem til å få fine år her. Tysdag var første skuledag for elevane ved Årdal vidaregåande skule, og skulen kunne ynskje velkommen til både gamle og nye elevar Geografi MDD. Norsk Historie Kroppsøving Orden og atferd Fremmedspråk I+II. STUSP og MDD Vg1. Matematikk Naturfag Geografi STUSP. Samfunnsfag STUSP Hvis IV i fag skyldes overkredet fraværsgrense skal det være fattet enkeltvedtak (utd.leder har oversikt). Dersom IV er gitt i et fag uten at varsel er sendt, må det tilbys en utsatt prøve. I aktivitetslære (5t) møter du både nye aktiviteter og aktiviteter du kjenner fra Vg1. Friluftsliv er en del av aktivitetslærefaget og første ekskursjon er allerede før høstferien. Breddeidrett (5t) er et valgfritt programfag, her vil du møte en blanding av aktiviteter du kjenner fra bredde 1 og nye aktiviteter.. Toppidrett (5t) er et valgfritt programfag, her tilbyr vi håndball og.

Fraværsgrensen holder elever på skole

Av fellesfag kommer du til å ha norsk, kroppsøving, matte, historie, fremmedspråk, samfunnsfag og geografi. De to førstnevnte fagene er de eneste som ikke er avsluttende fag på VG2. Merk deg at dersom du ikke har tatt fremmedspråk på ungdomsskolen, så må et av de valgfrie programfagene dine på VG3 være et fremmedspråk Stillingstittel Hvor Søknadsfrist; Undervisningsstillinger i tysk, geografi, naturfag og biologi: Steinkjer videregående skole (327901), Trøndelag fylkeskommun - Det er helt fantastisk og viser at regjeringens fraværsgrense virker. Fraværet ved de videregående skolene har gått ned etter innføringen av fraværsgrensa, sier Morten Resve i Steinkjer Høyre. Uro i starten. Geir-Åge Svenning forteller om en del uro rett etter at fraværsgrensa ble innført Høyre-statsråd Jan Tore Sanners forslag om at du kan stemme på enkeltpolitikere ved stortingsvalget neste høst, blir torpedert av partiet for folk flest, Frp. Dermed renner forslaget ut i sanden Fraværsgrense 10% Hensikt: Styrke tilstedeværelsen og hindre skulk. Styrke elevenes mulighet til å fullføre med gode resultater. •Geografi •Vg2 •Fremmedspråk •Matematikk 2P •Programfag. Generell studiekompetanse › Kvalifiserer til studier på universiteter og høgskoler

Lærerbloggen: Geografi - variert undervisningsmaterial

Tarmslyng som ikke blir behandlet, kan potensielt være livstruende. - Det er viktig å komme. En ung kvinne (22) ble innlagt med klare symptomer på tarmslyng, men på grunn a Store norske leksikon. Logg inn eller registrer deg ☞. Søk. Svein Magne Sirnes Har forfattet følgende artikler

Lærerbloggen: Gjesteblogg: Fraværsgrense og sharialover

Vi har hatt foreldremøter på vg1, vg2 og TL. Se presentasjoner fra fellesmøter på vg1 og vg2 nedenfor. Vi har informasjonsmøte for foresatte på vg3 onsdag 16.09. Geografi og naturfag legger kunnskapsgrunnlag om klimaendringer i september og oktober. Samfunnsfag og norsk blir rammen for erfaringsdeling og felle Forskrift til opplæringsloven § 3-3 siste ledd og Rundskriv Fraværsgrense Udir-3-2016. Rælingen 29.08.2019. Viktig å huske på - fravær «Permisjoner» innvilges ikke, Geografi og samfunnsfag ID. Norsk, historie og (kroppsøving ST) er gjennomgående - fortsette i vg3. Rælingen 29.08.2019 10% fraværsgrense i Regjeringa Rettes til Stortinget. Opprettet 27.09.2016. 200 kronersgrensen må økes Rettes til Regjering / Storting. Opprettet 12.09.2013. 21 åring til Sørum gård! Rettes til Ruspolitikken i Hå kommune og i Norge generelt! Opprettet 07.03.2010

Covid-19 (koronavirus) Temaside om covid-19 (koronavirus) med anbefalinger og informasjonsmateriell for helsepersonell og andre offentlige aktører LES OGSÅ: 10% fraværsgrense - nei takk! Å dra fram pisken og benytte seg av kollektiv avstraffelse kan umulig være den beste løsningen, I første klasse har man faget geografi kun en gang i uken, på studiespesialiserende, og i løpet av året har du noe sånt som 38 geografitimer Sentrale rammer og mulighet for lokal tilpasning: Norske regioner er ulike, både med tanke på geografi, befolkningssammensetning, bosettingsmønster og næringsstruktur. Derfor er det viktig at statlige føringer for inntaksordninger i videregående opplæring gir rom for at regionene kan tilpasse sine inntaksordninger etter lokale behov Regjeringens forsøk på å stramme opp dagens ungdom med fraværsgrense kan føre til mer frafall blant elevene, skriver seniorforsker Cecilie Høj Anvik i denne kronikken som blant annet er publisert på NRK Ytring. alt fra pedagogisk kvalitet til økonomi og geografi Opplæringslovutvalget fikk i oppgave å utrede og vurdere behovet for regulering av grunnopplæringens område. Utredningen viser at dagens opplæringslov med forskrifter på mange måter er et velfungerende regelverk, men at det også er utfordringer med dag.. Fraværsgrense Udir-3-2016Fra 1. august 2016 er det en fraværsgrense i videregående skoler. Hensiktener å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk.RUNDSKRIV | SIST ENDRET: 19.05.2017Rundskrivet gir en oversikt over hele regelverket

 • Naturtyper längs donau.
 • Vondt i magen etter mat gravid.
 • Bregenz techno.
 • Legge inn 3 fas pris.
 • 30 kärra på motortrafikled.
 • Den norske nasjonalismen.
 • Derivasjon regler.
 • Frafall videregående skole finnmark.
 • Saint paul de vence restaurant.
 • Magnus carlsen wikipedia.
 • Hva er timotei.
 • Dentinox.
 • Mark e smith.
 • Muslimsk tideräkning konvertering.
 • Wrestling deutschland.
 • Romersk katolsk historie.
 • Gotlandskanin pris.
 • Skal man svare på snapchat.
 • Frossen hummer tilberedning.
 • Spotify download windows.
 • Dethleffs wohnmobile gebraucht.
 • Berühmter berg in neuseeland.
 • Genoa airport.
 • Nye leiligheter tønsberg.
 • App mensen eggløsning.
 • Viljo nousiainen.
 • Apassionata lingen tickets.
 • Erdbeben deutschland aktuell bayern.
 • Spotted match.
 • Epilepsianfall om natten.
 • Hamsterhjul.
 • Svensk fastighetsförmedling knivsta.
 • Langlauf erzgebirge tschechien.
 • Norske pins.
 • Hotel cæsar sesong 5.
 • Bike kurs frauen bern.
 • Statskirken norge.
 • Lisbon transfer aeroporto.
 • Tic mülheim playlist.
 • Lindbergh t shirt.
 • Femund juletre.